6. Undervisning

Hållbar utveckling ska vara en bestående del av all yrkesutbildning. Studerandena behöver färdigheter i hållbar utveckling i det framtida arbetslivet, och färdigheternas betydelse kommer att öka ytterligare.

Som ett krav i examensgrunderna nämns ”kan agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling”. Innehållet i detta krav kan dock variera avsevärt beroende på yrkesområde. Verksamheten för hållbar utveckling har klargjorts i branschspecifika kompetenslöften om hållbarhet.

Kompetenslöftena är avsedda för såväl lärare och studerande som arbetsgivare. De förklarar vad hållbarhetskompetens konkret innebär i arbete inom en viss bransch. För arbetsgivaren fungerar de som ett löfte om kompetensnivån hos studerande som utexamineras från TAI.

Bekanta dig med kompetenslöftena inom din bransch nedan (endast tillgängliga på finska). Du kan också skriva ut kompetenslöftena och ställa fram dem i klassen och arbetssalen.

Aninkainen

 

 

 

 

 

 

Juhannuskukkula

 

 

 

 

 

 

Kuormakatu

 

 

 

Peltola

 

 

Lemminkäisenkatu

Ruiskatu / sosiaali- ja terveysala

 

 

 

 

 

Ruiskatu / liiketoiminta

 

 

 

Studerandenas miljöattityder

TAI:s studerandes miljöattityder utreddes med en enkät som genomfördes i början av 2023. Enkäten besvarades av 560 personer från alla skolbyggnader. De studerande som svarade på enkäten ansåg miljöfrågor vara mycket viktiga och tyckte att man kan påverka dem genom sina egna val. En större del av kvinnorna (97 %) än männen (83 %) ansåg att miljöfrågor är viktiga.

Studerandena ansåg att TAI:s beaktande av miljöfrågor och lärarnas miljökompetens skulle kunna utvecklas. Av respondenterna ansåg 61 % att miljöansvaret beaktas i TAI:s verksamhet och 59 % att lärarna har tillräckliga kunskaper i miljöskydd. Det är också viktigt att utveckla lärarnas miljökompetens eftersom läroanstalten visade sig vara studerandenas viktigaste informationskälla i miljöfrågor.

Studerandena önskade att TAI särskilt skulle effektivisera avfallssorteringen, utveckla och diversifiera de vegetariska maträtterna och öka undervisningen i renlighetsfostran och hållbar utveckling. Det önskades också fler möjligheter till distansundervisning för att minska behovet av att röra sig.

Du kan läsa mer om miljöenkäten för studerandena i TAI:s blogg (bara på finska).

Hållbarhetsspel för studenter

Ett hållbarhetsspel för TAI-studenter har skapats för Seppo.io-plattformen. Det kan användas för undervisning eller evenemang. Spelet kan nås via länken eller QR-koden. Spelet spelas på telefonen.

Sammanfattning: undervisning

  • I de branschspecifika kompetenslöftena om hållbarhet förklaras hur hållbarheten borde synas i undervisningen inom branschen och vilken kompetens studerandena borde ha när de utexamineras till ett yrke.
  • Enheternas uppgift är att se till att den kompetens som nämns i kompetenslöftena om hållbarhet inkluderas i yrkesutbildningen.
  • Studerandena anser att miljöfrågor är mycket viktiga och önskar att de skulle synas mer i undervisningen och vardagen vid TAI.

Navigering

  1. Den gröna övergången vid TAI
  2. TAI:s mål för hållbar utveckling
  3. TAI:s hållbarhetsåtgärder
  4. Koldioxidvishet
  5. Cirkulär ekonomi
  6. Hållbar utveckling i undervisningen och studerandenas delaktighet
  7. Uppföljning av den hållbara utvecklingen vid TAI

Nästa sida