Nummen koulutalon remontti – Nummen yksikkö toimii väistötiloissa Halisissa

Remontti Nummen koulutalossa alkaa 2023.

Suunnitelmissa Nummen koulutalo (Kirkkotie 31) tyhjenee lukuvuoden 2020-21 päätteeksi, koska koulutalon sisätiloissa alkaa remontti.

Elokuussa 2021 Nummen yksikön on tarkoitus aloittaa kouluvuoden väistötiloissa, jotka rakennetaan Halisten yksikön pihalle (Paavinkatu 13). Nummen yksikön oppilaiden lisäksi väistötiloihin tulee Katariinan koulun luokkia, joiden luokkatilat ovat Nummen koulutalossa Kirkkotiellä.

Väistötiloihin tulee luokkahuoneiden lisäksi oppilashuoltohenkilökunnan tilat, ruokailutila, iltapäivätoiminnan tila (Nummen ippe) ja käsityöluokat. Liikuntatilaa ei tule. Nummen yksikkö on alustavien suunnitelmien mukaan väistötiloissa noin kolme vuotta.

Väistötiloihin liittyvistä asioista tiedotetaan oppilaita, huoltajia sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aina kun uutta tiedotettavaa on ensisijaisesti Wilman välityksellä.

Uutisointia Nummen koulutalon väistötiloihin liittyen:

27.9.2021 klo 14.32: Nummen yksikkö aloittaa Halisten väistötiloissa syysloman jälkeen maanantaina 18.10.2021 lukujärjestyksen mukaan
Nummen koulutalon väistötilat valmistuvat 1.10.2021. Koulutalon tavaroiden muutto on jo alkavut väistötiloihin, käsityöluokkien tavarat on viety puhdistettavaksi ja ne siirretään valmistuviin tiloihin. Viikolla 40 (maanantaina  ja perjantaina) koulusta lähtee kalusteita  puhdistukseen ja väistötiloihin. Maanantaina 18.10. pulpettien, tuolien ja kaikkein tärkeimpien tavaroiden pitäisi olla puhdistettuina ja muutettuna väistötiloihin.

Lasten kanssa on hyvä tutustua uuteen koulumatkaan vaikka syysloman aikana. Viime keväänä ja nyt syksyn aikana osa luokista on tutustunut tulevaan koulumatkaan opettajan johdolla. Pyöräilijöiden tulee käyttää pyöräilykypärää ja muistaa, että aamujen pimetessä tulee käyttää  etu-ja takavaloa polkupyörässä. Jos lapsi tuodaan kouluun autolla, niin hänet jätetään kadun viereen tehdylle levennykselle (saattopaikka). Koulun pihalle ei saa ajaa autolla.

27.8.2021 klo 9.00: Nummen koulutalon Halisten väistötilan valmistuminen viivästyy
Nummen koulutalon peruskorjaukseen liittyvien sisäilmatutkimusten johdosta on aikaisemmin päätetty väistötiloihin siirtymisestä. Nummen koulutalossa toimii Nummenpakan koulun Nummen yksikkö ja osa Katariinan koulua. Halisissa osoitteessa Paavinkatu 13 tilaelementtien valmistuminen myöhästyy edelleen.

Uusi valmistumispäivä on 1.10.2021.

Kesän aikana tehtyjen käyttöä turvaavien toimenpiteiden vuoksi Nummenpakan koulu ja Katariinan koulu jatkavat Nummen koulutalon käyttöä Paavinkadun tilojen valmistumiseen asti.

Uusiin väistötiloihin muuttaminen järjestetään mahdollisimman nopeasti, kun tilat valmistuvat ja ovat kokonaisuudessaan käyttökunnossa. Käytännön järjestelyistä tiedotetaan lähempänä muuttoajankohtaa.

Pyydämme välittämään mahdolliset kysymykset ensisijaisesti palautepalvelun kautta. Julkaisuluvan saaneita palautteita on mahdollista selata palautepalvelussa, jossa ”Mitä palaute koskee” -kenttään valitaan ”Sisäilma-asiat”. Sähköpostitse toimitettujen kysymysten käsittelyssä voi tällä hetkellä esiintyä viivettä.

