Saksan kielimaistiaiset – Bremenin soittoniekat

Lastensadun eläimet ovat kadonneet patsaasta ja karanneet Bremenistä – etsitään eläimet ja houkutellaan ne tehtävien avulla takaisin!

HUOM! Jokaisessa ohjauksessa kannattaa aina olla valmiiksi suunniteltuna jokin varaleikki/varaleikkejä, jos aikaa jääkin yli!

1. ohjaus: Bremen

Tarvikkeet: Eläin-kuvakortit (aasi, koira, kukko, kissa), Bremenin soittoniekat-kuvakortti, 2x tulostettu Bremenin soittoniekat-satu. Mahdollisesti PowerPoint-esitys tunnin tueksi.

Opeteltavat sanat:

Hyvää huomenta/päivää! = Guten Morgen/Tag!

Eläimet:

Aasi = Esel

Koira = Hund

Kissa = Katze

Kukko = Hahn

Numerot 1-5:

1 = eins

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

Kiitos! = Danke!

Heippa! = Tschüß!

Valmistelut:

Ohjauksen itsenäisyys: Tämän ohjauksen voi vetää yksittäisenä ohjauksena. Tällöin kuitenkin lopusta jätetään pois kohta, jossa sanotaan, että katsotaan ensi kerralla mitä eläimille kuuluu. Näistä kuudesta ohjauksesta tämä on paras vetää yksittäisenä ohjauksena, sillä tulevissa ohjauksissa on aina kertausta edellisestä ohjauksesta.

Ohjelma:

 • Tunnin alkaessa pyydetään oppilaita nousemaan seisomaan (Bitte aufstehen!), jonka jälkeen ohjaajat sanovat oppitunnin ajankohdasta riippuen ”Guten Morgen!” eli hyvää huomenta tai”Guten Tag!” eli hyvää päivää. Oppilaat vastaavat sanomalla saman takaisin, jonka jälkeen ohjaajat antavat luvan istua (Setzt euch, bitte!).
 • Ohjaajien esittely – keitä ohjaajat ovat, miksi täällä (nimet, kerrotaan, että ollaan kieltenopiskelijoita Turun yliopistossa ja tultiin pitämään luokalle hauskoja saksan kielimaistiaisia eli opetellaan saksan kieltä ja kulttuuria leikin ja pelin avulla yms. – jos ulkopuolinen kielimaistiaisohjaaja ohjaamaan!).
 • Näytetään Saksan karttaa, jossa näkyy myös kaupunkien nimet. Kerrotaan hieman yleistietoa Saksasta (missä sijaitsee, paljonko ihmisiä, pääkaupunki…). Kysytään, onko joku käynyt Saksassa?
 • Näytetään kuvakorttia Bremenin soittoniekat-patsaasta ja kysytään oppilailta, mitä eläimiä he näkevät kuvassa (suomeksi).
 • Oppilaat viittaavat ja kertovat, mitkä kaikki eläimet patsaassa esiintyy (aasi, koira, kissa, kukko).
 • Kerrotaan, että patsas on oikeasti olemassa Saksan Bremenissä. Palataan edellä näytettyyn karttaan ja näytetään, missä Bremen sijaitsee. Kerrotaan, että patsas on tehty saksalaisen Bremenin soittoniekat-sadun pohjalta. Onko joku kuullut sadun?
 • Palataan takaisin patsaan kuvaan ja käydään eläimet läpi saksaksi yksi kerrallaan. Toistatetaan pariin otteeseen.

Aasi = Esel

Koira = Hund

Kissa = Katze

Kukko = Hahn

 • Kerrotaan, että Saksassa eläinten ääntely kuulostaa hieman erilaisesta kuin suomeksi – esimerkiksi saksalaisten suuhun ei sovi sanoa ”Kukkokiekuu!”, vaan saksassa on omat tapansa ilmaista eläinten ääntelyä. Käydään läpi eläinten ääntelyt yksi kerrallaan, samalla kerrataan eläimet saksaksi:

Esel = I-ah!

Hund = Wuff! Wuff!

Katze = Miau!

Hahn = Kikeriki!

 • Oppilaat jaetaan neljään ryhmään ja jokaiselle ryhmälle annetaan yksi eläin. Eli yhdellä ryhmällä on aasi, toisella koira, kolmannella kissa ja neljännellä kukko.
 • Kunkin ryhmän kanssa kerrataan, mikä oma eläin olikaan saksaksi ja miten se ääntelee.
 • Kerrotaan oppilaille, että seuraavaksi ohjaajat lukevat Bremenin soittoniekat-sadun, jossa nämä eläimet seikkailevat. Aina, kun ohjaaja näyttää sadun lukemisen aikana jonkin eläimen kuvaa (kuvakortit), kyseisen eläimen ryhmä ääntelee eläimen ääntelyn mukaisesti. Eli jos ohjaaja näyttää sadun aikana koira-kuvakorttia, koira-ryhmä ääntelee ”Wuff! Wuff!”
 • Varmistetaan, että oppilaat muistavat oman eläimensä ja sen ääntelyt sekä ovat ymmärtäneet, mitä tehdään.
 • Ohjaajat lukevat sadun paperilta mukaansatempaavalla tavalla. Toinen ohjaaja lukee sadun alkupuoliskon ja toinen loppupuoliskon. Ohjaaja, joka ei ole lukuvuorossa, näyttää eläinkortteja ohjaajien ennalta sopimissa ja merkitsemissä kohdissa.
 • Toinen ohjaajista voi näyttää mallia eläinten ääntelyistä, jos lapset eivät meinaa uskaltaa äännellä.
 • Satu luetaan loppuun ja oppilaita kehutaan hienosta osallistumisesta.
 • Sadun jälkeen kerrataan eläimet saksaksi sekä niiden ääntelyt kuvakorttien avulla. Ohjaajat kyselevät vuorotellen kysymyksiä oppilailta esim. ”Mikä eläin olikaan ”Hahn”? ”Mikäs tämä eläin (näytetään kuvakorttia, esim. koira) olikaan saksaksi?” ”Mikä eläin ääntelee ”i-ah”?
 • Eläinten ja ääntelyiden kertausten jälkeen kerrotaan, että seuraavaksi leikitään leikkiä, johon tarvitaan numeroita 1-5. Opetellaan numerot 1-5 saksaksi, toistatetaan oppilailla muutamaan otteeseen:

1 = eins

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

 • Kerrotaan, että seuraavaksi leikitään nurkkaleikkiä. Kysytään, ovatko oppilaat leikkineet sitä aikaisemmin. Kerrotaan leikin säännöt.
 • Nurkkaleikkiin tarvitaan jonkin verran tilaa. Valitaan neljä nurkkaa, joista jokaiseen tulee yksi eläin: kuvakortit viedään nurkkiin. Nämä nurkat ovat siis aasinurkka, koiranurkka, kissanurkka ja kukkonurkka. Ohjaaja menee keskelle lattiaa kyykkyyn ja peittää silmät käsillään ja laskee hitaasti saksaksi viiteen (eins, zwei, drei, vier, fünf), jonka aikana oppilaat menevät johonkin nurkkaan. Jokaisessa nurkassa tulee olla joku, kaikki eivät siis saa mennä samaan nurkkaan. Laskemisen jälkeen ohjaaja sanoo edelleen silmät peitettynä jonkin nurkista, esim. ”Kaikki, jotka ovat nurkassa ”Hund”, tulevat keskelle.” Ne oppilaat, jotka olivat koiranurkassa, tulevat ohjaajan kanssa keskelle laskemaan. Leikki jatkuu niin, että ohjaaja ja pudonneet oppilaat laskevat yhdessä 1-5 ja jäljellä olevat oppilaat valitsevat taas uudet nurkat. Joku pudonneista oppilaista saa sanoa seuraavan nurkan tai sanoa ohjaajalle, minkä nurkan valitsee, jolloin ohjaaja kertoo nurkan. Se oppilas, joka jää viimeiseksi jäljelle, voittaa nurkkaleikin.
 • Nurkkaleikkiä leikitään n. 2-3 kierrosta jäljellä olevan ajan mukaisesti.
 • Lopuksi kysytään oppilailta, mitä uutta opimme tänään? Oppilaat viittaavat ja kertovat.
 • Kerrotaan, että nähdään ensi kerralla ja katsotaan mitä eläimille kuuluu. Opetellaan sanomaan kiitos (danke) ja heippa (tschüß). Sanotaan oppilaille tschüß ja oppilaat vastaavat samalla tavalla takaisin.

2. ohjaus: Frankfurt – Aasin löytyminen

Tarvikkeet: kuvakortit (Huom! Aasi-kuvakortteja tarvitaan 2 kpl -> toinen piilossa, toinen mukana eläinten kertauksessa), Saksan kartta, jossa kaupungit. Mahdollisesti PowerPoint-esitys ohjauksen tueksi.

Opeteltavat sanat:

Tervehdykset, itsensä esittely, kuulumiset

Moi! = Hallo!

Mikä sinun nimesi on? = Wie heißt du?

Minun nimeni on… = Ich heiße…

Mitä kuuluu? = Wie geht’s?

Hyvää, kiitos! = Gut, danke!

Kehonosat:

Pää = Kopf

Olkapää = Schulter

Polvi = Knie

Jalka = Fuss

Silmät = Augen

Korvat = Ohren

Nenä = Nase

Suu = Mund

Lentokenttä = Flughafen

Lentokone = Flugzeug

Valmistelut:

 • Aasin piilottaminen luokkaan ennen oppilaiden saapumista.
 • Luokassa käytettävällä koneella tulisi olla Google Chrome-selain ladattuna, jotta pääsee Google Earthiin. Avataan Google Earth valmiiksi.
 • Koneelle auki kuva Saksan kartasta, jossa näkyy kaupungit.
 • Koneelle avataan myös valmiiksi kuvia Frankfurtista.
 • Avataan koneelle valmiiksi saksankielinen lastenlaulu, esim. Wie ein Vogel kann ich fliegen! https://www.youtube.com/watch?v=07t-2VlyJ7A.

Ohjauksen itsenäisyys: Ohjaus on osa kuuden kerran pakettia, mutta siitä on helppo poimia osia yksittäiseen kertaan.

Ohjelma:

 • AASI-KUVAKORTIN PIILOTUS ennen oppilaiden saapumista! Kuvakortti piilotetaan paikkaan, josta toisen ohjaajan on helppo ottaa se esiin silloin, kun aasi löydetään. Aasi piilotetaan niin, että pieni osa siitä, esim. osa häntää saa jäädä näkyviin.
 • Tunnin alkaessa pyydetään oppilaita nousemaan seisomaan (Bitte aufstehen!), jonka jälkeen ohjaajat sanovat oppitunnin ajankohdasta riippuen ”Guten Morgen!” eli hyvää huomenta tai ”Guten Tag!” eli hyvää päivää. Oppilaat vastaavat sanomalla saman takaisin, jonka jälkeen ohjaajat antavat luvan istua (Setzt euch, bitte!).
 • Opetellaan tervehdykset, itsensä esittely ja kuulumisten kertominen saksaksi. Toistatetaan ja laitetaan näkyville esim. taululle tai PowerPointin kautta, josta oppilaat voivat katsoa. Oppilaat käyvät keskustelun pareittain, ohjaajat kiertävät kuuntelemassa ja auttamassa:

Moi! = Hallo!

