JOB Shadowing -kokemuksia syksyltä 2018

Kielitietoisesti kouluissa -hanke kannustaa vertaisoppimiseen ja yhteisopettajuuteen. Syksyllä kahdella varhentajallamme oli tunneillaan varjostaja oppimassa ja ideoimassa. Jos olet kiinnostunut varjostamisesta, ota yhteyttä Sannaan!

 

Vasaramäen koulussa koettua:

This autumn, I had a wonderful opportunity to follow and participate in Anita Zenger’s varhenettu classes for 3rd grade French. Though we’ve worked on different after-school projects together it was very helpful to see and experience how Anita works in the classroom setting. Fortunately, my high-school French was sufficient for working with the third-graders. It was clear immediately that Anita’s varhennettu lessons would be very active and musical.

In almost every lesson we would listen and sing-along to at least one video using the vocabulary in the lesson — the students absolutely love this. Among other things we played ‘around-the world’, ketchup, and also simply had relay games using stations in the room when learning numbers, colors or new vocabulary, we played math games with the numbers. Particularly good for eriyttyminen was flipping the roles where students were able to be the ones calling the shots during follow the leader type games e.g. kapteeni käskee, tai red-light green light.

Aside from some the more practical elements of new games and ideas for activating language learning, I think most the most important lesson I gained and in general from observing and working with Anita Zenger is the self-confidence and ambition to be freer in the classroom. Particularly as a foreign-born teacher I sometimes feel bound to being more conservative in my approaches for fear of not meeting some unspoken expectation. Anita’s ‘style’ not only proves that you can be quite flexible in your approaches but that the students really enjoy their lessons and learn well with active, playful methods.

Tänä syksynä sain hienon mahdollisuuden seurata ja olla mukana Anita Zengerin kolmannen luokan varhennetun ranskankielen tunneilla. Olemme aiemminkin työskennelleet yhdessä erilaisten kerho- ja opetusprojektien myötä, mutta tämä “varjostaminen” antoi minulle hyvän mahdollisuuden seurata Anitaa luokkatyöskentelyn parissa. Onneksi lukioaikainen ranskankieleni vetreytyi riittävästi, jotta pystyin työskentelemään kolmosluokkaisten kanssa. Oli alusta asti selvää, että Anitan varhennettu kielenopetus toteutuu vahvasti leikin ja musiikin kautta.

Melkeinjokaisella tunnilla käytiin läpi sanastoa laululeikin tai mallivideon avulla ja oppilaat todella pitävät tästä tavasta. Leikimme mm “maailman ympäri”, ketsuppi-leikkiä  sekä opettelimme numeroita, värejä sekä uutta sanastoa viestien avulla. Pelasimme myös matikkapelejä opittujen numeroiden kanssa. Todella hyvää eriyttämistä oli pelaaminen käänteisten roolien kautta niin, että oppilaat saivat johtaa leikkejä ja opettaa toisiaan esim kapteeni käskee ja liikennevalo-leikeissä.

Oppimieni käytännön leikkien, ideoiden sekä opetusmuotojen lisäksi nostaisin kuitenkin kaikkein tärkeimmäksi omaksumakseni asiaksi uuden itsevarmuuden ja tavan olla vapautuneempi opetustilanteissa. Anita Zengerin kanssa työskennellessäni olen oppinut häneltä uutta lähestymistapaa ja varmuutta tilanteisiin. Ulkomaalaissyntyisenä opettajana olen nimittäin välillä kokenut tarpeen käyttää jäykempää ja konservatiivisempaa opetustyyliä kuin mikä itselleni ehkä on ominaista, jotta varmasti täytän opettajalta vaadittavat “kirjoittamattomat käytössäännöt”. Anitan tyyli opettaa todistaa juuri päinvastaisen lähestymistavan toimivuuden, eli voit olla joustava ja helposti lähestyttävä samalla kun oppilaat nauttivat tunneista sekä oppivat juuri leikkisän toiminnan kautta.

