Opi Leikkien-kouluvierailut

Maaliskuussa kielilähettiläillä oli ilo vierailla turkulaisissa alakouluissa. Lapset ja opettajat tutustuivat siihen, miten vierasta kieltä voi oppia leikkien. Oli mahtavaa kokea lasten riemu ja innokkuus sekä sanojen nopea omaksuminen. Ehkä tätä innostusta edesauttoi myös se, että leikkien teema oli herkkusanat, joista osa olikin jo oppilaille tuttuja. Opi leikkien- koulutus rakentui herkkusanojen ympärille. Sanoja olivat pizza, spaghetti, hamburger, popcorn, coke, cake, candy, cookies, chocolate and ice cream. Ykkösleikeiksi valikoituivat selkeästi Incrediboxilla tehty herkkuräppi, Nurkat-leikki ja Paketin pyöritys. Kaikilla oli mukavaa, niin oppilailla, opettajilla ja kouluttajilla.

Opettajien kommentteja 

  • Oppilaiden innokkuus ja rohkeus oli ihanaa!! Oli hauska huomata, miten erilaisia leikkejä voi hyödyntää ja muuttaa kielenopetukseen sopivaksi. Lisäksi tuntui, että kokonainen oppitunti hujahti nopeasti kieltä opetellen. Suuri kiitos viuhkasta, josta saa paljon konkreettista hyötyä opetukseen.
  • Toiminnallisuus todellakin innosti isosti!
  • Sanat tarttuivat yhteisessä tekemisessä näpsäkästi kiinni puseroon.
  • Kulmaleikkiä toivotaan leikittäväksi, oli siis erittäin mieluinen leikki.
  • samoin värien mukaan tehty ”biisi” on ollut toiveissa toteuttaa uudelleen!
  • Opettajina saimme leikki-ideoita, joita toteuttaa ensi vuonna varhennetun englannin tunneilla. Samoin huomasimme, että kyllä jo pienet oppilaat osaavat monia englanninkielisiä sanoja, joita voi aluksi opetuksessa hyödyntää!
  • Kokonaisuudessaan tunti oli todella mieluinen niin meille opettajille kuin oppilaillekin!
  • Lapset tykkäsivät kovasti leikeistä ja siitä, että päästiin oppimaan englantia.
  • Kiitämme siis mukavasta vierailustanne! Näitä leikkejä tulemme varmasti leikkimään kevään ja ensi vuoden aikana.

Oppilaiden palaute

 

Koonnin laativat kielilähettiläät: Anita Zenger ja Hanna-Maaria Linja-aho

JOB Shadowing -kokemuksia syksyltä 2018

Kielitietoisesti kouluissa -hanke kannustaa vertaisoppimiseen ja yhteisopettajuuteen. Syksyllä kahdella varhentajallamme oli tunneillaan varjostaja oppimassa ja ideoimassa. Jos olet kiinnostunut varjostamisesta, ota yhteyttä Sannaan!

 

Vasaramäen koulussa koettua:

This autumn, I had a wonderful opportunity to follow and participate in Anita Zenger’s varhenettu classes for 3rd grade French. Though we’ve worked on different after-school projects together it was very helpful to see and experience how Anita works in the classroom setting. Fortunately, my high-school French was sufficient for working with the third-graders. It was clear immediately that Anita’s varhennettu lessons would be very active and musical.

In almost every lesson we would listen and sing-along to at least one video using the vocabulary in the lesson — the students absolutely love this. Among other things we played ‘around-the world’, ketchup, and also simply had relay games using stations in the room when learning numbers, colors or new vocabulary, we played math games with the numbers. Particularly good for eriyttyminen was flipping the roles where students were able to be the ones calling the shots during follow the leader type games e.g. kapteeni käskee, tai red-light green light.

Aside from some the more practical elements of new games and ideas for activating language learning, I think most the most important lesson I gained and in general from observing and working with Anita Zenger is the self-confidence and ambition to be freer in the classroom. Particularly as a foreign-born teacher I sometimes feel bound to being more conservative in my approaches for fear of not meeting some unspoken expectation. Anita’s ‘style’ not only proves that you can be quite flexible in your approaches but that the students really enjoy their lessons and learn well with active, playful methods.

Tänä syksynä sain hienon mahdollisuuden seurata ja olla mukana Anita Zengerin kolmannen luokan varhennetun ranskankielen tunneilla. Olemme aiemminkin työskennelleet yhdessä erilaisten kerho- ja opetusprojektien myötä, mutta tämä “varjostaminen” antoi minulle hyvän mahdollisuuden seurata Anitaa luokkatyöskentelyn parissa. Onneksi lukioaikainen ranskankieleni vetreytyi riittävästi, jotta pystyin työskentelemään kolmosluokkaisten kanssa. Oli alusta asti selvää, että Anitan varhennettu kielenopetus toteutuu vahvasti leikin ja musiikin kautta.

Melkeinjokaisella tunnilla käytiin läpi sanastoa laululeikin tai mallivideon avulla ja oppilaat todella pitävät tästä tavasta. Leikimme mm “maailman ympäri”, ketsuppi-leikkiä  sekä opettelimme numeroita, värejä sekä uutta sanastoa viestien avulla. Pelasimme myös matikkapelejä opittujen numeroiden kanssa. Todella hyvää eriyttämistä oli pelaaminen käänteisten roolien kautta niin, että oppilaat saivat johtaa leikkejä ja opettaa toisiaan esim kapteeni käskee ja liikennevalo-leikeissä.

