7. Seuranta

Jotta kestävän kehityksen toimenpiteiden etenemistä ja vaikuttavuutta voidaan arvioida, toimenpiteiden onnistumista ja vaikutuksia pitää mitata. TAI:n johtoryhmä on syksyllä 2023 vahvistanut kestävän kehityksen mittarien käyttöönoton.