blogi-kirja ohjeet

Lokikirja

Lokikirja on aluksessa pidettävä päiväkirja. Lokikirjan alkuperäinen tarkoitus oli kirjata tasaisin aikavälein laivan nopeus, josta voitiin päätellä kuljettu matka. Tätä tietoa tarvitaan laivan sijainnin määrittämiseen navigoitaessa.  Samoin lokikirjaan merkitään kaikki laivalla olijat.

Nykyään lokikirja sisältää monentyyppistä informaatiota laivan tai sukellusveneen kulusta, olosuhteista ja tapahtumista. Lokikirjaan tehdään merkinnät vähintään päivittäin.

Kauppalaivoissa lokikirjan pitovastuu kuuluu yliperämiehelle. Sotalaivoissa tehtävästä huolehtii korkein siltamiehistön aliupseereista, tavallisimmin ruorimestari eli komentosillan miehistön päällikkö. Pienaluksissa ja veneissä lokikirjasta huolehtii päällikkö.

Lokikirjaan kirjataan paitsi kulku-, tankkaus- ja septitankin tyhjennykset, joista voidaan kyllä pitää myös erillistä jätelokikirjaa. Myös matkalla tehdyt erityishavainnot, kuten havaitut öljyvahingot, haaksirikot, väylätukokset, loistojen toimintavirheet tai rikkoutuneet merimerkit tulee kirjata lokikirjaan.

Blogikirja  (TSYKin lukiolaiset purjehduksella 2017)

NNE –kurssilaiset pitävät  purjehduksella blogia, jota kurssin opiskelijat päivittävät neljän tunnin välein 17.8-31.8.2017 välisenä aikana. Blogiin on tarkoitus kirjata kaikki samat asiat, jotka kirjataan perinnepurjelaivan omaan lokikirjaan. Lisäksi blogissa välitetään tapahtumia ja tunnelmia  koululaivapurjehdukselta, jotta muut kurssilaiset ja vanhemmat voivat seurata matkaa purjehduksen aikana. Blogiin kirjattavia asioita:

 1. Päivämäärä ja kellonaika              esim. 22.8.2015 klo 03.00
 2. Aluksen keskinopeus                      esim. 7 solmua
 3. Aluksen sijainti                                esim. 58,3 ̊ N, 18,5 ̊E  Gotska S.
 4. Tuulen suunta ja nopeus               esim. SW 4  (lounaistuuli 4 m/s)
 5. Aallonkorkeus                                  esim. 0,5-1m (miehistön arvio)
 6. Muut säähavainnot                         esim. puolipilvistä ja 18 ̊ C
 7. Lintu/hyljehavainnot                    esim. 2 merikotkaa Nötö
 8. Sinilevähavainnot                         esim. ei sinilevää/ selkeästi sinil
 9. Muut alukset                                   esim. kolme öljytankkeria
 10.   Muut havainnot                           tähtikuvioita, hylkyjä, majakoita
 11.  Muuta                                           esim. mitä syötiin/ miehistön vointi
 12.  Päivän merimiesteko                    esim. uusi opittu taito tms.

Mahdollisuuksien mukaan purjehduksella otetaan vesinäytteitä ja tutkitaan näkösyvyyttä, lämpötilaa sekä plankton- ja levälajistoa. Satamissa voidaan ottaa pohja- ja vesinäytteitä. Purjehduksella on mukana vedentutkimuslaitteistoa mm. Ekman pohjanoudin, Limnos vedennoudin, planktonhaavit ja mikroskoopit. Tuloksista raportoidaan blogissa.

Blogia voidaan käyttää myös oppimispäiväkirjana. Opiskelijat julkaisevat artikkeleita Itämeren alueen historiasta, historiallisista kohteista mm. laivareiteistä, majakoista, hylyistä, merkittävistä satamakaupungeista ja niiden historiasta.