Oppimieni käytännön leikkien, ideoiden sekä opetusmuotojen lisäksi nostaisin kuitenkin kaikkein tärkeimmäksi omaksumakseni asiaksi uuden itsevarmuuden ja tavan olla vapautuneempi opetustilanteissa. Anita Zengerin kanssa työskennellessäni olen oppinut häneltä uutta lähestymistapaa ja varmuutta tilanteisiin. Ulkomaalaissyntyisenä opettajana olen nimittäin välillä kokenut tarpeen käyttää jäykempää ja konservatiivisempaa opetustyyliä kuin mikä itselleni ehkä on ominaista, jotta varmasti täytän opettajalta vaadittavat “kirjoittamattomat käytössäännöt”. Anitan tyyli opettaa todistaa juuri päinvastaisen lähestymistavan toimivuuden, eli voit olla joustava ja helposti lähestyttävä samalla kun oppilaat nauttivat tunneista sekä oppivat juuri leikkisän toiminnan kautta.

Kirjoittaja: Christoffer Keith

*****

”Varjostetun” opettajan, Anita Zengerin, kokemuksia:

En kokenut että Chris olisi ollut oppipoikana vaan opimme oppilaitten kanssa häneltä monta uutta leikkiä.  Varhennamme toinen toistamme tukien ja nopeasti tartumme toisen esittämiin ideoihin. Oppilaat vaistoavat tämän ja kokevat opetustilanteen positiivisena. Upeaa, että on työpari, joka on valmis heittäytymään sekä kokeilemaan uutta. Syksyllä pidimme varhennustunteja osittain ulkosalla, jolloin pystyimme liikunnallisten leikkien kautta opettamaan sanastoa. Nurkka- ja zombileikit olivat suosituimpia. Näitä leikkejä Chris on hyödyntänyt myös muilla tunneillaan. Itse olen jopa 9-luokkalaisten kanssa leikkinyt varhennustunneilla käyttämiäni leikkejä opetellessamme uusia rakenteita ja sanastoja ja oppilaitten vastaanotto on ollut mahtavaa.

*****

Raunistulan koulusta kahden varjostajan ja varhentavan opettajan näkemys kokeilusta:

Olen saanut olla varjostajana varhennetussa englannissa Raunistulan koulussa 2-luokkalaisten kanssa. Kolmen kuukauden aikana olen jatkuvasti saanut hämmästyä nuorten oppilaiden hyvää kielen omaksumistaitoa pelkän laulun ja leikin avulla. Kun oppi tulee laulujen ja leikkien varjolla, oppilaat oppivat uutta kieltä ikään kuin vahingossa. Oppilaat osaavat hienosti kertoa itsestään englanniksi ja hallitsevat monesta aiheesta sanastoa.

Oppilaat ovat joka tunti innokkaasti laulaneet englanninkielisiä lauluja sekä leikkineet erilaisia leikkejä, joissa tietyn aihepiirin sanastoa on harjoiteltu. Oppilaat pääsivät tekemään myös pädeillä Draw&Tell -sovelluksella videoita ja äänittämään omaa puhettaan. He tekivät myös pehmoleluilla pienet näytelmät hyödyntäen englannin perusfraaseja.

Oppilaiden innostumisen lisäksi on ollut hienoa seurata opettajan ammattitaitoa hallita 27 oppilaan ryhmä ja saada pidettyä positiivista ilmapiiriä yllä. Olemme jakaneet luokan usein puoliksi, jotta leikkien leikkiminen sujuisi helpommin. Olen oppinut paljon uutta kolmen kuukauden aikana ja saanut seurata lähietäisyydeltä, kuinka pienellä vaivannäöllä varhennetun kielen tunnista saadaan oppilaille mukava kokemus, jota he odottavat myös seuraavalla viikolla.

Kirjoittaja: Elisa Niinistö

*****

Olen oppinut Hanna-Maarialta monia uusia mainioita sähköisiä sivustoja, joita voi hyödyntää kielen oppimisessa. Yhteisopettajuus on sujunut moitteettomasti, olemme toteuttaneet tunnit yhdessä ja hyödyntäneet myös pienryhmätoimintaa. Näkökulma varhaisen kielen oppimiseen on kasvanut.

Kirjoittaja: Katja Kiviniemi

*****

Opettajan, Hanna-Maaria Linja-ahon, kommentteja kokeilusta:
”Raunistulan koulussa on ollut innokkaita englannin opiskelijoita ekaluokalta lähtien. Nykyiset kakkosluokkamme ovat suuria, 27 ja 28 oppilasta. Tänä syksynä saimme hienon tilaisuuden saada tunneillemme mukaan koulumme opettajat Katjan ja Elisan varjostajiksi. Elisa on koulumme saksan ja ruotsin opettaja ja oli mahtavaa päästä jakamaan ajatuksia siitä, millaiset jutut toimivat kielten opetuksessa yleensä ja mitkä asiat soveltuvat nimenomaan varhennettuun opetukseen kielissä. Luokanopettajamme Katja oli innokkaasti mukana yhdessä miettimässä kakkosille sopivia leikkejä ja pelejä. Katja on myös opiskellut sekä englantia että alkuopetusta ja saimme hyvin jaettua ajatuksia toimivista tehtävistä ison kakkosluokan kanssa. Jaoimme ryhmää usein myös puoliksi, jolloin molemmat opettajat saivat opettaa tietyn opeteltavan asian lapsille. Koen, että tämä mahdollisuus sekä rikastutti oppituntien sisältöä että antoi tärkeän tilaisuuden käydä hyviä keskusteluja varhennetusta kielten opetuksesta kollegoiden kanssa.”