OPETUS

Peruskoulun yhteiset kehittämistavoitteet lukuvuonna 2019-21

Strategisten keihäänkärkien
toimeenpano-suunnitelma
2019-2021
Miten rehtori
edistää asiaa?
Miten opettaja ja
muu henkilökunta
edistää asiaa?
Miten oppilas edistää
asiaa? Miten asia
näkyy oppilaalla?
Miten todennetaan.
onko tavoitteeseen
päästy? (mittari)
Hyvinvointi.
Koulun omat tavoitteet:
”Toimiva ja turvallinen kouluyhteisö, jossa  jokainen on arvostettu” Kuuntelee, luottaa, ohjaa ja
tukee sekä oppilaita että
henkilöstöä.Huolehtii oppimis-ympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Tekee yhteistyötä.

 

On kiinnostunut oppilaistaan;
tukee, kannustaa ja kuuntelee.On kiinnostunut työstään ja haluaa tehdä sen hyvin.

Huolehtii oppimisympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Tekee yhteistyötä.

Sitoutuu opiskeluun ja toimii hyvässä vuoro-vaikutuksessa muiden kanssa.

Oppilas tuntee kuuluvansa kouluyhteisöön ja viihtyy koulussa.

Huolehtii oppimis-ympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä

Oppilaiden ja henkilöstön jaksaminen arjessa.

Arviointi- ja kehittämis-keskustelut

Kyselyt:
(alakoulu):
esim. KiVa-kysely
(yläkoulu):
esim. 7.luokkalaisten kouluviihtyvyys-kysely

”Hyvinvoiva kouluväki” Luo ja kehittää yhteistä koulukulttuuria.

Positiivinen kannustus ja ohjaus.

Huolehtii omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

Luo ja kehittää yhteistä koulukulttuuria.

Positiivinen kannustus ja ohjaus.

Huolehtii omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

Toimii kunnioittavasti
kouluyhteisössä sääntöjä noudattaen.Huolehtii omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.
Hyvinvointikysely (terveydenhuolto tekee)
Kiva-kysely (hyvinvointiosio)Poissaolojen aktiivinen seuranta ja varhainen puuttuminen.
Osaaminen ja kilpailukyky.
Koulun omat tavoitteet:
”Oman työn
arvostus ja
aito yhteistyö”
Huolehtii henkilöstön ja laitteistojen ajan tasalla pitämisen.

Mahdollistaa osaamisen
hyödyntämisen.

Oman työn arvostuksen osoittaminen.

Oman ammattitaidon
ylläpitäminen.

Yhteistyö ja oman osaamisen
jakaminen.

Ymmärtää työnteon merkityksen omien
tavoitteiden saavuttamiseksi.Tekee yhteistyötä.
Arviointi- ja kehittämis-keskustelut; tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisesta keskustelu