Tutkanavigoiden Silverskäriin

Aamulla tuuli oli tyyntä Teilin aukolla, kun jatkoimme matkaa Barön satamasta kohti Silverskäriä. Purjeiden nostaminen jäi haaveeksi tyynen korkeapainerintaman alla, joten hyödynsimme tasaista matkantekoa navigointitaitojen kehittämiseen päällystön opetuksessa. Sähköinen karttaplotteri ja GPS-paikannin kytkettiin pois päältä ruorin edestä ja navigointipöydältä. Tilalle asetettiin tutkan piirtämät maalit ympärillä olevista kohteista, joita suunnimme paperikartan avulla.

Tutka on erinomainen apuväline navigointiin etenkin huonon näkyvyyden vallitessa, sillä sen toiminta perustuu kaikuluotaimen tavoin sähköisiin pulsseihin, joiden heijastumat laite piirtää kuvaksi näytölle. Tutkalla havaittuja maaleja voi hyödyntää esimerkiksi paikanmäärittämiseen suuntimien avulla, eli laskemalla kohteiden ja aluksen välisiä suuntia sekä etäisyyksiä. Hyödynsimme tutkakuvaa matkalla Silverskäriin erityisesti määrittämällä turvarajoja luodoista ja saarista ohituksia varten. Lisäksi pystyimme suuntimaan sijaintimme suhteessa ympäristöön kohteiden avulla.

Harjoitus oli opettavainen ja miehistö sai varmasti päällystön opetuksen ansiosta lisää varmuutta ja taitoja tutkanavigointiin tulevaisuutta varten. Vaikka tänään sää oli näkyvyyden kannalta mitä parhain, voi etenkin syksyllä tilanne muuttua varsin nopeasti.

Paras AA-ryhmä

Joonatan, Aleksanteri ja Lennu