Mikä sinun nimesi on? = Wie heißt du?

Minun nimeni on… = Ich heiße…

Mitä kuuluu? = Wie geht’s?

Hyvää, kiitos! = Gut, danke!

 • Mitäs viime kerralla tapahtui? Muistatteko mitä opeteltiin? Kerrataan eläimet (kuvakorttien avulla!) ja satu, kerrataan numerot.
 • Sadun eläimet ovat kadonneet! Lähdetään etsimään niitä eri puolilta Saksaa. Näytetään Saksan karttaa, jossa näkyy kaupungit.
 • Aloitetaan Frankfurtista! Onko joku käynyt Frankfurtissa? Tiedättekö jotakin kaupungista?
 • Kerrotaan, että Frankfurt on Saksan viidenneksi suurin kaupunki, siellä on paljon pilvenpiirtäjiä, se on Saksan talouselämän keskus ja siellä on vilkas lentokenttä.

Näytetään kuvia Frankfurtista, esim.:

http://www.rantapallo.fi/wp-content/uploads/2018/06/saksa-frankfurt-ss.jpg

http://www.rantapallo.fi/wp-content/uploads/2018/06/Saksa-Frankfurt-joki-is.jpg

 • Mennään sitten katsomaan, miltä siellä Frankfurtissa näyttää ihan oikeasti paikan päällä! Avataan Google Earth: näytetään Frankfurtin vanhakaupunki.
 • Lähdetään etsimään eläimiä Frankfurtin lentokentältä! Oletteko käyneet lentokentällä?
 • Kerrotaan, että lentokenttä on saksaksi Flughafen (oppilaat toistavat) ja lentokone on Flugzeug (oppilaat toistavat).
 • Mitäs lentokentällä täytyy tehdä, ennen kuin pääsee koneeseen? Oppilaat viittaavat ja vastailevat (esim. laukku ruumaan, turvatarkastus).
 • Ennen koneeseen pääsyä täytyy mennä turvatarkastukseen! Siinä varmistetaan, ettei lentokoneeseen päädy esimerkiksi vaarallisia esineitä. Oletteko olleet turvatarkastuksessa?
 • Seuraavaksi leikitään turvatarkastusleikkiä! Oppilaat muodostavat ringin. Ryhmän koosta riippuen oppilaat voivat olla ringissä joko yksin tai pareittain. Pareittain olo on hyvä vaihtoehto: siten leikissä voi miettiä oikeita vastauksia kysymyksiin yhdessä parin kanssa.
 • Laitetaan saksankielistä lastenmusiikkia soimaan (esim. Wie ein Vogel kann ich fliegen!) ja oppilaat lähtevät kävelemään ringissä eteenpäin myötäpäivään. Luokan oma opettaja voi toimia DJ:nä, sillä ohjaajat ovat mukana leikissä.
 • Ohjaajat muodostavat ”turvatarkastuksen portin” olemalla vastakkain kädet yläviistossa toistensa käsiä vasten, oppilaat kävelevät portin ali ringissä.
 • Kun musiikki loppuu, se oppilas/ne oppilaat jotka ovat ohjaajien muodostaman portin kohdalla, jäävät turvatarkastukseen. Ohjaajat pitävät piipittävää ääntä ja laskevat portin alas eli laskevat kätensä alemmas niin, että oppilas/oppilaat jäävät ns. portin sisään.
 • Ohjaajat kysyvät yhden kysymyksen turvatarkastukseen joutuneelta/joutuneilta: esim. ”Mikä eläin olikaan Hund? Mikä olikaan kissa saksaksi? Mikä eläin äänteli ”kikeriki”? Mikä on numero yksi saksaksi? Mikä numero fünf olikaan suomeksi? Miten lasketaan saksaksi 1-3/1-5?” tms.
 • Kun turvatarkastuksessa olija(t) vastaa oikein, pääsee hän/he pois turvatarkastuksesta ja musiikki ja leikki jatkuvat. Jos oppilas ei keksi oikeaa vastausta, voidaan kysyä helpompi kysymys tai kysyä, voisiko joku muu auttaa kertomalla oikean vastauksen.
 • Leikkiä jatketaan niin, että mahdollisimman moni pääsee turvatarkastukseen ainakin kerran. Jos ryhmä on iso, pareittain olo on tästäkin syystä hyvä vaihtoehto, jotta kaikki pääsisivät turvatarkastukseen ainakin kertaalleen.
 • Palataan takaisin omille paikoille.
 • Opetellaan seuraavaksi kehonosia saksaksi! Osaako joku jo joitain kehonosia saksaksi?
 • Opetellaan saksankielisessä pää-olkapää-peppu-laulussa käytävät sanat (alla) ja aina kehonosan saksankielistä sanaa kerrottaessa näytetään oikeaa kehonosaa. Saksaksi pää-olkapää-peppu-laulu on hieman erilainen kuin suomeksi!

