Ranskan kielimaistiaiset – Reissu Ranskassa: opetellaan ranskaa madame Moniquen kanssa!

Ranskan kielimaistiaisissa seikkaillaan Ranskassa Madame Monique -nimisen hahmon kanssa. Kuusi ohjausta koostuvat Madame Moniquen matkakohteista. Tarkoituksena on yhtenäistää ohjaukset tarinalliseksi kokonaisuudeksi, jonka ansiosta oppilaat kokevat tunnit mielekkäiksi. Edellistä matkakohdetta muisteltaessa ja seuraavasta vihjaamalla oppilaat myös ovat paremmin kärryillä ohjauksien kulusta. Madame Moniquella on myös koira, Milou, joka kulkee tunneilla mukana. Tunnit voidaan opettaa kuitenkin myös itsenäisesti.

1. ohjaus: Madame Monique

opeteltava asia: tervehdykset, esittäytyminen, vaatteet ja reissuun otettavat tavarat

tarvikkeet: Madame Monique, Milou-koira, matkakassi, t-paita, housut, (leikki)passi, hammasharja, kuvakortit

sanasto:

hei – bonjour

minun nimeni on – je m’appelle

mitä kuuluu? – ça va?

hyvää kuuluu – ça va

näkemiin – au revoir

passi – passeport

t-paita – t-shirt

housut – pantalon

hammasharja – brosse à dent

yksi – un

kaksi – deux

kolme – trois

neljä – quatre

viisi – cinq

1. Esittäydytään ja kerrotaan, että tarkoituksena on oppia yhdessä ranskaa. Kerrotaan, että tarkoituksena on matkustella vähän Ranskassa yhdessä Madame Moniquen kanssa. Seuraavilla oppitunneilla leikitään yhdessä ja samalla opitaan muutama uusi sana. Pääasia on kuitenkin, että kaikilla on mukavaa yhdessä! Tässä vaiheessa näytetään myös Madame Monique -nukke (se voi olla myös esim. isompi pehmolelu tai barbie-nukke).

2. Kerrotaan oppilaille, miten ranskaksi tervehditään. Pyydetään oppilaita toistamaan tervehdys opettajan perässä. Kerrotaan, miten ranskaksi sanotaan oma nimi. Toistatetaan jälleen kerran yhdessä.

3. Aluksi oppilaita pyydetään seisomaan ringissä. Opettaja aloittaa sanomalla oman nimensä vieraalla kielellä ja tekemällä sen jälkeen jonkin liikkeen, esim. “Je m’appelle Jenna” ja X-hyppy. Tämän jälkeen muut tervehtivät “Bonjour, Jenna” ja toistavat saman liikkeen. Näin edetään, kunnes kaikkien nimet ja liikkeet on käyty läpi.

”Hyvä, että nyt me kaikki tunnemme toisemme! Tutustutaan seuraavaksi Madame Moniqueen.”

4. “Pour dire bonjour” -laulu:

https://www.youtube.com/watch?v=ociMJ7NqnGU

Laitetaan ranskankielinen laulu soimaan, jonka aikana oppilaat kiertävät luokassa satunnaisesti. Musiikin lakatessa tervehditään lähintä kaveria ja kerrotaan oma nimi ranskaksi. Mikäli luokka osaa jo hieman ranskaa tai on nopea oppimaan, voidaan tässä vaiheessa myös kysyä kuulumisia.

5. Madame Moniquen esittely. Kerrotaan, että pian lähdetään Ranskaan matkalle Madame Moniquen kanssa (nukke, joka kulkee mukana kaikissa leikeissä). Kerrotaan, että Madame Monique asuu Pariisissa, hänellä on pieni koira Milou (pehmolelu) ja koska hän on matkustellut paljon ympäri maailmaa, niin nyt Madame Moniquen aika on tehdä matka kotimaassaan Ranskassa. Kerrotaan myös, että ”madame” tarkoittaa rouvaa.

”Koska Madame Monique on pian lähdössä matkalle, on hänen pakattava matkalaukku. Nyt on käynyt niin, että osa tavaroista on hukassa ja Madame Monique tarvitsee oppilaiden apua etsimisessä.”