Kirjoittaja: Christoffer Keith

*****

”Varjostetun” opettajan, Anita Zengerin, kokemuksia:

En kokenut että Chris olisi ollut oppipoikana vaan opimme oppilaitten kanssa häneltä monta uutta leikkiä.  Varhennamme toinen toistamme tukien ja nopeasti tartumme toisen esittämiin ideoihin. Oppilaat vaistoavat tämän ja kokevat opetustilanteen positiivisena. Upeaa, että on työpari, joka on valmis heittäytymään sekä kokeilemaan uutta. Syksyllä pidimme varhennustunteja osittain ulkosalla, jolloin pystyimme liikunnallisten leikkien kautta opettamaan sanastoa. Nurkka- ja zombileikit olivat suosituimpia. Näitä leikkejä Chris on hyödyntänyt myös muilla tunneillaan. Itse olen jopa 9-luokkalaisten kanssa leikkinyt varhennustunneilla käyttämiäni leikkejä opetellessamme uusia rakenteita ja sanastoja ja oppilaitten vastaanotto on ollut mahtavaa.

*****

Raunistulan koulusta kahden varjostajan ja varhentavan opettajan näkemys kokeilusta:

Olen saanut olla varjostajana varhennetussa englannissa Raunistulan koulussa 2-luokkalaisten kanssa. Kolmen kuukauden aikana olen jatkuvasti saanut hämmästyä nuorten oppilaiden hyvää kielen omaksumistaitoa pelkän laulun ja leikin avulla. Kun oppi tulee laulujen ja leikkien varjolla, oppilaat oppivat uutta kieltä ikään kuin vahingossa. Oppilaat osaavat hienosti kertoa itsestään englanniksi ja hallitsevat monesta aiheesta sanastoa.

Oppilaat ovat joka tunti innokkaasti laulaneet englanninkielisiä lauluja sekä leikkineet erilaisia leikkejä, joissa tietyn aihepiirin sanastoa on harjoiteltu. Oppilaat pääsivät tekemään myös pädeillä Draw&Tell -sovelluksella videoita ja äänittämään omaa puhettaan. He tekivät myös pehmoleluilla pienet näytelmät hyödyntäen englannin perusfraaseja.

Oppilaiden innostumisen lisäksi on ollut hienoa seurata opettajan ammattitaitoa hallita 27 oppilaan ryhmä ja saada pidettyä positiivista ilmapiiriä yllä. Olemme jakaneet luokan usein puoliksi, jotta leikkien leikkiminen sujuisi helpommin. Olen oppinut paljon uutta kolmen kuukauden aikana ja saanut seurata lähietäisyydeltä, kuinka pienellä vaivannäöllä varhennetun kielen tunnista saadaan oppilaille mukava kokemus, jota he odottavat myös seuraavalla viikolla.

Kirjoittaja: Elisa Niinistö

*****

Olen oppinut Hanna-Maarialta monia uusia mainioita sähköisiä sivustoja, joita voi hyödyntää kielen oppimisessa. Yhteisopettajuus on sujunut moitteettomasti, olemme toteuttaneet tunnit yhdessä ja hyödyntäneet myös pienryhmätoimintaa. Näkökulma varhaisen kielen oppimiseen on kasvanut.

Kirjoittaja: Katja Kiviniemi

*****

Opettajan, Hanna-Maaria Linja-ahon, kommentteja kokeilusta:
”Raunistulan koulussa on ollut innokkaita englannin opiskelijoita ekaluokalta lähtien. Nykyiset kakkosluokkamme ovat suuria, 27 ja 28 oppilasta. Tänä syksynä saimme hienon tilaisuuden saada tunneillemme mukaan koulumme opettajat Katjan ja Elisan varjostajiksi. Elisa on koulumme saksan ja ruotsin opettaja ja oli mahtavaa päästä jakamaan ajatuksia siitä, millaiset jutut toimivat kielten opetuksessa yleensä ja mitkä asiat soveltuvat nimenomaan varhennettuun opetukseen kielissä. Luokanopettajamme Katja oli innokkaasti mukana yhdessä miettimässä kakkosille sopivia leikkejä ja pelejä. Katja on myös opiskellut sekä englantia että alkuopetusta ja saimme hyvin jaettua ajatuksia toimivista tehtävistä ison kakkosluokan kanssa. Jaoimme ryhmää usein myös puoliksi, jolloin molemmat opettajat saivat opettaa tietyn opeteltavan asian lapsille. Koen, että tämä mahdollisuus sekä rikastutti oppituntien sisältöä että antoi tärkeän tilaisuuden käydä hyviä keskusteluja varhennetusta kielten opetuksesta kollegoiden kanssa.”

