Ruotsin maistiaisia Raunistulassa

Raunistulan koulussa järjestettiin jo aiemmin keväällä saksamaistiaiset, johon osallistui lähes 10 kolmasluokkalaista. Jostain syystä ruotsi ei kiinnostanut niin monia, ja vain kaksi oppilasta ilmoittautui mukaan. Syynä voi olla se, että oppilaille varmistui jo aiemmin keväällä, että koulussa ei tule syksyllä 2018 valinnaista ruotsin kielen ryhmää.

Odotettua pienempi ryhmäkoko vaikutti tuokioiden pitämiseen siten, että emme voineet ottaa niin paljoa erilaisia leikkejä, mitä olisi voinut leikkiä isommalla porukalla. Oppilaat tykästyivät silti kovin esimerkiksi leikkiin, jossa pyysin heitä koskettamaan luokassa eri värisiä asioita ruotsiksi. Välillä mukaan otettiin myös numerot. Luulen, että tämän leikin takia oppilaat oppivat parhaiten juuri värit ja numerot.  Löysin netistä hyviä nettisivuja, joista sain värityskuvia ja valmiita kuvakortteja. Käytin paljon Jyväskylän kielisuihkutussivustolla ollutta materiaalia (https://peda.net/jyvaskyla/kielisuihkutus/kjm/ruotsin-kieli). Oppilaat tykkäsivät värityskuvista sekä kuvakorteista, joilla pelasimme muistipeliä ja pantomiimia. Myös ruotsinkielinen musiikki oli oppilaiden mieleen, ja pidimme esimerkiksi ”levyraadin” ruotsalaisista Euroviisuvoittajista. Yllättävää oli oppilaiden kilpailuhenkisyys pienestä ryhmäkoosta huolimatta. Huomasin, etten voi ottaa liian kilpailullisia leikkejä, sillä usein toiselle tuli paha mieli, jos tämä hävisi esimerkiksi hirsipuussa.

Vaikka pidimme kokeilun pienellä ryhmällä, uskon, että oppilaat viihtyivät yhtä hyvin kuin itse viihdyin opettajan roolissa. Pienen ryhmän kanssa oli helpompi toteuttaa osallistujien toiveita kerhon sisällöstä ja ehdimme loppujen lopuksi käymään monia asioita läpi. Luultavasti kaikki asiat eivät jääneet oppilaille yhtä hyvin mieleen, koska yritin mahduttaa kuuteen kertaan erilaisia asioita  kielestä ja kulttuurista. Uskon kuitenkin, että oppilaille jäi positiivinen kokemus ruotsin kielestä ja he kokivat, ettei ruotsi ole vaikeaa tai mahdotonta oppia. Kokeiluissa tärkeintä on saada lapsille into oppia uutta kieltä, ja mielestäni tässä onnistuttiin.

(Kirjoittanut kokellun pitänyt Elisa Niinistöi)

 

Persian kielimaistiaiset: ikkuna uuteen kieleen (Varissuon koulu)

Innostus persian kielen kokeilusta lähti oppilaista. Varissuon koulussa on tiistaisin persian MAI -tunnit eli maahanmuuttajan oman äidinkielenopiskelu. Havaitsin yhtenä päivänä parin oppilaan seisoskelevan luokan ikkunan takana ulkona persian tunnin aikana. Kysyin asiaa ja oppilaat sanoivat, että haluaisivat opiskella persian kieltä. Asiaa pohdittiin persian kielen opettajan kanssa, miten toimitaan: oppilaita täytyisi kuunnella ja heidän toiveitaan tulisi ottaa huomioon. MAI -tunneille he eivät voi osallistua, koska se ei ole heidän äidinkielensä. Niinpä ehdotimme oppilaille asian viemistä oppilaskuntaan ja kyselimme kiinnostusta asiasta oppilailta sekä mietimme, miten edetä.

Tiedustelimme asiaa marraskuussa 2017 Monikulttuurisuuden opetuksen suunnittelijalta, Annika Rae, miten voisimme vastata konkreettisesti tähän oppilaiden haluun oppi  jopa hieman eksoottistakin kieltä. Hänellä olikin tiedossa käynnissä oleva hanke ”Kielitietoisesti kouluissa”, jonka päämääränä on laajentaa koulussa opiskeltujen kielten määrää ja tarjontaa. Otimme heti yhteyttä koordinaattori Satu Koistiseen, joka katsoi ideamme tukevan hankkeen toimintaa.

Tiedustelu luokissa, oppilaiden halukkuudesta opiskella persian kieltä oli innostavaa. Halukkaita kielikokeiluun oli 10-15 oppilasta. Lähetimme tiedotteen huoltajille kielikokeilun  tarkoituksesta ja -kerroista.. Kokeilu aloitettiin tammikuussa ja se päättyi juhlaan  12.3.2018. Persian opettajamme Farida oli valmistanut syötävää ja juotavaa itämaiseen tapaan. Jaoimme pikkulahjoja ja kaikki saivat esitellä persian kielen taitojaan, jotka videoimme. Kun kysyimme oppilaiden motivaatiosta opiskella persian kieltä, niin vastauksena oli: ystävän vuoksi. Jokainen oppilas koki, että oli ollut mukavaa oppia uutta. Videolta voi nähdä taitoa ja iloa uuden oppimisesta. Katso yksi videoista tästä!

Persian kielen opettajan ajatuksia kokeilusta

Ryhmässä oli mukana persian kieltä osaavia neljännen luokan oppilaita, jotka tukivat kieltä osaamattomia: leikein, lauluin, kertomalla lyhyesti itsestään ja pitäen yllä pientä keskustelua. Keskustelun tukena toimivat seinillä olevat persiankieliset tekstit. Vertaistuen ja kokemuksellisen oppimisen avulla sekä toiminnallisuuden keinoin oppilaat saivat myönteisiä ja positiivisia kokemuksia toisesta kulttuurista.

Kokeilun tarkoitus oli tukea  osallisuutta omaan oppimiseensa: vapautta valita luokassa ryhmänsä ja paikkansa, jossa työskentely kielellisten harjoitusten parissa tuntuisi mukavalta. Kielen puhuminen ja keskustelu tapahtui pienryhmässä, jotta rohkeus ja uskallus käyttää uutta kieltä sujuisi mutkattomasti. Yhteiset ja hauskimmat kokemukset oppilaiden mielestä olivat leikki ja laulu. Laulu kertoi luonnosta ja ilosta, leikki korosti yhdessä tekemistä. Kerhon juhlapäivänä oli hauskaa, kun näytin kuvan kumppanuussopimuksesta (CPTTP –sopimus; Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership) eri maiden kesken ja kysyin oppilailta: arvatkaa, mitä leikkiä kuvassa leikitään, kaikki sanoivat yhdessä opitun leikin nimen ”Ämuzanʤiirbaaf”, eli ketjuseppä-setä.

Kurkkaa lisää leikistä tästä!

Tekstit: opettaja Seija Sairanen ja  persian kielen opettaja Rakhshandeh Rahqouin (Farida), Varissuon koulu.

Digi-ideoita nyyttäreiltä

Kevään viimeisillä ideanyyttäreilllä Hanna-Maaria Linja-Aho vinkkasi toimivia ideoita kielten tuntien digiloikkaan. Kurkkaa ne tästä DIGINYYTTÄRIT KE 11.4.

Ensi lukuvuoden suunnittelu on käynnissä. Luvassa varhentamisuutisten inspiroimana ainakin ideanyyttäreitä alkuopetuksen kieltentunneille. Mitä muuta? Ehdota! (sanna.sova at turku.fi)