6. Opetetaan erilaisia matkustaessa tarvittavia tavaroita rekvisiittaa apuna käyttäen. Mukana on passi, Madame Moniquen lemmikkikoira Milou, t-paita, housut ja hammasharja. Tavaroiden määrää voi varioida ryhmän tarpeiden mukaisesti. Mikäli ei halua tuoda luokkaan aitoa passia, leikkipassi on helppo tehdä violetista kartongista.

7. Etsimisleikki. Sanotaan sanoja ranskaksi ja oppilaat muistelevat, mitä ne tarkoittavat. Sitten he yrittävät etsiä kyseistä esinettä esittävän kuvan luokasta (opettaja on piilottanut kuvat etukäteen luokkaan). Tässä voi myös käyttää oikeita esineitä (tässä versiossa olisi hyvä, mikäli passi ei ole oikea passi vaan pahvinen 😊). Aina esineen löydyttyä ohjaajat itse laittavat konkreettisen esineen Moniquen matkakassiin, joka on oppilaiden nähtävillä.

Tämän jälkeen kerrataan kassin sisältö ranskaksi: kysytään, muistavatko oppilaat mitä Madame Monica on pakannut.

8. Kim-leikki (muistipeli) samoista esineistä. Oppilaat pyydetään rinkiin ja tavarat asetetaan keskelle. Oppilaat laskevat opettajan kanssa ranskaksi viiteen silmät kiinni. (Mikäli oppilaat eivät jo osaa numeroita, ne opetellaan ensin opettajan johdolla.) Kun silmät jälleen avataan, yksi esine on kadonnut. Oppilaiden tehtävänä on nimetä esine ranskaksi. Tehtävää voi varioida ja vaikeuttaa poistamalla useamman esineen kerralla ja/tai vaihtamalla niiden paikkoja.

9. Nurkkaleikki samoista esineistä. Nurkkaleikissä jokainen huoneen nurkka nimetään tietyllä esineellä. Nurkkiin voi asettaa esineet tai kuvakortit, jotta ne on helpompi muistaa. Opettaja laskee keskellä luokkaa ranskaksi viiteen silmät kiinni ja oppilaat valitsevat sillä aikaa nurkan. Jokaisessa nurkassa täytyy olla vähintään yksi oppilas (näin leikki etenee nopeammin). Opettaja nimeää satunnaisesti yhden nurkan silmät edelleen kiinni (esim. t-shirt) ja kaikki nurkassa olevat oppilaat joutuvat keskelle. Leikki jatkuu niin kauan, kunnes viimeinen jäljelle jäänyt oppilas on voittaja. Tämä leikki paljastui yllättävän suosituksi. Numerot oppii helposti opettajan kanssa yhdessä laskiessa.

10. Lopuksi opetellaan sanomaan ranskaksi näkemiin.

2. ohjaus: Eläinpuisto Lyonissa

opeteltava asia: eläimet

tarvikkeet: Madame Monique, Milou-koira, eläinpehmolelut (norsu, leijona, panda, possu ja jo mainittu Milou)

sanasto:

leijona – lion

norsu – éléphant

panda – panda

possu – cochon

koira – chien

1. Tervehdysten jälkeen katsotaan aiheeseen virittävä video (Leijonakuningas). Oppilailta kysellään, mikä mahtaa olla päivän aihe. Voidaan myös kysyä, onko joku nähnyt kyseisen elokuvan, sekä kertoa että ”roi lion” on ”leijonakuningas” suomeksi.

https://www.youtube.com/watch?v=HBwZPozCmGA

2. Otetaan Madame Monique esiin ja kysellään oppilailta, muistavatko he kuka hän on ja mitä hän oli tekemässä. Kerrotaan, että Madame Monique lähtenyt Ranskan-matkalle ja tänään hän lähtee Lyoniin, joka on suuri kaupunki keski-Ranskassa. Voidaan myös näyttää kuvia Lyonista ja Parc de la Tête d’Orista (suuri puisto, jossa on aidattu osuus eläimille).

3. Opetellaan eläimet pehmolelujen avulla ja mietitään yhdessä näiden eläinten ominaispiirteitä sekä sitä, miten ne ääntelevät. Tämä toimii hyvänä muistutuksena siitä, mitä kaikkea eläimet voisivat tehdä, kun oppilaat seuraavaksi leikkivät pantomiimia.