 

2.-luokkalaisten englannin kielikokeilussa laulettiin, liikuttiin ja kokattiin

Raunistulan koulun 2.-luokkalaisille suunnattu englannin kielikokeilu kokoontui yhteensä 9 kertaa kevään aikana. Ensimmäisellä kerralla tutustuimme englannin kielen aakkosiin ja äänteisiin aakkoskuvien avulla. Leikimme Kim-leikkiä: mikä kuva puuttuu joukosta? Opettelimme myös esittäytymään ja tutustuimme perhesanastoon kuvien avulla. Piirsimme oman perhepuun ja kirjoitimme siihen omat perheenjäsenet.

Toisella kerralla kuuntelimme sekä lauloimme mukana tervehdyslaulua. (Singing walrus: Hello). Opettelimme tervehtimistä ja itsensä esittelyä liikkuen luokassa: kun musiikki lakkasi, piti etsiä pari ja joko esittäytyä tai kertoa oma nimi. Valitsimme omat englanninkieliset nimet ja askartelimme pahvista nimikyltit. Nimiksi valikoituivat Lily, Oscar, Harry, James sekä Elliot. Samalla tuli harjoiteltua värejä pahvien avulla.

Kolmannella kerralla tutustuimme kuvasanastoon erilaisten kuvakirjojen avulla ja esitimme oppilaiden valitseman aukeaman kuvasanoja pantomiimina toisille. Tutkimme myös kuva- ja sanakortteja eläimistä ja leikimme muistipeliä. Lopuksi tanssimme Huugi-guugia englanninkielisen laulun mukaan.

Neljännellä kerralla tutustuimme tunnesanastoon kuvien ja opettajan esimerkkien avulla ja lauloimme siihen liittyvän laulun (If you’re happy) ja eläydyimme kasvonilmeillä ja asennoilla.

Viidennellä kerralla opettelimme viikonpäiviä ja verbejä laulun, liikkumisen ja muistipelikorttien avulla. Kuuntelimme YouTubesta Singing Walrus: Action song. Lisäksi leikimme avaimenpiilotusta: piti sanoa, onko esine a fish, butterfly vai bird (lattian, vyötärön tai pään tasolla) ja onko henkilö lähellä vai kaukana (hot-cold).

Kuudennella kerralla tutustuimme opettajan Lontoosta tuomiin kuvakirjoihin ja matkamuistokuviin ja niiden kautta Lontoon kuuluisimpiin nähtävyyksiin. Lauloimme I love the mountains– laulun siihen sopivilla käsiliikkeillä (YouTubesta video, jossa oli taustalla kuvat laulettavista asioista).

Seitsemännellä kerralla tutustuimme kasvoja kuvailevaan sanastoon ja pelasimme Quess Who (Arvaa kuka?) peliä englanniksi, opetellen kysymään ja kuvaamaan piirteitä. (Does he/she have..?) Lauloimme myös head, shoulders, knees -laulua nopeasti ja hyvin hitaasti liikkuen.

Kahdeksannella kerralla pelasimme myös Guess Who peliä oppilaiden toiveesta. Sitten jokainen sai piirtää kuvan ja asioita itsestään ja kertoa muille mistä asioista pitää. (I like…) Opettaja levitti kuva-/sanakortteja pöydälle ja niistä sai valita asioita. Opettelimme lisää verbejä toimintalaulun avulla ja leikimme Simon Says: mm. sit down, run, stop, stand up.

Viimeisellä tuplakerralla leivoimme pitsaa englanninkielisen reseptin avulla. Tutustuimme ensin mitä aineksia listassa sanotaan ja mitä tarvitaan pitsaan missäkin vaiheessa. Osa oli jo leiponut pitsaa kotona ja kovin tarkkaa ohjeistusta ei vaadittu, joten opettaja uskalsi selittää englanniksi, mitä seuraavaksi tehdään. Oppilaat osallistuivat innokkaasti pilkkomiseen ja mittaamiseen. Pitsan ollessa uunissa, tanssimme odotusajalla aikaisemmilla kerroilla tutuksi tulleita toimintalauluja. Pitsasta tuli oikein maukas ja oppilaat saivat ottaa loput mukaansa. Hymyistä ja ilosta päätellen kokeilu oli onnistunut!

Emili Toivonen, Raunistulan koulu

Ideanyyttärit: toimintaa tunneille 21.11.

