6. Opetus

Kestävän kehityksen tulee sisältyä kiinteästi kaikkeen ammatilliseen opetukseen. Opiskelijat tarvitsevat tulevaisuuden työelämässä kestävän kehityksen taitoja, joiden merkitys tulee kasvamaan entisestään.

Tutkinnonperusteissa yhtenä vaatimuksena mainitaan ”osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”. Tämän vaatimuksen sisältö voi kuitenkin vaihdella merkittävästi eri ammattialoilla. Kestävän kehityksen toimintaa onkin avattu alakohtaisissa Vastuullisuuden osaamislupauksissa.

Osaamislupaukset on tarkoitettu niin opettajille ja opiskelijoille kuin työnantajillekin. Ne kertovat, mitä kestävyysosaaminen konkreettisesti tarkoittaa tietyn alan töissä. Työnantajalle ne toimivat lupauksena TAI:sta valmistuvan opiskelijan osaamistasosta.

Tutustu oman alasi osaamislupauksiin alta. Voit myös tulostaa osaamislupaukset näkyville luokkaan ja työsaliin.

Aninkainen

 

 

 

 

 

 

Juhannuskukkula

 

 

 

 

 

 

Kuormakatu

 

 

 

Peltola

 

 

Lemminkäisenkatu

Ruiskatu / sosiaali- ja terveysala

 

 

 

 

 

Ruiskatu / liiketoiminta

 

Opiskelijoiden ympäristöasenteet

TAI:n opiskelijoiden ympäristöasenteita selvitettiin alkuvuodesta 2023 toteutetulla kyselyllä. Kyselyyn saatiin 560 vastausta ja vastaajia oli kaikista koulutaloista. Kyselyyn vastanneet opiskelijat pitivät ympäristöasioita erittäin tärkeinä ja uskoivat, että niihin voi vaikuttaa omilla valinnoilla. Naisista isompi osa (97 %) piti ympäristöasioita tärkeänä kuin miehistä (83 %).

Opiskelijat näkivät kehitettävää TAI:n ympäristöasioiden huomioimisessa sekä opettajien ympäristöosaamisessa. Vastaajista 61 % oli sitä mieltä, että ympäristövastuullisuus huomioidaan TAI:n toiminnassa ja 59 %:n mielestä opettajilla on riittävästi tietoa ympäristönsuojelusta. Opettajien ympäristöosaamisen kehittäminen on tärkeää myös siksi, että oppilaitos osoittautui opiskelijoille tärkeimmäksi tiedonlähteeksi ympäristöasioissa.

Opiskelijat toivoivat TAI:lta erityisesti jätteiden lajittelun tehostamista, kasvisruokavaihtoehtojen kehittämistä ja monipuolistamista ja siisteyskasvatuksen sekä kestävän kehityksen opetuksen lisäämistä. Myös etäopetusmahdollisuuksia toivottiin lisää liikkumistarpeen vähentämiseksi.

 

Voit lukea lisää opiskelijoiden ympäristökyselystä TAI:n blogista.

Opiskelijoiden kestävän kehityksen peli

TAI:n opiskelijoille on tehty Kestävän kehityksen peli Seppo.io-alustalle. Sitä voi hyödyntää opetuksessa tai tapahtumissa. Peliin pääsee liittymään linkin kautta tai QR-koodilla. Peliä pelataan puhelimella.

Kooste: opetus

  • Alakohtaisissa vastuullisuuden osaamislupauksissa avataan, miten vastuullisuuden pitäisi näkyä alan opetuksessa ja mitä vastuullisuusosaamista opiskelijalla tulisi olla hänen valmistuessaan ammattiin. 
  • Yksiköiden tehtävänä on huolehtia, että vastuullisuuden osaamislupauksissa mainittu osaaminen sisällytetään ammatilliseen opetukseen. 
  • Opiskelijat pitävät ympäristöasioita erittäin tärkeinä ja toivovat, että ne näkyisivät opetuksessa ja TAI:n arjessa enemmän.