Kaikki tutuiksi

Koulussa on ensimmäisinä päivinä keskitytty tutustumiseen ja ryhmäytymiseen. Alakoulun väki kokoontui tänään koulun kentälle, jossa apulaisrehtorin johdolla esiteltiin ensin kaikki luokat ja sen jälkeen opettajat ja ohjaajat esittäytyivät oppilaille.

”Ystävyyden avain kaikilla on tassussa.

Sen käyttöön tarvitaan ihan jokaista.

On silloin hyvä muistaa meidän jokaisen:

yhdessä rakennamme ystävyyden.”

(Ystävien aapinen: Sopu sijaa antaa)