Painopisteet ja kehittämistavoitteet

Lukuvuoden 2023-24 keskeinen teema Turun perusopetuksessa:

Jokainen koulupäivä on tärkeä! – Arjen kohtaaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen

Peruskoulun yhteiset kehittämistavoitteet ja Nummenpakan koulun painopisteet ja kehittämistavoitteet koko kouluyhteisölle lv. 2022-23

Perusopetuksen yhteisiksi kehittämisalueiksi on nimetty hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky

Nummenpakan koulun toiminnan kehittämis- ja arviointikohteet koko kouluyhteisölle:

  • Positiivinen ja kannustava ote kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen
  • Yhteisöllisyyden kehittäminen oppilaiden ja henkilöstön kesken
  •  Yhteisten toimintatapojen vahvistaminen ja sitoutuminen niihin

Peruskoulun yhteiset kehittämistavoitteet ja Nummenpakan koulun painopisteet ja kehittämistavoitteet koko kouluyhteisölle lv. 2021-22

Perusopetuksen yhteisiksi kehittämisalueiksi on nimetty hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky

Nummenpakan koulun painopisteet ja kehittämistavoitteet koko kouluyhteisölle:

  • Kannustavan ja positiivisen työskentelyilmapiirin luominen kiusaamista ja syrjintää vastaan
  • Kuuleminen ja kokemus siitä, että tulee huomatuksi ja kuulluksi sekä hyväksytyksi omana itsenään
  • Positiivinen palaute ja kannustaminen keskiössä