Bibliotekets coronabegränsingar har skärpts

Bibliotekets skärpta coronabegränsningar

Bibliotekstjänsterna begränsas så att endast 10 kunder åt gången kan vistas i biblioteksutrymmet. Kundbegränsningen träder i kraft 8.3. och gäller i två veckor. Endast snabba besök är möjliga. Under begränsningstiden får du material genom att reservera i nätbiblioteket och sen komma till biblioteket för att hämta beställningen.

Mera om instruktioner samt de begränsade bibliotekstjänsterna finns på Åbo stadsbibliotekets webbsida.