Kielitietoisen koulun teemapäivät

2017

Elokuu

9.8. Kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä

Syyskuu

8.9. Kansainvälinen lukutaidon päivä

21.9. Kansainvälinen rauhan päivä

26.9. Euroopan kielten päivä

Lokakuu

24.10. YK:n päivä

Marraskuu

16.11. Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä

20.11. Lapsen oikeuksien päivä

Joulukuu

10.12. Ihmisoikeuksien päivä

2018

Tammikuu
Helmikuu

21.2. Kansainvälinen äidinkielen päivä – Satakielikuukausi alkaa

Satakielipäivä

Maaliskuu

21.3. Rasisiminvastainen päivä – Satakielikuukausi päättyy

Huhtikuu
ToukokuU

9.5. Eurooppa-päivä

21.5. Kansainvälisen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä

Syyskuu

26.9. Euroopan kielten päivä