Oppilaan tuki

Erityisosaamisalueet:
– monikulttuurinen opetus
– vieraskielisten oppilaiden opetus ja ohjaus
– erityistä tukea tarvitsevien oppilaidenopetus ja ohjaus

Tehostettu tuki:
– vieraskielisten oppilaiden tukiopetus luokilla 1-6
– kielitietoinen opetus (kietu) luokilla 7-9
– omakielinen opetus luokilla 1-9
– osa-aikainen erityisopetus luokilla 1-9

Erityinen tuki:
– pienluokat 1-2D, 3-4D, 5-6D, 7G, 7H, 7I, 8G, 8H, 8I ja 9G, 9H ja 9I

Muista myös muu oppilaiden tuki:
Kouluvalmentajan työstä Aurajoen yksikössä 2023 (yläkoulu)

Käy katsomassa myös Turun omat sivut:
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Linkki Turun kartalle