Tuulen synty

Tuulet syntyvät ilmanpaine-eroista, jossa ilmaa siirtyy korkeapaineesta matalapaineeseen. Ilmiö on hyvin looginen, sillä matalapaine tarkoittaa tilaa, jossa ilmanpaine poikkeaa normaalista alhaisemmaksi, eli ilmanpaine on alle 1013hPa (hehtopascal). Korkeapaineessa ilmanpaine taas kohoaa eli on suurempi kuin normaali 1013hPa. Ilman siirtyessä korkeapaineesta matalapaineeseen siirtyy ilmaa matalapaineen luomillle alipainealueille, ja näin syntyy virtauksia. Eli tuuli on siis ilmaa joka liikkuu. Se syntyy pyrkimyksellä tasoittaa Auringon luomia ilmanpaine- ja lämpötilaeroja. Tuuli voi muuttaa suuntaa tai hidastua kohdatessaan esteitä, kuten vuoria. Myös maanpinnan kitka hidastaa tuulta ja tämän vuoksi merellä tuulee yleensä kovempaa kuin maalla. Tuuli kulkee usein rintamina, jotka voidaan jakaa korkeapaine- ja matalapainerintamiin. Matkallamme on ollut hiljaisia, niin kuin myös koviakin tuulia. Hiljaisin on ollut ihan tyyni eli 0m/s. Kovin on ollut n. 9m/s Hellistä lähtiessä.

Johannes ja Niclas

yö