Startsidan

Miljökompetensen hos TAI:s personal stärks med hjälp av en utbildningsväg för hållbar utveckling. Alla som arbetar vid TAI avlägger minst en hållbarhetsutbildning på grundnivå, vilket innebär att man genomgår Finlands miljöinstitut SYKLI:s utbildning Ammattilaisen kädenjälki samt sätter sig in i den här hållbarhetsmaterial och spelar spelet relaterat till materialet.

Instruktioner:

 1. Avlägg kursen Johdanto kestävään kehitykseen på webbplatsen Ammattilaisen kädenjälki. Kursen ger dig omfattande baskunskaper om hållbar utveckling och den gröna övergången.
 2. Bekanta dig noggrant med innehållet och länkarna i det här hållbarhetsmaterialet. Hållbarhetsmaterialet berättar dig hur hållbar utveckling beaktas i TAI:s verksamhet.
 3. Efter att du har bekantat dig med hållbarhetsmaterialet, testa dina kunskaper genom att utföra Seppo spelet. När du har klarat av spelet har du utfört utbildningen.

Nivåerna i TAI:s introduktionsprogram i hållbarhet

 • Nivå 1: För alla
 • Kursen ”Johdanto kestävään kehitykseen” på webbplatsen ”Ammattilaisen kädenjälki” och tillhörande test
 • Det här hållbarhetsmaterialet och tillhörande test
  Nivå 2: För personer som är intresserade av att upprätthålla hållbarhetsåtgärder
 • Åbo stads utbildning Ekotukikoulutus
  Nivå 3: För personer som är intresserade av att utveckla hållbarheten inom branschen
 • Branschspecifika kurser och tester på webbplatsen Ammattilaisen kädenjälki
  Nivå 4: För utvalda personer som förbinder sig till övergripande utveckling
 • Utbildning för miljöfostrare (specialyrkesexamen inom miljöbranschen) med läroavtal

Hållbarhetsmaterialets innehåll

 1. Den gröna övergången vid TAI
 2. TAI:s mål för hållbar utveckling
 3. TAI:s hållbarhetsåtgärder
 4. Koldioxidvishet
 5. Cirkulär ekonomi
 6. Hållbar utveckling i undervisningen och studerandenas delaktighet
 7. Uppföljning av den hållbara utvecklingen vid TAI

Nästa sida