Pää = Kopf

Olkapää = Schulter

Polvi = Knie

Jalka = Fuß

Silmät = Augen

Korvat = Ohren

Nenä = Nase

Suu = Mund

 • Aasi tykkää laululeikeistä: tulisikohan se esiin, jos se kuulee kun laulamme?
 • Kerrataan vielä laululeikin sanat ja näytetään aina kyseistä kehonosaa saksankielistä sanaa kerrattaessa. Noustaan sitten seisomaan ja lauletaan ja leikitään saksaksi pää-olkapää-peppu-laululeikkiä! Kerrotaan, että laulu nopeutuu pikkuhiljaa – katsotaan, miten nopeasti pystymme tekemään mukana! Laululeikki voidaan vetää kaksikin kertaa.

https://www.youtube.com/watch?v=wWQmLi0YBR8

 • Laululeikin päättyessä toinen ohjaajista löytää aasin piilosta. Kehutaan, että oppilaat tekivät niin hienosti mukana, että aasi löytyi! Hienoa!
 • Tunnin lopuksi kysytään, mitä opittiin tänään? Oppilaat saavat viitata ja vastailla.
 • Jos aikaa on jäljellä vielä, voidaan ottaa loppuun nurkkaleikki eläinkuvakorteilla.
 • Tänään löysimme aasin, lähdetään ensi kerralla jonnekin toiseen Saksan kaupunkiin etsimään lisää eläimiä!
 • Danke und tschüß! Oppilaat toistavat sanan tschüß.

3. ohjaus: Berliini – Koiran löytyminen

Tarvikkeet: koira-kuvakortti, Saksan kartta, jossa kaupungit, mahdollisesti PowerPoint-esitys ohjauksen tueksi.

Opeteltavat sanat:

Värit:

Musta = schwarz

Valkoinen = weiß

Punainen = rot

Sininen = blau

Vihreä = grün

Keltainen = gelb

Oranssi = orange

Pinkki = rosa

Violetti = lila

Harmaa = grau

Valmistelut:

Ohjauksen itsenäisyys: Ohjaus on osa kuuden kerran pakettia, mutta siitä on helppo poimia osia yksittäiseen kertaan.

Ohjelma:

 • KOIRAN PIILOTUS ennen oppilaiden saapumista! Piilotetaan sellaiseen paikkaan, josta oppilaat saavat etsiä koiran. Pieni osa koiraa saa vähän näkyä!
 • Tunnin alkaessa pyydetään oppilaita nousemaan seisomaan (Bitte aufstehen!), jonka jälkeen ohjaajat sanovat oppitunnin ajankohdasta riippuen ”Guten Morgen!” eli hyvää huomenta tai ”Guten Tag!” eli hyvää päivää. Oppilaat vastaavat sanomalla saman takaisin, jonka jälkeen ohjaajat antavat luvan istua (Setzt euch, bitte!).
 • Tänään vuorossa taas saksan kielimaistiaisia! Kerrataan aluksi tervehdykset, itsensä esittely ja kuulumisten kertominen. Kysellään oppilailta, muistavatko he mikä oli ”moi” ym. saksaksi, toistatetaan. Tämän jälkeen oppilaat käyvät keskustelun pareittain, ohjaajat kiertävät kuuntelemassa ja auttamassa. Keskustelu näkyviin taululle/PowerPointille, jotta oppilaat voivat katsoa mallia.

Moi! = Hallo!

Mikä sinun nimesi on? = Wie heißt du?

Minun nimeni on… = Ich heiße…

Mitä kuuluu? = Wie geht’s?

Hyvää, kiitos! = Gut, danke!

 • Mikäs eläin löydettiin viimeksi? Mitä eläimiä meiltä vielä puuttuu? Kerrataan eläimet saksaksi.
 • Muistaako joku, miten sanottiin saksaksi ”moi”? (Hallo!) Entä ”mitä kuuluu”? (Wie geht’s?) ja miten siihen vastattiin? (Gut, danke!)
 • Miten sanottiin ”minun nimeni on”? Ich heiße…
 • Viime kerralla etsittiin aasia Frankfurtista ja lentokentältä, oltiin lentokenttäleikkiä, opeteltiin kehonosat ja leikittiin pää-olkapää-peppu-leikkiä.
 • Kerrataan kehonosat:

pää = Kopf

olkapää = Schulter

polvet = Knie

jalka = Fuß

silmät = Augen

korvat = Ohren

nenä = Nase

suu = Mund

 • Uudestaan pää-olkapää-peppu-leikki: https://www.youtube.com/watch?v=wWQmLi0YBR8.
 • Lähdetään tänään etsimään koiraa Berliinistä! Saksan kartasta näytetään, missä Berliini sijaitsee. Onko joku käynyt Berliinissä?
 • Berliini on Saksan pääkaupunki, siellä on 3,5 miljoonaa asukasta (verrataan Suomeen: yli puolet enemmän kuin koko Suomessa yhteensä), Berliini on värikäs kaupunki, jossa on paljon kulttuuria.
 • Näytetään kuvia Berliinistä, esim.:

https://kerranelamassa.fi/wp-content/uploads/2017/05/Saksa_-Berliini_01.jpg

https://d1n9fh5wgwqe5p.cloudfront.net/imgcache/resort/ber/1.jpg

 • Google Earth: Brandenburgin portti.
 • Seuraavaksi näytetään oppilaille kuvaa Berliinin muurista ja kysytään, mikä kuvassa on? Oppilaat saavat viitata ja vastata. Kuvassa on Berliinin muuri! Muuri jakoi Berliinin ja Saksan kahtia 1961-1989. Muuri murrettiin 1989.
 • Mitä värejä kuvassa on? Tiedättekö jo saksaksi jotakin värejä? Värit opetellaan siis Berliinin muurin kuvan avulla. Sitä mukaa, kun oppilaat viittaavat ja sanovat suomeksi jonkin värin, ohjaajat kertovat mikä se on saksaksi ja kaikki toistavat sen perässä.