4. Eläinpantomiimi. Oppilaat jaetaan 2-3 hengen ryhmiin. Ryhmät nostavat vuorollaan yhden kuvakortin ja esittävät kuvan esittämää eläintä päästämättä ääniä. Muut yrittävät arvata, mikä eläin on kyseessä. Mikäli kyseessä on innokas ja heittäytyvä ryhmä, oppilaat voivat esittää eläimiä myös yksittäin.

5. Eläinkonsertti. Oppilaat jaetaan ryhmiin opeteltujen eläinten mukaan. Tässä kannattaa varmaankin antaa oppilaiden olla kavereidensa kanssa, jotta he uskaltautuvat heittäytyä leikkiin paremmin – tämäkin tosin riippuu ryhmästä. Opettaja nimeää vuorotellen eläimiä ja ko. eläimet ääntelevät. Opettaja nimeää eläimiä nopeammin ja lopuksi kaikki eläimet ääntelevät yhtä aikaa.

6. Matka maailman ympäri -leikki eläimistä. Leikissä oppilaat menevät rinkiin ja opettaja asettautuu keskelle. Hän valitsee kaksi oppilasta, joille esittää oppitunnin sisältöön liittyvän kysymyksen (”mikä oli ranskaksi koira?”) Oppilaista nopeammin oikein vastannut pääsee siirtymään piirissä seuraavaan kohtaan (eli viereisen oppilaan viereen). Sitten heille esitetään toinen kysymys, ja jälleen nopeampi pääsee liikkumaan eteenpäin. Tämä leikki motivoi valtavasti varsinkin kilpailuhenkisempiä oppilaita.

7. Muistellaan yhdessä, että miten ranskaksi sanottiinkaan näkemiin?

3. ohjaus: Rivieralla

opeteltava asia: numerot

tarvikkeet: Madame Monique, Milou-koira, (eläinpehmolelut), pahvilautasista askarrellut ”näkinkengät”

sanasto:

yksi – un

kaksi – deux

kolme – trois

neljä – quatre

viisi – cinq

kuusi – six

seitsemän – sept

kahdeksan – huit

yhdeksän – neuf

kymmenen – dix

yksitoista – onze

kaksitoista – douze

rapu – crabe

1. Tervehdykset ranskaksi. Aloitusvideo teemaan liittyen: kerrotaan, että tällä kertaa Madame Monique on matkustanut Etelä-Ranskaan Rivieralle, missä on paljon rantoja. Oppilailta voidaan myös kysyä, muistavatko he videolla näkyviä eläimiä ranskaksi, mikäli he jo osaavat eläinsanat. Videon jälkeen voidaan myös näyttää kuvia Rivieralta.

https://www.youtube.com/watch?v=oF-JhcBQN4I

2. Opetetaan numerot 1-12 taululla. Ensin numerot kirjoitetaan sekä numeroin että ranskaksi taululle ja toistetaan. Toistamisen voi tehdä pari-kolmekin kertaa. Ranskaksi kirjoitetuista numeroista poistetaan yksi (esim. huit) niin, että numero 8 jää kuitenkin vielä taululle, minkä jälkeen kaikki numerot toistetaan ranskaksi järjestyksessä niin, että opettaja auttaa mahdollisimman vähän. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki ranskaksi kirjoitetut numerot ovat poistettu. Mikäli oppilaat osaavat numerot hyvin, numeroita voi poistaa useamman kerrallaan. Lopuksi siis oppilaat luettelevat kaikki numerot ranskaksi ilman apua. Tämä tekniikka toimi erittäin hyvin.

3. Numerot pantomiimina. Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Opettaja sanoo numeron ranskaksi, minkä jälkeen joukkueen tehtävänä on muodostaa kehoillaan ”hiekkapatsas” numerosta. Huudetaan hep, kun on valmista. Nopeampi joukkue, joka on muodostanut selkeän numeron, saa pisteen. Tässä tehtävässä kannattaa korostaa yhteistyön merkitystä!

