Tuulahdus tulevasta

Kielitietoisesti kouluissa -hanke sai jatkoaikaa vuoden  loppuun . Syksyllä 2019  järjestetään vielä  kaksi tapahtumaa, joita ei keväälle saatu ajan puutteen vuoksi järjestymään: koulutus alakoulun englannin opettajille (Lukivaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen englannin opetuksessa) sekä kielten opettajien verkostoitumispäivä (uudistunut arviointi ja toiminnalliset menetelmät kielenopetuksessa). Seuratkaa tapahtumia ja sähköpostia!

KieKo jatkuu elokuusta alkaen  Kielitutor kouluissa -hankkeena. Siinä tuetaan ensi lukuvuonna 1.-luokkalaisille englantia opettavia uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa koulutuksin ja yhteisopettajuuden keinoin. Hanke pyrkii verkoistoitumaan alueellisesti ”Varsinais-Suomen varhentajat”.

 

Blogi päivittyy monilta osin vielä ensi lukuvuonna. Uusi lukuvuosi Turussa alkaa 15.8.2019, sen jälkeen luvassa kuulumisia jälleen.