Musta = schwarz

Valkoinen = weiss

Punainen = rot

Sininen = blau

Vihreä = grün

Keltainen = gelb

Oranssi = orange

Pinkki = rosa

Violetti = lila

Harmaa = grau

 • Koira tykkää väreistä, opetellaan seuraavaksi värejä leikin avulla!
 • Jos on päällä X väriä, hypi/vilkuta/taputa…
  • tee kyykkyhyppy, jos sinulla on päälläsi jotain grün
  • pyöri ympäri, jos sinulla on päälläsi jotain…
  • taputa päälakeasi…
  • hypi yhdellä jalalla…
  • taputa kaverin olkapäätä…
  • tee x-hyppy…
  • vilkuta…
  • käy kyykyssä…
  • hyppää korkealle
 • Seuraavaksi väripeili-leikki käytävässä. Oppilaat käyvät riviin seisomaan ja yksi vapaaehtoinen on ensimmäinen väripeili, joka seisoo kaukana muista selkä heihin päihin. Väripeili kertoo ohjeita, esim. ”Se, jolla on päällä rot, saa liikkua kaksi hiiren askelta/normaalia askelta/jättiläisen askelta eteenpäin”. Se oppilas, joka ensimmäisenä koskettaa väripeilin selkää, voittaa kierroksen ja hänestä tulee seuraava väripeili. Väripeili ei saa kurkkia muihin päin, jottei nää, mitä värejä kenelläkin on päällä!
 • Palataan luokkaan ja oppilaat saavat itse etsiä koiran! Kehotetaan rauhallisuuteen. Annetaan vinkkejä sen mukaan, mihin koira on piilotettu luokassa. Vinkit kerrotaan siten, että kerrotaan koiran olevan jonkin tietyn värisen asian lähellä, esim. ”Koira on sellaisen värin lähellä kuin gelb/rot/schwarz…”
 • Koira löytyy! Hienoa! Kaksi eläintä jo löydetty.
 • Lopuksi kysytään, mitä opittiin tällä kertaa? Oppilaat viittaavat ja vastailevat.
 • Ensi kerralla koitetaan löytää lisää eläimiä – meiltä puuttuu vielä kissa ja kukko, katsotaan löydetäänkö jompikumpi!
 • Danke und tschüß! Oppilaat toistavat sanan tschüß.

4. ohjaus: Hampuri – Kukon löytyminen

Tarvikkeet: kukko -kuvakortti, kartta, jossa Saksan kaupungit, mahdollisesti PowerPoint-esitys ohjauksen tueksi.

Opeteltavat sanat:

Hedelmät

Omena = Apfel

Päärynä = Birne

Banaani = Banane

Appelsiini = Apfelsine / Orange

Ananas = Ananas

Mansikka = Erdbeere

Valmistelut:

 • Kukko-kuvakortin piilotus paikkaan, josta oppilaat saavat etsiä sen.
 • Koneelle valmiiksi auki Saksan kartta, jossa näkyy kaupungit.
 • Hampurin kuvat valmiiksi auki koneelle.
 • Google Earth valmiiksi (Google Chrome-selain tarvitaan tähän).

Ohjauksen itsenäisyys: Ohjaus on osa kuuden kerran pakettia, mutta siitä on helppo poimia osia yksittäiseen kertaan.

Ohjelma:

 • KUKON PIILOTUS ennen oppilaiden saapumista! Pieni osa kukkoa saa vähän näkyä.
 • Tunnin alkaessa pyydetään oppilaita nousemaan seisomaan (Bitte aufstehen!), jonka jälkeen ohjaajat sanovat oppitunnin ajankohdasta riippuen ”Guten Morgen!” eli hyvää huomenta tai ”Guten Tag!” eli hyvää päivää. Oppilaat vastaavat sanomalla saman takaisin, jonka jälkeen ohjaajat antavat luvan istua (Setzt euch, bitte!).
 • Kerrataan tervehdykset, itsensä esittely ja kuulumisten kertomiset. Oppilaat käyvät keskustelun pareittain, ohjaajat kiertävät kuuntelemassa ja auttamassa. Keskustelu näkyviin taululle/PowerPointille, jotta oppilaat voivat katsoa mallia.

Moi! = Hallo!

Mikä sinun nimesi on? = Wie heißt du?

Minun nimeni on… = Ich heiße…

Mitä kuuluu? = Wie geht’s?

Hyvää, kiitos! = Gut, danke!

 • Mitäs viime kerralla tehtiin ja opeteltiin? Oppilaat saavat viitata ja vastailla.
 • Viime kerralla löydettiin koira Berliinistä!
 • Kerrataan värit Berliinin muurin kuvan avulla (sama kuva, jota käytettiin edellisellä kerralla).