4. Rapuleikki. Tätä leikkiä varten joutuu hieman askartelemaan. Oppilaille kerrotaan, että Madame Monique on päättänyt kerätä rannalla näkinkenkiä. Leikissä yksi vapaaehtoinen oppilas menee luokan ulkopuolelle/peittää silmät sillä aikaa, kun muut päättävät minkä ”näkinkengän” (pahvilautasen) alla on rapu. Rapu opetellaan ranskaksi (”crabe”). Luokan ulkopuolella ollut oppilas saapuu takaisin ja valitsee yhden näkinkengistä. Hän kääntää näkinkengän ympäri ja sanoo numeron ranskaksi. Tarkoituksena on yrittää kerätä mahdollisimman monta näkinkenkää ennen kuin osuu rapuun (muut oppilaat huutavat tällöin, että ”crabe!”). Opettaja voi laskea pisteitä (eli kunkin oppilaan näkinkenkien määrää).

”Näkinkengät” on helpoin tehdä pahvisista lautasista, joiden kuperan puolen voi koristella haluamallaan tavalla. Näissä ohjauksissa pahvilautaset oli koristeltu glitterillä, mikä on hieman sotkuista puuhaa, mutta glitter sopii hyvin näkinkenkäteemaan. Lautasia tarvitsee 12 kappaletta (1 per opeteltu numero). Lautasten alle on liimattu/kiinnitetty sinitarralla paperi, jossa on numero (numerona, ei kirjaimin kirjoitettuna). Numeron voi toki myös kirjoittaa suoraan paperilautaseen, mutta jos kirjoittaa irroitettaville papereille, lautaset voi käyttää uudestaan jonkin muun sanaston kuin numeroiden opettelemiseen.

5. Oikean määrän etsintä. Opettaja sanoo ääneen jonkin numeron ranskaksi, ja oppilaat etsivät huoneesta vastaavan määrän joitakin esineitä tai asioita. Se voi olla esim. 1 ovi, 4 ikkunaa, jne. Samaan numeroon voi olla eri vaihtoehtoja.

”Au revoir!”

4. ohjaus: Ravintolassa

opeteltava asia: hedelmät ja ruokailuvälineet, kohteliaisuussanat

tarvikkeet: Madame Monique, kuvakortit, sanomalehti, (omena, appelsiini, banaani, haarukka, lusikka)

sanasto:

croissantti – croissant

omena – pomme

banaani – banane

appelsiini – orange

haarukka – fourchette

hedelmäsalaatti – salade de fruits

veitsi – couteau

lusikka – cuillère

ole hyvä – s’il vous plaît

kiitos – merci

mitä kuuluu? – ça va?

hyvää kuuluu – ça va

1. Tervehdykset ranskaksi. Kerrotaan että tänään Madame Monique menee ravintolaan ja tarkoituksena on opetella ruokasanoja. Kysytään oppilailta, mikä on heidän lempiruokansa.

2. Aloitusvideo teemaan liittyen (Rottatouille). Voidaan kertoa, että elokuva sijoittuu Pariisiin ja että ratatouille on ranskalainen ruoka, jonka nimestä elokuvankin nimi tulee.

https://www.youtube.com/watch?v=nsIpBTl0ab4

3. Opetellaan ruokasanat ensin kuvakorttien avulla opettajan johdolla. Sitten pienessä ringissä annetaan kuvakortti kaverille ja sanotaan ole hyvä, mihin toinen vastaa kiitos. (Koska Ranskassa ollaan kohteliaita, saatetaan myös kysyä “mitä kuuluu”). Vielä hauskempi leikki olisi, mikäli ringissä ojennettaisiin oikeita hedelmiä. Croissantin ja veitsen voisi tässä versiossa jättää pois. 😊 Oppilaille kannattaa kertoa, että nyt he ovat käyneet oikean keskustelun ranskaksi, ja näistä sanoista on heille paljon hyötyä, mikäli he joskus matkustavat ranskaan.

4. Mielipideleikki. Opettaja sanoo ruoan tai juoman (sanotaan kaikki ranskaksi opetellut sanat ranskaksi, mutta mukaan voi ottaa suomenkielisiäkin ruokia). Oppilaat asettuvat luokkaan sen mukaisesti, pitävätkö ruuasta vai ei. Toisella puolella luokkaa on ”pitää kovasti” ja toisella puolella ”ei pidä yhtään” ja oppilas asettuu jonnekin sille akselille.

