Japanin valinnaisainekurssi Wäinö Aaltosessa

Valinnaisella kuudensien luokkien kurssilla tutustumme japanin kieleen ja japanilaisen kulttuurin erityispiirteisiin. Opetus- ja oppimismenetelminä on käytetty tanssia/liikettä, pelejä sekä pari- ja ryhmäprojekteja.

Ensimmäisellä tunnilla kartoitettiin oppilaiden tuntemuksia ja toiveita kurssin suhteen sekä heidän ennakkotietojaan Japaniin ja japanin kieleen liittyen. Tämän jälkeen oppilaat pääsivät jo harjoittelemaan esittäytymistä japaniksi. Jo ensimmäisestä tunnista lähtien olemme pyrkineet puhumaan ja kirjoittamaan opeteltavaa kieltä. Kurssilla on opeteltu mm. tervehdyksiä, ruumiinosia ja numeroita.

Kurssin opettaja ja tekstin kirjoittaja: Mira Neuvonen, Wäinö Aaltosen koulu