Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf

Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf

Läskunnighet-projekt strävar efter att genom sin verksamhet förstärka samarbete mellan olika aktörer med anknytning till såväl läskunnighet och läsning som fostran och undervisning. Läskunnighet-projekt samarbetar med föreningen Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf.

Verskamheten av medfostrare började i Finland redan 2000 i Åbo. Från och med 2004 har föreningen Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf koordinerat verksamheten av medforstrare. År 2020 har verksamheten varit i gång redan under 20 år!

Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf är en ideell förening med syfte att stödja skolornas verksamhet inom barnuppfostran. Medfostrare är frivilliga, över 55-åriga män som arbetar som stöd och hjälp för elever och lärare på lågstadiet. En gång i veckan deltar medfostrare i undervisningen samt äter skollunch tillsammans med eleverna. Medfostrare kan bland annat hjälpa eleverna med olika uppgifter, diskutera med eleverna eller berätta och läsa berättelser.

”Medfostrarna är för egen del med för att stöda den pedagogiska verksamheten och utveckla en bra och trygg skolmiljö. De hämtar mervärde till inlärningen genom sina egna specialkunskaper och sin livserfarenhet.” (Webbsidan för Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf)

Bekanta dig med verksamheten här: www.turku.fi/kouluvaarit.