1. Vihreä siirtymä

TAI:n brändi ja vastuullisuus

TAI kouluttaa eri alojen ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Muuttuva työelämä edellyttää myös opiskelijoilta muutoskykyä ja uusien taitojen omaksumista. Ympäristöosaaminen ei enää ole yrityksille kilpailuvaltti vaan elinehto ja sitä odotetaan myös työntekijöiltä. Opiskelijoiden onkin opittava toimimaan ammatissaan vastuullisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden sekä kyettävä omaksumaan uusia toimintatapoja muuttuvassa maailmassa.

Oppilaitoksilla on valtava merkitys yritysten ympäristöosaamiselle ns. kädenjäljen kautta. Kun oppilaitoksessa onnistutaan kouluttamaan ympäristövastuun tuntevia ammattilaisia, he vievät ympäristöosaamistaan työpaikoille ja muuttavat yritysten toimintaa vastuullisemmaksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että vastuullisuus ja ympäristöosaaminen sisältyvät kaikkeen opetukseen ja toimintaan TAI:ssa.

Katso alta tai TAI:n youtubesta animaatio, jossa on esitetty miten TAI:n johdon nimeämät neljä strategista painopistettä linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Strategiset painopisteet ohjaavat TAI:n toimintaa ja meistä jokaisen tulee toimia niiden mukaisesti.

Kuvaa klikkaamalla voit katsoa videon, jossa esitetään TAI:n strategisten painopisteiden linkittyminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Jos video ei aukea, pääset katsomaan sen tästä linkistä: Agenda 2030.mp4

Turun kaupungin ilmastotavoitteet ja kiertotalouden tiekartta

Turku on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen. Ilmastopositiivisuus tarkoittaa sitä, että kaupungin alueella ja sen toiminnoissa sidotaan enemmän hiiltä kuin sitä päästetään ilmakehään. Tavoite on kunnianhimoinen ja vaatii toimenpiteitä koko kaupunkiorganisaatiossa.

Kestävän kehityksen tavoitteet on sisällytetty sekä pormestariohjelmaan että kaupunkistrategiaan. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun ilmastosuunnitelman vuonna 2018 ja päivittänyt sitä vuonna 2022. Tavoitteet koskevat kaikkia Turun kaupungin toimintoja – myös ammatti-instituuttia.

Kaupunki pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta erityisesti panostamalla hiilineutraaliin energiajärjestelmään, edistämällä vähähiilistä liikkumista ja kestävää kaupunkirakentamista, ja vahvistamalla hiilinieluja eli rakenteita, jotka sitovat hiiltä ilmakehästä. Turun kaupunkikonserni näyttää toimenpiteissä esimerkkiä kaikille alueen toimijoille.

Lue lisää:

Kooste: Vihreä siirtymä 

  •  Ympäristöosaaminen ei ole yrityksille kilpailuvaltti vaan elinehto. Sen vuoksi kaikkien alojen ammattilaisten pitää oppia omaksumaan uusia toimintatapoja ja toimimaan vastuullisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden.
  • Oppilaitoksen ympäristökädenjälki tarkoittaa sitä, että ympäristöosaavat opiskelijat ja ammattilaiset vievät ympäristöosaamistaan työpaikoille ja muuttavat yritysten toimintaa vastuullisemmaksi. 
  • Turun kaupungin kunnianhimoiset ilmasto-, kiertotalous- ja ympäristötavoitteet koskevat koko kaupunkiorganisaatiota – myös Turun ammatti-instituuttia.