Turun kaupungin puolesta,
Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola, anne.antola@turku.fi
Sisäilma-asiantuntija Johanna Kaipia, johanna.kaipia@turku.fi

Nummenpakan koulu
apulaisrehtori Katja Nousiainen, puh. 040 192 5441
rehtori Jukka Laine, puh. 050 432 3647

11.8.2021 Autoliikenne Halisten koulun pihalla on kielletty
Erityisesti huoltajille tiedoksi:
Halisten koulun pihalle ei saa ajaa autolla. Koulun luo tien viereen on tehty levennys saattoliikennettä varten (eli oppilaan jättämistä tai hakemista varten). Levennykselle ei saa pysäköidä siihen voi pysähtyä vain hetkeksi. Toivon kaikkien noudattavan tätä ohjetta, jotta vaaratilanteita ei syntyisi.

Oppilaaat, jotka tulevat pyörällä kouluun, taluttavat polkupyörää koulun pihalla. Toivottavasti jokainen pyöräilevä oppilas käyttää pyöräilykypärää.

22.6.2021 klo 12.00:  Nummen koulutalon päivitetty väistötilasuunnitelma
Nummen koulutalon peruskorjaukseen liittyvien sisäilmatutkimusten johdosta on aikaisemmin päätetty väistötiloihin siirtymisestä ja tilaelementtien pystyttämiseen liittyvät toimenpiteet on aloitettu.
Halisten koulun pihaan sijoittuvien kahden tilaelementin osalta valmistuminen on aikataulussaan, mutta opetustiloja sisältävien tilaelementtien valmistuminen viivästyy. Tämä johtuu viivästyksestä lupakäsittelyssä. Rakennuslupa on saatu ja elementtien asennustyöt ovat käynnissä.

Tilanne väistötilojen aikatauluissa on seuraava:

  • Katariinan koulun käyttöön tuleva tilaelementti valmistuu suunnitellusti 30.7.2021
  • Paavinkadulle suunniteltu tilaelementti (kova käsityö) valmistuu suunnitellusti 30.7.2021
  • Paavinkadulle suunniteltu pienempi tilaelementti (opetustiloja) valmistuu 10.8.2021
  • Paavinkadulle suunniteltu suurempi tilaelementti (opetustiloja) valmistuu 27.8.2021

Ympäristöterveyden ja Nummenpakan koulun sekä Katariinan koulun Nummen yksiköiden edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on päädytty siihen, että syyslukukausi aloitetaan pääosin Nummen koulutalossa. Ratkaisua perustellaan sillä, että rakennukseen on toteutettu käyttöä turvaavat toimenpiteet, eikä tilanne koettujen oireiden suhteen ole muuttunut huonompaan suuntaan kevään aikana. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja ei kartoituksesta huolimatta löydetty.

Nummenpakan koulun Nummen yksikön 1. ja 2. luokan oppilaat aloittavat lukuvuoden Halisten yksikön tiloissa. Myös iltapäivätoiminta järjestetään Halisissa.

Nummen koulutalon sisäilmatutkimuksista laaditussa raportissa rakennusterveysasiantuntija suositteli rakennuksen ylipaineistamista ilmavuotojen vähentämiseksi ja ylipaineistaminen on toteutettu viime syksynä. Koulurakennukseen on tuolloin myös tuotu raportissa suositellut ilmanpuhdistimet. Raportissa suositellut rakenteiden korjaukset tehtiin syysloman 2020 aikana.

Nummen koulutalon tiloissa toteutetaan kesän aikana pölyjen poistamiseen keskittyvä siivous, huolletaan koululla olevat ilmanpuhdistimet sekä varmistetaan ilmanvaihdon toiminta ja ylipaineistus.

Uusiin väistötiloihin muuttaminen järjestetään mahdollisimman nopeasti, kun tilat valmistuvat. Suunnitelmien muuttumisen vuoksi väistötilamuuton yksityiskohtia on vielä tarkasteltava uudelleen. Käytännön järjestelyistä tiedotetaan lähempänä muuttoajankohtaa.

