Kodin ja koulun yhteistyö

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ:

Lähtökohtana yhteistyölle Nummenpakan koulussa on avoin vuorovaikutus oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön välillä. Perustana ovat oppilaan, huoltajan ja opettajan oikeudet ja velvollisuudet vaikuttaa oppimiseen ja koulussa viihtymiseen.
Halisten ja Nummen yksikön oppilas

  • huolehtii tehtävistään ja käyttäytyy asiallisesti. (Perusopetuslaki 35§)

Nummenpakan koulussa oppilaan huoltaja

  • vastaa ensisijaisesti lapsen kasvatuksesta.
  • vastaa siitä, että oppilas huolehtii tehtävistään ja työvälineistään.
  • on oikeutettu selvittämään epäselvyydet olemalla yhteydessä kouluun.li>
  • tukee koulun kasvatus- ja opetustyöt.

Nummenpakan koulun opettaja

  • vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä.
  • tukee kodin kasvatustyötä
  • antaa riittävästi tietoa opetuksesta ja kaikista muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista koteihin.

Jokaisella vuosiluokalla järjestetään vähintään yksi vanhempainilta. Tämän lisäksi voidaan järjestää koko koulun vanhempainiltoja. Tavoitteena on tiedottamisen lisäksi keskustella yhteisistä kasvatuksen ja opetuksen päämääristä.


MUISTA TUTUSTUA  AJANKOHTAISIIN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ- MATERIAALEIHIN:


VANHEMPAINYHDISTYS

Nukko Ry- Nummenpakan koulun vanhempainyhdistys
Vanhempainyhdistysten tehtävänä on lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, tukea koteja ja koulua, keskustella kouluun liittyvistä asioista sekä olla tärkeänä linkkinä rakentamassa lapsillemme hyvää koulu- ja lähiympäristöä. Toimintaan voi osallistua monella tavalla. Nukko RY:n puheenjohtaja toimii syksystä 2023 alkaen Anu Auranen puh. 045 6517273. Vanhempainyhdistyksen kokouksista ym. tiedotetaan huoltajie erikseen Wilman välityksellä.

Nukon Facebook-sivusto löytyy täältä.
Nukon kotisivut löytyvät täältä.

Turun alueellinen vanhempainyhdistys r.y. (TURVARY ry)

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen turkulaisten koulujen vanhempainyhdistyksiä ja edesauttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä laajemmassa mitassa, kuin mitä yksittäiselle vanhempainyhdistykselle on mahdollista. Lisää tietoa löytyy osoitteesta http://www.turvary.fi/