3. Åtgärder

Hållbarhetsåtgärder i vardagen

Vad målen och åtgärderna innebär i praktiken

Hållbarhetsåtgärder i lärarens arbete

 • Ser till att studerandena lär sig att agera i enlighet med hållbarhetslöftena.
 • Ansvarar för att hållbarhetsaspekten beaktas i all undervisning.
 • Säkerställer att hen själv och studerandena agerar i enlighet med hållbarhetsanvisningarna.
Hållbarhetsåtgärder i handledarens arbete

 • Säkerställer att hen själv och studerandena agerar i enlighet med hållbarhetsanvisningarna.
Hållbarhetsåtgärder inom måltidstjänsterna

 • Säkerställer att verksamheten följer TAI:s och Åbo stads anvisningar och mål.
Hållbarhetsåtgärder i ledningens arbete

 • Ställer upp TAI:s hållbarhetsmål.
 • Instruerar personalen att agera i enlighet med hållbarhetsmålen.
 • Säkerställer att TAI:s hållbarhetsriktlinjer följs på enheten.
Hållbarhetsåtgärder i arbetet i TAI:s team för hållbar utveckling

 • Ansvarar för förankringen och uppföljningen av de åtgärder som behövs för att uppnå hållbarhetsmålen.
 • Ger enheterna anvisningar i hållbarhetsfrågor.
 • För dialog med TAI:s ledningsgrupp, studerande och externa intressentgrupper.

 

Hållbarhetsåtgärder enligt tema

Verksamhetskultur
 1. Publicering och införande av hållbarhetsplanen och de anvisningar och gemensamma verksamhetssätt som ingår i den
 2. Utnämning av samordnare för hållbar utveckling
 3. Utnämning av teamet för hållbar utveckling
 4. Ibruktagande av indikatorer för hållbar utveckling
Undervisning och studerande
 1. Definition av kompetenslöften för hållbar utveckling för alla examina
 2. Införande av ett enhetligt undervisningsmaterial för hållbar utveckling
 3. Inledande av tutor- och elevkårsverksamhet för hållbar utveckling
Personalens kompetens
 1. Skapande av en utbildningsväg för hållbar utveckling för personalen
 2. Ibruktagande av en webbutbildning i hållbarhetskompetens för personalen
 3. Inkludering av hållbarhetsutbildning i introduktionen av nya arbetstagare
 4. Inkludering av hållbarhetsaspekten i introduktionen av arbetsplatshandledare
 5. Läroavtalsutbildning till miljöfostrare för undervisningspersonalen
Partnerskap
 1. Anskaffning av samarbetspartner för hållbar utveckling inom olika branscher och teman
 2. Att lyfta fram partnerskapen för hållbar utveckling i kommunikationen
Koldioxidvishet
 1. Beräkning av koldioxidavtrycket
 2. Identifiering av de största utsläppskällorna
 3. Planering och genomförande av kostnadseffektiva utsläppsminskningsåtgärder

Mat

 • Uppmuntra studerandena att äta skolmat.
 • Skolmatens koldioxidavtryck har minimerats: även vanliga maträtters koldioxidavtryck är mindre än genomsnittet.
 • Skolmaten följer de nationella skolmatsrekommendationerna. Maten är näringsmässigt balanserad och planerad enligt de ungas behov. Läs mer: Hiilijalanjälkimerkki viestii ruoan ilmastoystävällisyydestä | Kaarea
 • Skolmaten är avgiftsfri för läropliktiga.
 • Undvik matsvinn: ta bara så mycket mat du orkar äta.
 • Meddela köket om klassens utflykter eller annan frånvaro som du känner till på förhand. På så sätt är det lättare att förutse åtgången av mat i köket.
 • Köp förmånlig svinnmat som säljs i skolmatsalen efter lunchtid.

Transportmedel

 • Res i mån av möjlighet till arbetet med muskelkraft eller kollektivtrafik.
 • Samåk med kollegor som kommer från samma håll.
 • Kom ihåg cykelhjälmen!
 • Använd ljus och reflexer under den mörka årstiden samt halkskydd på skorna när det är halt
 • Uppmuntra studerandena att promenera, cykla och använda kollektivtrafiken
 • Följ trafikreglerna. Du kan repetera väjningsreglerna till exempel på Trafikskyddets webbplats.

Energi och vatten

 • Håll arbetsutrymmenas temperatur vid 20–22 °C.
 • Följ upp temperaturerna på arbetsplatsen och meddela om ventilationsproblem samt vatten- och värmeläckage.
 • Täck inte termostaten med möbler eller gardiner. En täckt termostat känner inte av den verkliga temperaturen i rummet och reglerar inte ventilen korrekt.
 • Vädra snabbt med korsdrag om luftkonditioneringen tillåter det.
 • Minska behovet av nedkylning på sommaren genom att använda gardiner vid soligt väder och vädra från skuggsidan.
 • Släck lamporna i utrymmen som blir tomma.
 • Stäng av enheter som inte används.

Avfallshantering

Det avfall som uppkommer i undervisningen sorteras enligt avfallshanteringsbestämmelserna som en del av undervisningen:

 • Lärarna och studerandena ansvarar för sorteringen och tömningen av kärlen
 • Städaren tömmer kärlen för brännbart avfall

Det avfall som bildas i pausutrymmena sorteras enligt avfallshanteringsbestämmelserna:

 • Städaren tömmer brännbart avfall, bioavfall, glas och metall
 • Användarna tömmer de övriga sopkärlen

Avfallshanteringsanvisningar

Välj din bransch eller ditt objekt bland ikonerna nedan. Genom att klicka på bilden kan du ladda ner nödvändiga avfallshanteringsanvisningar. Anvisningarna kan skrivas ut och ställas upp på väggen så att alla kan se dem (anvisningarna finns endast på finska).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordnande av evenemang

Beakta anvisningarna för hållbart arrangemang av evenemang på alla TAI:s evenemang:

 

 

Val av evenemangsplats

 • När du väljer evenemangsplatsen, ta hänsyn till kollektiva trafikförbindelser till platsen och tillgängligheten med lätt trafik.
 • Beakta tillgängligheten vid valet av evenemangsplats
 • Se till att det finns möjlighet till handikapparkering nära huvudingången.

Inbjudningar och kommunikation

 • Informera i inbjudan med vilken linje/tur inom kollektivtrafiken det är lätt att komma till evenemangsplatsen och uppmuntra deltagarna att använda kollektivtrafiken eller lätt trafik.
 • Informera tydligt om evenemangets tillgänglighet och kom ihåg att nämna om evenemangsplatsen inte är tillgänglig.
 • Kom ihåg att ordna tydlig vägledning på evenemangsplatsen, se också till att skyltarna har tydligt urskiljbara färger.

Servering

 • Servera i första hand klimatvänliga, hälsosamma och närproducerade produkter.
 • Minimera svinnet och sälj eller skänk den mat som blir över i mån av möjlighet.
 • Undvik engångskärl och servera kranvatten i stället för flaskvatten.

Avfallshantering

 • Minimera uppkomsten av avfall: undvik engångsprodukter och dela inte ut onödigt material till deltagarna.
 • Möjliggör sorteringen av avfallet och instruera deltagarna i sorteringen.

Navigering

 1. Den gröna övergången vid TAI
 2. TAI:s mål för hållbar utveckling
 3. TAI:s hållbarhetsåtgärder
 4. Koldioxidvishet
 5. Cirkulär ekonomi
 6. Hållbar utveckling i undervisningen och studerandenas delaktighet
 7. Uppföljning av den hållbara utvecklingen vid TAI

Nästa sida