5. Hedelmäsalaatti. Luokka jaetaan appelsiineihin, omenoihin ja banaaneihin. Yksi on ringin keskellä ja sanoo hedelmän ranskaksi. Nimetyt hedelmät vaihtavat paikkaa (viereiselle paikalle ei saa siirtyä), jolloin keskellä oleva pyrkii rinkiin istumaan. Yksi jää ulkopuolelle ja päätyy vuorostaan keskelle. Välillä voidaan myös huutaa “hedelmäsalaatti”, jolloin kaikki vaihtavat paikkaa. Hedelmäsalaatin voi myös sanoa ranskaksi.

6. Sanomalehtileikki. Mennään rinkiin, yksi menee keskelle ja lähenee jotakuta hitaasti rullaksi käärityn sanomalehden kanssa. Se, jota keskellä oleva lähestyy, joutuu nopeasti huutamaan esim. “banane” ja sen jälkeen jonkun luokkalaisen nimen. Sen jälkeen keskellä oleva alkaa lähestyä häntä, jolloin nimellä mainittu henkilö joutuu keksimään uuden ruokasanan. Jos nimellä mainittu henkilö ei keksi tarpeeksi nopeasti ruokasanaa ja keskellä oleva ehtii koskemaan häntä sanomalehdellä, pääsee keskellä oleva hitaan oppilaan paikalle ja hidas oppilas keskelle (sanomalehti annetaan uudelle oppilaalle). Leikki jatkuu näin eteenpäin.

7. Ruokapantomiimi: oppilaat esittävät eri ruokien syömistä pantomiimina ja muut arvaavat, mikä ruoka on kyseessä.

”Au revoir!”

5. ohjaus: Karnevaalit

opeteltava asia: värit

tarvikkeet: Madame Monique, Milou-koira

sanasto:

punainen – rouge

sininen – bleu

keltainen – jaune

vihreä – vert

oranssi – orange

musta – noir

valkoinen – blanc

harmaa – gris

kertauksena:

yksi – un

kaksi – deux

kolme – trois

neljä – quatre

viisi – cinq

1. Tervehdykset ranskaksi, minkä jälkeen kerrataan viime kerran ruokasanat. Kerrotaan, että tänään Madame Monique törmää kadulla karnevaaleihin, jossa näkyy paljon värejä.

2. Aloitusvideo teemaan liittyen ja samalla kuulumisten kysely musiikin loppuessa: https://www.youtube.com/watch?v=HPkXaykgbqM

3. Opetellaan värit. Tässä voi käyttää apuna jotain netistä löytyvää värikästä kuvaa karnevaaleista, josta oppilaat voivat osoittaa värejä, minkä jälkeen niiden nimet kerrotaan ranskaksi.

4. Jatketaan niin, että ohjaaja sanoo värin suomeksi ja oppilaiden täytyy etsiä sitä väriä luokasta ja koskea sitä. (Mukana voi olla jotain materiaaleja siltä varalta, että luokassa ei ole mitään sen väristä.) Toistetaan väriä koskettaessa ohjaajien perässä sana ranskaksi.

5. Värileikki. Yksi lapsista on ”väri” ja seisoo seinää vasten selkä muihin päin. Muut leikkijät seisovat lähtöviivalla jonkun matkan päässä väristä. Väri sanoo esim. ”Se, kenellä on päällään jotakin punaista, saa ottaa kaksi askelta eteenpäin”. Tällöin kaikki, joilla on vaatteissaan punaista, ottavat kaksi askelta. Värejä ja askeleiden lukumäärää vaihdellaan leikin aikana. Leikissä voidaan käyttää myös eri askeltyyppejä, esim. jättiaskel, tipuaskel jne. Väri ja askeleiden lukumäärä (1-5 numeroiden kertaus/opettelu, mikäli ei ole tuoreessa muistissa) sanotaan vieraalla kielellä. Se, joka ensimmäisenä pääsee värin luokse, pääsee seuraavana väriksi.