Musta = schwarz

Valkoinen = weiss

Punainen = rot

Sininen = blau

Vihreä = grün

Keltainen = gelb

Oranssi = orange

Pinkki = rosa

Violetti = lila

Harmaa = grau

 • Noustaan seisomaan ja kerrataan värit leikin avulla. Ohjaaja antaa ohjeet!
 • Jos on päällä X väriä, hypi/vilkuta/taputa…
  • tee kyykkyhyppy, jos sinulla on päälläsi jotain grün
  • pyöri ympäri, jos sinulla on päälläsi jotain…
  • taputa päälakeasi…
  • hypi yhdellä jalalla…
  • taputa kaverin olkapäätä…
  • tee x-hyppy…
  • vilkuta…
  • käy kyykyssä…
  • hyppää korkealle
 • Tällä kertaa lähdetään etsimään kukkoa Hampurista! Hampuri on Saksan toiseksi suurin kaupunki ja maan tärkein satama. Elbe-joki virtaa Hampurin läpi.
 • Näytetään kuvia Hampurista, esim. täältä: http://www.rantapallo.fi/saksa/hampuri/.
 • Google Earth: Hampuri
 • Etsitään sitten kukkoa! Kukko tykkää ruoasta, joten tänään uutena aiheena ruokasanasto. Hampurissa on paljon toreja ja markkinoita, joilta voi ostaa muun muassa ruokaa. Mitäs hedelmiä markkinoilta voi ostaa? Oppilaat saavat viitata ja vastailla suomeksi. Vielä tässä vaiheessa ei käydä hedelmien nimiä saksaksi.
 • Näytetään kuva, jossa erilaisia hedelmiä, esim. https://www.apotheken-umschau.de/multimedia/86/3/25/100898463761.jpg.
 • Kysytään, mitä hedelmiä/marjoja näette kuvassa? Mitkä ovat teidän lempihedelmiä? Oppilaat vastailevat ja sitä mukaa opetellaan hedelmien nimiä saksaksi. Toistatetaan saksankieliset sanat aina oppilailla!

Omena = Apfel

Päärynä = Birne

Banaani = Banane

Appelsiini = Apfelsine / Orange

Ananas = Ananas

Mansikka = Erdbeere

 • Seuraavaksi tarvitaan tilaa, voidaan siirtyä mahdollisuuksien mukaan esim. käytävään leikkimään. Hedelmäsalaatti-leikki hedelmäsanoilla (Apfel, Banane, Apfelsine, Birne, Erdbeere) -> jokaiselle oppilaalle kerrotaan oma hedelmä. Oppilaat menevät piiriin. Aluksi yksi keskelle ja kun keskellä olija sanoo esim. ”Apfel!” kaikki omenat vaihtavat paikkaa ja keskellä oleva koittaa päästä vapaalle paikalle. Kun sanotaan ”Obstsalat!” eli hedelmäsalaatti, kaikki vaihtavat paikkaa. Keskellä oleva oppilas saa sanoa hedelmän myös suomeksi, jos ei muista saksaksi. Tällöin ohjaajat kertovat saksankielisen sanan.
 • Kukko etsitään yhdessä: saman värisen asian luota kuin Banane, saman värisen jutun alla kuin Apfelsine… Etsitään rauhallisesti!
 • Kukko löytyy! Hienoa!
 • Kerrataan tähän asti kielimaistiaisissa opittua leikkimällä Matka maailman ympäri -leikkiä. Oppilaat muodostavat ringin ja ohjaajat tulevat ringin keskelle. Leikki aloitetaan satunnaisesta kohdasta rinkiä niin, että toinen ohjaajista kysyy kahdelta vierekkäiseltä oppilaalta kysymyksen mihin tahansa aiemmin käsiteltyyn aiheeseen liittyen (esim. hedelmät, värit, tervehdykset, esittelyt, kuulumisten kysyminen, kehonosat, eläimet, numerot 1-5, kaupungit…) ja se oppilas, kumpi vastaa kysymykseen nopeammin, pääsee etenemään. Jos voittaja on ohjaajasta vasemmanpuoleinen oppilas, oppilas siirtyy myötäpäivään yhden välin eteenpäin siitä oppilaasta, jota vastaan kisasi, jolloin hänelle tulee uusi vierustoveri. Jos voittaja on ohjaajasta oikeanpuoleinen oppilas, seuraava kysymys kysytään häneltä ja toiselta vieruskaverilta, kuin äskeinen. Sitten toinen ohjaajista kysyy seuraavan kysymyksen äskeiseltä voittajalta ja uudelta vierustoverilta. Leikki jatkuu ja ideana on päästä etenemään ringissä niin paljon kuin mahdollista. Tärkeintä on kuitenkin päästä yhdessä kertaamaan jo opittua! Se oppilas, joka etenee pisimmän matkan, voittaa.
 • Palataan paikoilleen.
 • Mitä opimme tänään? Oppilaat viittaavat ja vastailevat.
 • Ensi kerralla koitetaan löytää vielä viimeinen puuttuva eläin eli kissa!
 • Danke und tschüß! Oppilaat toistavat sanan tschüß.

5. ohjaus: München – Kissan löytyminen

Tarvikkeet: kissa -kuvakortti, Saksan kartta, jossa kaupungit, mahdollisesti PowerPoint-esitys ohjauksen tueksi.

Opeteltavat sanat:

Kulkuvälineet:

Auto = Auto

Juna = Zug

Lentokone = Flugzeug

Polkupyörä = Fahrrad

Laiva = Schiff

Vene = Bot

Bussi = Bus

Perheenjäsenet:

Perhe = Familie

Vauva = Baby

Äiti = Mama (Mutter)

Isä = Papa (Vater)

Isoäiti = Oma

Isoisä = Opa

Sisko = Schwester

Veli = Bruder

Valmistelut:

 • Kissa-kuvakortin piilottaminen sellaiseen paikkaan, josta oppilaat saavat etsiä sen.
 • Kulkuvälinesanat kirjoitettuna paperille saksaksi ja suomeksi hirsipuuta varten.
 • Münchenin & BMW-Weltin kuvat valmiiksi auki koneelle.
 • Google Earth valmiiksi (Google Chrome).
 • Ohjaajat opettelevat hailaulun tanssiliikkeet valmiiksi. Ne ovat samanlaiset kuin englanninkielisessä versiossa (https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w), paitsi saksankielisen laulun ”Achtung achtung” -kohdassa voidaan esimerkiksi puristaa käsiä nyrkkiin ja availla niitä ns. varoituksen merkiksi ja lopun ”Alles gut” -kohdassa näytetään peukkuja!