Vinkit oppilaiden osallistamisen lisäämiseen kielen tunneilla / Sanna Sova

  • Skojstund/Warm up
  • Nordentävling /Amazing race
  • What word -hirsipuupelin muunnos
  • Storywheel
  • Storylines

Sannan esitys ja ohjeet yllä listattuihin ideoihin löytyvät täältä

Koira-avusteinen kielenoppiminen / Taina Järvi

Kuntoutuskoira Winstonin voi kutsua kielen oppitunneille, tarkemmat tiedot Tainalta (taina.jarvi(at)turku.fi). Videolta näet, miten koirat toimivat kasvatus- ja kuntotustyössä.

Turun Liikkuva koulun VESO

Kurkkaa tunnelmia yläkoulujen VESOsta täällä:

Koulutuspäivien materiaalit löytyvät täältä.  Materiaaleist voi  nostaa esille ainakin:

Tutustu myös:

Kirjallisuusvinkit:

 

Liikettä kieliin kilpailun satoa:

Interaktiivinen muistipeli
Lapuilla sanoja pareittain esim. epäsäännölliset imperfektit (swim-swam). Oppilaista valitaan 2-4 pelaajaa, muille oppilaille jaetaan sanalaput. Pelaaja pyytää kahta seisomassa olevaa oppilasta lukemaan sanansa. Pelaat yrittävät löytää parit. Jos hän löytää parin ja osaa suomentaa sanat saa pelaaja pisteen ja pari saa istua. Pelaaja vaihtuu joka kyselykerran jälkeen, kuten muistipeliä. Muistipeli käy moneen oppiaineeseen esim. kertotaulu kohdekielellä, luvut sanotaan kohdekielellä. Pelaajan pitää osata laskea oikein esim. 6×6 ja 36.
Sanomalehteen tutustuminen
Kerään etukäteen luokan taululle sanoja, jotka liittyvät tutustuttavaan lehteen. Kerään sanoja monipuolisesti niin, että poimin niitä otsikoista, väliotsikoista, kuvista, kuvateksteistä, mainoksista, sarjakuvista, tv-ohjelmistauutisista ym. Oppitunnilla oppilaat selaavat lehteään ja käyvät merkitsemässä taululle X:n löytämänsä sanan perään. Useampi oppilas saa löytää saman sanan: X:t kertovat, mitkä sanat olivat helpoimpia löytää. Jännitystä tehtävään saa laskemalla pisteitä tai kuten itse usein teen, viimeisen sanan löytäjä korjaa koko pistepotin itselleen!
Nurkkajuoksu
Oppilaat sijoittuvat eri kulmiin luokassa, seuraavaan kulmaan saa siirtyä vain, jos osaa opettajan sanoman sanan/lauseet oikein englanniksi. Tavoite on liikkua esim. kaksi kierrosta, eli 8 sanaa on osattava. Toimii ”sanakokeena”. Oppilaat myös vahtivat tehokkaasti toisiaan, eli kaikki tosiaan joutuvat osaamaan sanan.
Juoksu-sanelu
Oppilaat jaetaan joukkuesiin. Jokaisen joukkeen jäsenen pitää käydä omalla vuorollaan lukemassa/ etsimässä lause/sana/sanonta/oikea kieliopillinen rakenne käytävän seinään laitetulta paperilta. Luokassa odottavan joukkueen osan tehtävänä on kirjoittaa tämä lause mahdollisimman oikein, hakijan sanelun mukaan. Kun viesti on kirjoitettu, seuraava joukkueesta saa lähteä hakemaan seuraavaa viestiä. Nopeimmin valmiiksi tullut ja oikeimmin kirjoittanut joukkue voittaa.
Ihmismuistipeli
Tarvitaan kaksi vapaaehtoista, jotka menevät ulos luokasta. Tällä välin ryhmän muut oppilaat jaetaan pareihin ja jokaiselle parille annetaan esim. oma verbi. Pari päättää kuinka he esittävät verbiä sanoitta ja tämän jälkeen parit hajoitetaan ja kaikki menevät seisomaan yksittäin eri puolille luokkaa. Kahden etsivän oppilaan tehtävänä on löytää ryhmän oppilaiden joukosta samaa tekemistä esittävät. Etsijät koskettavat vuorollaan valitsemaansa oppilasta olkapäähän jolloin oppilas alkaa esittää omaa tekemistään. Kun etsijä löytää joukosta toisen samaa tekemistä esittävän henkilön ja tietää mitä tekeminen on kohdekielellä hän saa pisteen. Leikki toimii siis kuin muistipeli. Luokassa olevat oppilaat ovat ”eläviä kortteja” ja etsijät hakevat heistä vuorotellen pareja. Enemmän pisteitä saanut etsijä voittaa.