Pyydämme välittämään mahdolliset kysymykset ensisijaisesti palautepalvelun kautta. Julkaisuluvan saaneita palautteita on mahdollista selata palautepalvelussa, jossa ”Mitä palaute koskee” -kenttään valitaan ”Sisäilma-asiat”. Sähköpostitse toimitettujen kysymysten käsittelyssä voi tällä hetkellä esiintyä viivettä.

Turun kaupungin puolesta,

Toimitilapäällikkö Kirsi Eronen, kirsi.eronen@turku.fi (väistötila-asiat)
Sisäilmapäällikkö Kati Järvi, kati.jarvi@turku.fi
Sisäilma-asiantuntija Johanna Kaipia, johanna.kaipia@turku.fi


12.5.2021 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistan päätöpöytäkirja: Lausunto Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksestä

30.4.2021: Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys 30.4.2021

15.4.2021 Väistötilojen rakentaminen Nummen koulutalon hiekkakentälle
Nummen koulutalon hiekkapihalla (Kirkkotien puolella) alkaa Katariinan koulun Urheilupuiston toimipisteen väistötilojen rakentaminen. Rakennustyöt alkavat mahdollisesti jo maanantaina 19.4.2021 aidan pystyttämisellä rakennustyömaan ympärille.  Rakennustyömaalle tulee olemaan kuorma-autoliikennettä Kirkkotien puolelta. Nummen yksikön oppilaita kehoitetaan tulemaan kouluun Simolankadun puolelta. Maanantaista 19.4.2021 lähtien hiekkapiha on kokonaan pois käytöstä.

15.4.2021 Nummen koulutalon väistötilojen rakentaminen alkaa Halisten yksikön tontille
Nummen koulutalon väistötilojen työmaan perustaminen ja rakentaminen alkaa ensi maanantaina 19.4.2021 Halisten yksikön (Papinkatu 13) tontille. Työt alkavat rakennustyömaan aitaamisella ja maansiirtotöillä. Työmaaalue aidataan niin hyvin, ettei sinne voi mennä vahingossa. Työmaa-alueelle meno on ehdottomasti kielletty. Koulun pihalle pääsee edelleen kulkemaan tontin liittymästä, työmaaliikenteelle rakennetaan omat liittymät.

On kuitenkin hyvä huomioida, että Halisten kouluyksikön ja Halisten päiväkodin luona on tavallista enemmän kuorma-autoliikennettä, joten lapsia on hyvä kotonakin muistuttaa turvallisesta liikkumisesta koulun läheisyydessä. Koulussa opettajat ohjaavat oppilaita turvalliseen koulumatkaan. Rakennustöiden aikana koulun välituntipihana toimii pääasiallisesti jalkapallo- ja monitoimikentät.

Koulun parkkipaikan kautta kulkee työmaaliikennettä, joten huomioittehan sen, jos tuotte tai haette lapsianne koulusta.

11.9.2020 Nummen koulutaloon suunnitteilla peruskorjaus vuoden 2021 syksyksi – Auran Aallot
10.9.2020 Nummen koulutaloon suunnitellaan peruskorjausta -syksyllä korjataan jo osittain, käyttäjät väistötiloihin ensi syksynä – Turun Sanomat
10.9.2020 Nummen koulutaloon mittava remontti | Yle Uutiset | yle.fi
9.9.2020 Nummen koulutaloon suunnitteilla tekninen peruskorjaus ensi vuoden syksyksi – Aamuset
9.9.2020 Nummen koulutaloon suunnitteilla tekninen peruskorjaus vuoden 2021 syksyksi – ePressi
9.9.2020 Nummen koulutaloon suunnitteilla tekninen peruskorjaus vuoden 2021 syksyksi | Turku.fi


Suorat linkit Nummen koulutalon tutkimussuunnitelmiin ja tutkimusraportteihin:

Nummen koulutalon tutkimusraportti 17.7.2020
Nummen koulutalon tutkimussuunnitelma 20.5.2020