Ohjauksen itsenäisyys: Ohjaus on osa kuuden kerran pakettia, mutta siitä on helppo poimia osia yksittäiseen kertaan.

Ohjelma:

 • KISSAN PIILOTTAMINEN ennen oppilaiden saapumista! Pieni osa kissaa saa vähän näkyä.
 • Tunnin alkaessa pyydetään oppilaita nousemaan seisomaan (Bitte aufstehen!), jonka jälkeen ohjaajat sanovat oppitunnin ajankohdasta riippuen ”Guten Morgen!” eli hyvää huomenta tai ”Guten Tag!” eli hyvää päivää. Oppilaat vastaavat sanomalla saman takaisin, jonka jälkeen ohjaajat antavat luvan istua (Setzt euch, bitte!).
 • Tänään taas vuorossa saksan kielimaistiaisia! Kerrataan aluksi tervehdykset, itsensä esittely ja kuulumisten kertomiset

Moi! = Hallo!

Mikä sinun nimesi on? = Wie heißt du?

Minun nimeni on… = Ich heiße…

Mitä kuuluu? = Wie geht’s?

Hyvää, kiitos! = Gut, danke!

 • Viime kerralla opeteltiin muun muassa hedelmäsanoja, löydettiin kukko Hampurista ja leikittiin Matka maailman ympäri -leikkiä.
 • Kerrataan aluksi hedelmät:

Omena = Apfel

Päärynä = Birne

Banaani = Banane

Appelsiini = Apfelsine / Orange

Ananas = Ananas

Mansikka = Erdbeere

 • Hedelmien kertausleikkinä zombi -leikki. Tähän tarvitsee tilaa, voidaan siirtyä leikkimään joko käytävään tai siirtää pulpetteja luokassa. Oppilaat muodostavat piirin ja yksi vapaaehtoinen on ensimmäinen zombi, joka menee piirin keskelle. Zombi lähtee kävelemään zombimaisesti kädet ojossa hitaasti jotakuta kohti, ja ennen kuin zombi ehtii tämän luokse, tulee kyseisen henkilön ehtiä sanoa jokin hedelmä saksaksi. Tällöin zombi lähtee kävelemään jotakuta toista kohti, jonka tulee taas ehtiä sanoa jokin hedelmä saksaksi ennen kuin zombi ehtii koskettaa häntä. Siitä, joka ei ehdi sanoa hedelmää ennen kuin zombi tulee luokse, tulee seuraava zombi.
 • Mikäs eläin meiltä puuttuu vielä? Lähdetään etsimään kissaa Münchenistä!
 • Näytetään München Saksan kartalta, jossa näkyy kaupungit. Onko joku käynyt Münchenissä? Suuri kaupunki, paljon puistoja, syödään paljon makkaraa.
 • Näytetään kuvia Münchenistä, esim.:

https://www.tz.de/outdoor/muenchner-hausberge-uebersichtskarte-einkehrtipps-meta-6659777.html

http://www.rantapallo.fi/kaupunkilomat/koe-jouluinen-munchen-kaupungin-joulumarkkinat-hurmaavat-taianomaisella-tunnelmalla/

 • Google Earth: München.
 • Kuka tietää mikä on BMW? (Bayerische Motoren Werke AG, lyhennettynä BMW (suom. Baijerilaiset moottoritehtaat) Saksassa tehdään paljon autoja! Münchenissä BMW Welt (=BMW maailma; tehdas, museo ja päämaja).

https://www.google.fi/search?q=m%C3%BCnchen+bmw&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFivKsqb_eAhVylIsKHcDcAzcQ_AUIDigB&biw=1422&bih=678#imgrc=DNNJ7-y1KguCgM

 • Opetellaan tänään kulkuvälineitä saksaksi: Auto (auto), Zug (juna), Flugzeug (lentokone), Fahrrad (polkupyörä), Schiff (laiva), Bot (vene), Bus (bussi).
 • Hirsipuu kulkuvälinesanoilla! Ensimmäinen vapaaehtoinen oppilas saa valita jonkin kulkuvälinesanan saksaksi paperilta ja piirtää taululle niin monta viivaa kuin sanassa on kirjaimia. Muut oppilaat saavat viitata ja ehdottaa kirjaimia, joita sanassa voisi olla. Hirsipuun piirtäjä saa jakaa puheenvuorot. Kun sana on arvattu, oikein arvaaja tai seuraava vapaaehtoinen pääsee valitsemaan uuden sanan ja jatkamaan peliä. Hirsipuuta pelataan muutama kierros.
 • Opetellaan sitten vielä perheenjäseniä saksaksi! Tiedättekö joitakin jo valmiiksi?

Perhe = Familie

Vauva = Baby

Äiti = Mama (Mutter)

Isä = Papa (Vater)

Isoäiti = Oma

Isoisä = Opa

Sisko = Schwester

Veli = Bruder

 • Oletteko kuulleet hailaulun? (https://www.youtube.com/watch?v=hnyjrVuZYbc&t=79s) Opetellaan seuraavaksi sen sanat ja tanssiliikkeet, niin päästään laulamaan ja tanssimaan mukana!
 • Laulussa jokainen perheenjäsen laulaa ”Minä olen… vauva/äiti/isä/isoäiti/isoisä -hai”. Opetellaan sanat! Sanat opetellaan vain perheenjäsenten esittelyn loppuun asti. Loppuosassa eli ”Auf die Jagd, la-la-la-la-la-la…” -kohdasta alkaen ainoastaan tanssitaan ja ohjaajat selostavat suomeksi, mitä laulussa sanotaan. Laitetaan sanat näkyviin esim. PowerPointiin samalla, kun käydään läpi.

