2. Tavoitteet

TAI kestävän kehityksen tavoitteet

Linkki vuorovaikutteiseen kuvaan ThingLinkissä: https://www.thinglink.com/card/1712797647015773028

Turun ammatti-instituutissa halutaan huomioida kestävä kehitys ja tuoda se yhä paremmin osaksi instituutin arkea. TAI:n kestävän kehityksen toimintakulttuuria on kehitetty KESTU – Kestävä tulevaisuuden ammattilaiset -hankkeessa (2022 – 2023).
KESTU-hankkeessa luotiin TAI:n kestävyyssuunnitelma, jossa kuvataan TAI:n kestävyystavoitteet ja vuosittaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tavoitteet ja toimenpiteet  on kuvattu interaktiivisessa esityksessä, joka avautuu klikkaamalla viereistä kuvaa. Esitykseen pääsee myös TAI:n kotisivujen vastuullisuussivulta. Esityksen nappeja painamalla pääset tutustumaan jokaisen vuoden toimenpiteisiin sekä tavoitteisiin, joihin TAI tähtää vuoteen 2027 mennessä.

TAI:n kestävyystavoitteet teemoittain


 

Ruoka

TAI:n ja KOPAn ruokapalveluiden tavoitteet:

 • Ruokailevien opiskelijoiden määrän lisääminen
 • Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ruokaraatien ja kyselyiden avulla
 • Paikalla olevien opiskelijoiden lukumäärän reaaliaikaisen tiedon saaminen ruokapalveluiden käyttöön 
 • Hävikin seuranta päivittäin ja hävikistä viestiminen ruokailijoille 
 • Hiilijalanjäljen ilmoittaminen ruokalistamerkintöjen avulla ja hiilijalanjäljen pienennystavoitteen asettaminen 
 • Kasvipohjaisten ruuan käytön lisääminen ns. hybridireseptien kautta
 • Kasvisruoan kehittäminen opiskelijoilta saadun palautteen perusteella
 • Kalaruokien määrän lisääminen opiskelijaruokapalveluiden ruokalistalle

Liikkuminen

Tavoitteet:

 • Lihasvoimalla ja joukkoliikenteellä kuljettujen koulu- ja työmatkojen osuuden lisääminen
 • Saada jokaiseen koulutaloon merkitty pyöräparkki, jossa on mahdollisuus runkolukitukseen
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen liikkumisen ja eri liikkumismuotojen ympäristövaikutuksista  ja liikenneturvallisuudesta
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden informoiminen bussipysäkkien, pyöräparkkien ja kulkureittien sijaineista
 • Liikennesääntöjen noudattamisen varmistaminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen koulutalojen läheisyydessä

Energia ja vesi

Tavoitteet:

 • Energiankulutuksen vähentäminen koulutaloissa ja sen myötä TAI:n hiilijalanjäljen pienentäminen perustelluilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä
 • Vedenkulutuksen minimoiminen koulutaloissa.
 • Tulevan TAITO-kampuksen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden varmistaminen
 •  Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan
 • Opiskelijoiden ymmärryksen lisääminen energian- ja vedenkulutuksen merkityksestä ympäristölle

Jätehuolto

Tavoitteet:

 • Opetuksessa muodostuvan jätteen määrän minimoiminen
 • Kaikkien TAI:n koulutaloissa ja opetuksessa muodostuvien jätteiden lajitteleminen jätehuoltomääräysten ja jätehuoltolaindäädännön vaatimusten mukaisesti

Kooste: tavoitteet 

 • TAI on asettanut pitemmän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteita, joilla se pyrkii kehittämään omaa toimintaansa entistä kestävämmäksi. 
 • Kestävyystavoitteet liittyvät TAI:n toimintakulttuuriin, opetukseen, henkilöstöön, kumppanuuksiin ja hiiliviisauteen. 
 • Jokaisen TAI:ssa työskentelevän ja opiskelevan tulee huomioida kestävyystavoitteet ja toimia niiden mukaisesti.