Digiloga idéer

OBS! Många idéer är hämtade från Digilogt lärande

Siluett på såpbubbleblåsande barn.

Annan version på siluett med såpbubblor i bakgrunden.

Målning - sträck dig mot stjärnorna.

Rita analogt, ta bort bakgrund och infoga som del av saga.

 • Ta ett foto. Lägg in det i KeyNote. Rita ovanpå. Ta bort originalet.

Gör teckning av fotografi. Bild i tre steg.

 • Gör en serie. Använd en collage app som PicCollage eller en serietidnings app som Strip Designer.
  Kombinera ett foto på barnet mot grön bakgrund och kombinera med motivet du vill ha det på, i djungeln, på havsbotten…
 • Rita en serie för hand. Ta bilder av den. Lägg in i Book Creator. Lägg till pratbubblor.
 • Lägg in barnens teckningar, eller foton av dem i Puppet Pals och gör en digital teater berättelse.
 • Ta ett foto och ”förbättra det” genom att rita på det. Gör lätt genom att öppna bilden i bildgalleriet, klicka på ”Ändra” och sedan den lilla pennan i cirkeln.

Pröva själv och kom upp med fler idéer!

Kamerapennans pedagogik

Kamerapennans pedagogik

Kamera.I Finland har Ismo Kiesiläinen skapat något han kallar Kamerapennans pedagogik (Kamerakynän pedagogiikka). Mer info finns att hämta på hans sida kamerakyna.fi.

Den här sidan kommer att fungera som en portalsida för inlägg Jag kommer här ta upp lite vad det innebär och dela med mig en del smakbitar av de idéer som finns. Läser du finska finns det mer att hitta ovan.

Inlägg:

Uppvärmningsövning

Parövningar:
Arbeta i par. 15 minuter per uppgift. 10 minuter för att titta på tillsammans med ett annat par.

Övningar:

Trick manual

Vill du ta det vidare kan du testa med trickfilmning. (På finska)

Trikkiopas_web (pdf, 1.92 MB)

Hur du väljer rätt app

KOMMA IGÅNG

Om du just har börjat undervisa med appar är det bra att börja med att sätta mål för studentens lärande. Vad måste eleverna förstå? Hur ska deras interaktion med apparna se ut? Och vilka appar fungerar bäst för dina specifika lektionsplaner? Du kanske tycker att det är lättare att välja en app efter noggrant övervägande vad du vill att eleverna ska göra med den och varför.

Du kan börja med att ställa dig frågor som:

 • Vilka delar av dina lektionsplaner brinner du särskilt för? Hur kan du bäst kommunicera den entusiasmen till eleverna?
 • Var möter dina elever spärrar runt ett ämne eller en lektion? Vad kan hjälpa dem att komma över dessa hinder?
 • Vilka begrepp eller aktiviteter vill du täcka men har inte tillräckligt med tid? Kan de undervisas mer effektivt eller kombineras med andra?
 • Vilka är möjligheterna att få insikt i studentens lärande genom innehållet de skapar med appar?

Svaren på dessa frågor och innehållet i den här guiden kan hjälpa dig när du börjar utforska, välja och integrera iOS-appar i ditt klassrum.

VÄLJA APPAR

FEM STÄLLNINGSTAGANDEN OCH NÅGRA FRÅGOR ATT FRÅGA DIG medan du utforskar, EVALUERAR OCH VÄLJER pedagogiska appar.

Engagemang.ENGAGEMANG

Som lärare vet du vad som händer när eleverna är starkt engagerade. Klassrummet blir levande och motivation och minnet förbättras. För att utvärdera en apps engagemangsnivå, fundera på:

 • Är appen inbjudande och ger den ett bra första intryck?
 • Är appen intuitiv?
 • Är appen en som eleverna ofta kommer tillbaka till?
 • Öppnar appen nya sätt att lära sig? Hur låter det eleverna göra saker de inte tidigare kunnat göra?

UTVECKLINGSLÄMPLIG.UTVECKLINGSLÄMPLIG

När du avgör om en app är utvecklingsmässigt lämplig bör du tänka på:

 • Är användargränssnittets ålder lämplig?
 • Tilltalar ämnet den avsedda betygsnivån?
 • Tilltalar designen den avsedda nivån?

INSTRUKTIONELL DESIGN.INSTRUKTIONELL DESIGN

När du utvärderar om en apps design uppfyller dina inlärningsmål kan du tänka på:

 • Kommunicerar appen effektivt sitt ämne?
 • Stämmer appen med dina inlärningsmål för eleverna?
 • Har appen ett specifikt syfte och hur uppnår den det?
 • Hur bygger appen på färdigheter och guidar eleven?
 • Finns det relevanta möjligheter för feedback, utvärdering och reflektion?
 • Erbjuder appen personliga eller anpassningsbara funktioner som är baserade på elevens färdighetsnivå?

MOTIVATION.MOTIVATION

Appar kan hjälpa till att skapa en inlärningsmiljö som håller eleverna motiverade och engagerade. Du kan tänka på dessa frågor när du bestämmer om en app uppfyller dina kriterier för motivation:

 • Är inlärningsinnehållet i appen rätt nivå för dina elever?
 • Kommer studenter att vilja gå tillbaka till appen ofta?
 • Hur bygger appen på färdigheter?
 • Används spelprinciper?
 • Stämmer de använda metoderna med dina inlärningsmål?
 • Ger appen en koppling mellan klassrummet till den verkliga världen för utökat lärande (till exempel via GPS, Wi-Fi eller Bluetooth)?
 • Överstiger motivationspotentialen potentialen för distraktion?

Tillgänglighet.TILLGÄNGLIGHET

Förutom tillgänglighetsfunktionerna inbyggda i iOS kan många appar hjälpa till att nå elever med speciella inlärningsbehov. När du utvärderar sådana appar bör du tänka på:

 • Inkluderar appen ett antal nivåer för olika användare med olika kompetensnivåer?
 • Stöder appen flera inlärningsmetoder?
 • Låter appen användare anpassa användargränssnittet?
 • Utnyttjar appen funktioner som Voice Over eller textning?

Mellowsound

Bild på mellowsound appen.

Mellowsound är en emulering av ett legendariskt instrument, en keyboard sampler från 60-talet som användes av många kända artister som Beatles, King Crimson, Radiohead och många andra.

Eller helt enkelt ett digitalpiano.

Operativsystem: iOS 13,4+
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/us/app/mellowsound/id1313209081