Ich bin Baby la-la-la-la-la-la

Ich bin Baby la-la-la-la-la-la

Ich bin Baby la-la-la-la-la-la

Baby-Hai

 

Ich bin Baby la-la-la-la-la-la

Ich bin Baby la-la-la-la-la-la

Ich bin Baby la-la-la-la-la-la

Baby-Hai

 

Ich bin Mama. La-la-la-la-la-la

Ich bin Papa. La-la-la-la-la-la

Ich bin Oma. La-la-la-la-la-la

Ich bin Opa. La-la-la-la-la-la

 • Lauletaan ja tanssitaan mukana, jotta löydetään vielä viimeinen puuttuva eläin eli kissa!
 • Hai -laululeikin jälkeen oppilaat saavat etsiä kissan tuttuun tapaan, eli ohjaajat antavat vinkkejä kuten ”Kissa on sen värisen asian luona/alla/päällä/vieressä kuin rot/gelb/blau…”
 • Kissa löytyy! Kaikki sadun eläimet löydetty. Hienoa!
 • Mitä opimme tänään? Oppilaat viittaavat ja vastailevat.
 • Danke und tschüß! Oppilaat toistavat sanan tschüß.

6. ohjaus:Takaisin Bremeniin – patsaan koonti (kertaus)

Tarvikkeet: aasin kuva, häntä, sinitarraa, huivi (silmien sitomiseen aasin häntä -leikissä), valmiiksi tehty Kahoot! -tietovisa

Opeteltavat sanat: ei uusia, kertausta

Valmistelut:

 • Aasin hännän valmistelu + sinitarraa mukaan.
 • iPadien varaus oppilaille Kahoot! -tietovisaa varten.
 • Kahoot! -tietovisan valmistelu.
 • Mahdollisen diplomin valmistelu luokalle.

Ohjauksen itsenäisyys: Tämä ohjaus on koko ohjauspaketin kertausta, joten se ei sellaisenaan sovi yksittäiseksi ohjaukseksi.

Ohjelma:

 • Tunnin alkaessa pyydetään oppilaita nousemaan seisomaan (Bitte aufstehen!), jonka jälkeen ohjaajat sanovat oppitunnin ajankohdasta riippuen ”Guten Morgen!” eli hyvää huomenta tai ”Guten Tag!” eli hyvää päivää. Oppilaat vastaavat sanomalla saman takaisin, jonka jälkeen ohjaajat antavat luvan istua (Setzt euch, bitte!).
 • Mitä kaikkea ollaankaan opittu kaikkina kielimaistiaiskertoina? Toistatetaan saksankielisiä sanoja ja kerrataan opittuja tietoja.
 • Mennään tällä kertaa takaisin sinne, mistä kielimaistiaiset alkoivatkin eli Bremeniin! Näytetään kartalta, missä Bremen sijaitsee.
 • Kerrotaan, että Bremen on yksi Saksan suurimmista kaupungeista, noin puoli miljoonaa asukasta.
 • Näytetään kuvia Bremenistä ja käydään Google Earthissä katsomassa Bremenin soittoniekat -patsasta (löytyy Google Earthista hakusanalla Town Musicians). -> Aasin jalkoja pitää hieroa molemmilla käsillä – se tuo kuulemma onnea. Jos käyttää vain yhtä kättä, bremeniläiset sanovat, että silloin kaksi aasia tervehtii toisiaan!
 • Muistutetaan Bremenin soittoniekat -sadusta ja jaetaan oppilaat neljään ryhmään niin, että jokaisella ryhmällä on yksi eläin (aasi, koira, kissa, kukko). Kerrataan vielä, mitä eläimet olivat saksaksi ja muistellaan, miten ne ääntelivät.
 • Ohjaajat lukevat Bremenin soittoniekat -sadun uudelleen ja lapset ääntelevät oman eläimensä mukaisesti aina, kun toinen ohjaajista näyttää kyseisen eläimen kuvakorttia.
 • Seuraavaksi leikitään aasin häntä -leikkiä: aasi -kuvakortti kiinnitetään esim. magneetilla taululle tai sinitarralla seinälle. Oppilaat tulevat jonoon kuvan eteen, yksi kerrallaan silmät huivilla sidottuna he saavat kokeilla laittaa paperisen aasin hännän sinitarralla mahdollisimman lähelle sitä kohtaa, johon häntä kuuluu. Tässä ei keskitytä liikaa voittajaan, vaan vuoron perää vain testataan hännän laittamista paikalleen.
 • Tunnin lopuksi pidetään Kahoot! -tietovisa kielimaistiaisissa käsitellyistä aiheista. Oppilaat voivat vastata tietovisaan joko yksin tai parin kanssa, riippuen esimerkiksi ryhmäkoosta ja iPadien määrästä.
 • Kahootin jälkeen lasten toivoma lempileikki/lempileikkejä saksankielisiä sanoja kerraten.
 • Luokalle annetaan diplomi kielimaistiaisiin osallistumisesta, mikäli sellainen on mahdollista antaa. Kiitetään kielimaistiaisiin osallistumisesta ja kannustetaan opiskelemaan kieliä ahkerasti tulevaisuudessa!
 • Danke und tschüß! Oppilaat toistavat sanan tschüß.

Ohjeistuksen laatija: saksan kielimaistiaisohjaaja Riikka Lyytikäinen.