6. Lopuksi voidaan kysellä oppilaiden lempivärejä ranskaksi. Tämä voidaan tehdä myös äänestyksenä niin, että opettaja sanoo värin, ja oppilaat viittaavat.

”Au revoir!”

6. ohjaus: Sirkus

opeteltava asia: kehonosat

tarvikkeet: Madame Monique, Milou-koira, Kahoot, iPadit, valmiiksi kirjoitettu postikortti Ranskasta (tai esim. kortti, jossa kuva rannalta: näin voidaan sanoa, että kortti on Rivieralta 😊)

sanasto:

pää – tête

olkapää – épaule

polvi – genou

jalka – pied

vatsa – ventre

silmät – yeux

korvat – oreilles

1. Tervehdysten jälkeen kerrotaan, että kyseessä on viimeinen kerta. Lomareissun loppumisen kunniaksi Madame Monique menee sirkukseen.

2. Opetellaan kehonosat ranskaksi demonstroiden omalla keholla. Opettaja osoittaa lopuksi kehonosia, ja oppilaiden tehtävänä on sanoa ne ranskaksi.

3. Leikki: tee X tehtävä, jos päälläsi on väriä X. Erilaisia tehtäviä voi olla esim. kyykkyhyppy, vilkutus ohjaajille, haarahyppy, kosketa vatsaa, jne.

4. Pää, olkapää, polvet, jalat -video Youtubesta ranskaksi:

https://www.youtube.com/watch?v=nu0R1EYvt1A.

Laulu voidaan laulaa yhdessä niiden kanssa, jotka ovat edistyneempiä ranskassa. Muiden kanssa pelkät liikkeet videon tahtiin voivat riittää hyvin.

5. Nurkkaleikki kehonosista. Ohjeet nurkkaleikkiin löytyvät 1. ohjauksen kohdasta 9. Tässä versiossa nurkkiin täytyy liikkua kyseinen ruumiinosa edellä.

6. Madame Monique lähettää kotiin postikortin reissusta. Opettaja on etukäteen kirjoittanut tarinan, josta puuttuu sanoja. Oppilaiden tehtävä on täydentää kohdat joko suomeksi tai ranskaksi. Tätä varten oppilaat voidaan jakaa useampaan ryhmää, mikäli oppilaita on paljon (tällöin kortteja tarvitaan useampi). Kortti jää luokan seinälle muistoksi kielimaistiaisista. Tässä esimerkki kortin tekstistä:

Bonjour!

Terveisiä etelästä! Reissuni oli __________. Rivieralla keräsin _________ näkinkenkiä ja kävin ravintolassa. Otin aurinkoa ja poltin vahingossa _________. Paras ruoka, jota söin, oli _______________. On ihanaa puhua ranskaa: lempisanani on _____________. Hauskin juttu, joka reissulla tapahtui, oli _________________.

Bisous,

Madame Monique

7. Kahoot! Internet-tietovisa (ww.kahoot.com) aikaisempien ohjausten ja sanaston sisällöstä. Tähän kannattaa varata aikaa, mikäli Kahoot ei ole oppilaille ennestään tuttu. Yleensä oppilaat pitävät Kahootista kovasti ja se onkin hyvä ”kokoava” tehtävä, josta opettaja myös näkee hieman, mitä oppilaat ovat oppineet. Ideana on kuitenkin ennen kaikkea vahvistaa oppilaiden itseluottamusta kielitaitoonsa sekä luoda kokemus siitä, että he ovat oppineet paljon.

8. Madame Monique -tarinan lopettaminen:

Monique palaa kotiinsa Pariisiin pikkuisen koiransa kanssa. Hänellä on ollut upea matka luokan X kanssa. Moniquen matkan aikana luokka muun muassa oppi ranskaa, auttoi Moniqueta etsimään kadonneet matkatavarat ja pakkaamaan matkalaukun, vieraili eläinpuistossa ja rannalla. Oppilaat toimivat hienosti ryhmässä, kuuntelivat opettajia ja osallistuivat reippaasti erilaisiin leikkeihin. Monique muistelee Ranskan matkaansa vielä monta kertaa kotonaan Pariisissa.

Ohjeistuksen laatija: ranskan kielimaistiaisohjaaja Emmi Lassila.