Kallioita, kirkkoja ja geneerisiä taitoja

Opeselfie Gotska Sändönin hiekalla

Tämän vuoden Navigare necesse est -kurssilla purjehdimme Saarenmaan Kuressaaresta Gotlantiin, sieltä Gotska Sändön-saarelle, Tukholmaan, Maarianhaminaan ja lopulta kotisatamaamme Turkuun. Merilinjan miehistö vaihtui Tukholmassa ja Maarianhaminassa ja mukana purjehduksella oli yhteensä 29 merilukion opiskelijaa. Purjehdus toteutettiin ensimmäistä kertaa kolmella legillä.

NNE-kurssilla opiskellaan purjehduksen lisäksi historiaa, biologiaa, maantiedettä  sekä Itämereen ja sen ympäristöön liittyviä aiheita.

Tämän vuoden Navigare-kurssin historianopiskelun teemana oli keskiaika, keskiajan kaupunki ja keskiajan merenkulku. Olemme tutustuneet keskiaikaisiin kaupunkeihin Tallinnaan, Visbyyn, Tukholmaan ja lopulta Turkuun, linnoituksiin, lukuisiin kirkkoihin ja kappeleihin.  Olemme purjehtineet muinaisia meriväyliä ja opiskelleet biologiaa ja maantiedettä: tuulta, merta, aaltoja ja kalliota. Pitkä purjehdus Saarenmaalta Gotlantiin, Tukholmaan ja Ahvenanmaalle opetti säästä, muutoksista kivilajeissa, ihmisen kädenjäljen ja esimerkiksi jääkauden merkeistä maisemassa.

Viime aikoina kasvatustieteissä ja työelämässä on alettu puhua geneerisistä taidoista ja niiden opettamisen merkityksestä. Olemme pohtineet mitä geneeristen taitojen opettaminen tarkoittaa lukio-opetuksessa. Erään määritelmän mukaan geneerisiksi taidoiksi luetaan esimerkiksi ryhmätyö-, kommunikaatio-, ongelmanratkaisu- ja ajankäyttötaidot, joita tarvitaan työelämässä.

TSYKin Merilukion koululaivapurjehduksen teemat kytkeytyvät lukion uusiin vuonna 2016 voimaan tulleisiin opetussuunnitelmiin. Tiivis yhteistyö aluksessa opettaa väistämättä yhteistyötaitoja, toisten huomioimista ja tiimityöskentelyä, jossa kukin tuo oman panoksensa ja osaamisensa yhteiseen päämäärään. Myös joustavuutta tarvitaan, koska tilanteet ja suunnitelmat muuttuvat jatkuvasti. Tänä vuonna uutiset ikävistä tapahtumista ja terroriteosta Turussa tavoittivat meidät viiveellä Gotlannista. Tällöin jouduttiin pohtimaan myös kriittisen ajattelun merkitystä. Hiljennyimme hetkeksi.

Kippari ja perämies. Aina eivät lukiolaisten taidot ja voimat riitä.

On ollut ilo seurata, miten kokeneemmat purjehtijaopiskelijat opettavat muita veneilyn perustaidoissa, pentterissä ja esimerkiksi vesi- ja pohjanäytteenotossa. Opiskelijoiden erityisosaaminen voidaan ottaa käyttöön aivan toisella tavalla kuin perinteisessä oppimisympäristössä. Hyvänä esimerkkinä drone-kuvauskopterin käyttö merellä, jolloin jouduimme yhdessä miettimään miten kuvaus toteutetaan. Lopulta päädyimme siihen, että kuvaus on paras toteuttaa kumiveneestämme Usvasta. Kuvausta harrastanut opiskelija kuvasi, toinen huolehti kopterin laskeutumisesta ja kiinniottamisesta merellä ja opettaja ajoi kumivenettä opiskelijoiden ohjeiden mukaan. Kun sitten yhdessä katsoimme upeita ilmakuvia Lokki-aluksestamme, maiseman muotoja ja kuvia rakennetusta ympäristöstä, jossa näkyi eri kulttuurikerrosten jäljet – onnistumisen ilo oli yhteistä. Kun vielä meribiologi Heidi Arponen vahvisti Merentutkimusasemalla vieraillessamme miten tärkeä työväline kuvauskopteri on merentutkimuksessa monelle valkeni aivan uudella tavalla erilaisten taitojen soveltamismahdollisuudet työelämässä. Oppimista tapahtuu monella tasolla ja välillä täytyy pysähtyä pohtimaan mitä kaikkea oikeastaan opimmekaan haastavassa ja luokkahuoneesta poikkeavassa oppimisympäristössä.

Haluamme kiittää lämpimästi yhteistyökumppaniamme HG -Productionia ja kippariamme Kimmo Hotasta, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä viisi vuotta ja kehittäneet koululaivapurjehduksia jatkuvasti aikaisempien vuosien kokemuksien perusteella. Ammattitaitoinen työskentely ja opetus sekä  turvallinen merenkulku ovat takuu hyvälle yhteistyölle jatkossakin.  Suuret kiitokset myös perämiehellemme Jukka Elolle, joka opetti purjehdustaitoja ja turvallisuusasioita opiskelijoillemme rauhallisesti ja perusteellisesti kahden viikon ajan. Kokeneiden merenkulkijoiden kanssa on turvallista seilata vaativissakin olosuhteissa ja tiedämme, että merilukion miehistö selviää ammattitaitoisen päällystön johdolla haastavistakin tilanteista, joita merellä aina tulee eteen. Kiitokset myös biologian ja maantieteen opettaja Kalle Viherälle, joka oli mukana opettamassa biologiaa ja maantietoa purjehduksella Maarianhaminasta Turkuun.

Suuret kiitokset merilinjan opiskelijoille pitkällä purjehduksella. He ovat opettaneet toisiaan ja meitä. Yhdessä olemme oppineet monia uusia asioita ja olemme monta uutta kokemusta rikkaampia.

 

Navigare necesse est!

Christiane Ala-Nissilä

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori

Nina Brander

Biologian ja maantieteen lehtori