Presentation av Kamerapennans pedagogik

för Kreativt lärande med iPads
21 april, 2021

Presentationen var gjord i Prezi och hittas här

Vill man ha materialet på svenska, de delar jag har valt att översätta vill säga, hittas det här på min blogg: Kamerapennanspedagogik

Vill man ta del av hela materialet hittas det på Ismo Kiesiläinens sida på www.kamerakyna.fi (enbart på finska)


Här på min blogg hittar ni en hel del kring IKT.  Det finns tips på appar, sorterade efter ålder och ämne, såväl gratis som betalvarianter. Det finns även tips kring användning av QR-koder och annat kring hur man kan använda iPads och datorer med barn.

Vill ni kontakta mig hör av er på epost som börjar med ”bjorn.bergvall” och efter ett ”@” avslutas med ”turku.fi”

Uppvärmingsövning

Du kan skapa en imaginär kamera med dina egna fingrar. Anslut pekfingret på höger hand till slutet av vänster hand och spetsen på den vänstra pekfingret till slutet av den högra handen. Räta fingrarna och kameran är klar. Efter det stänger jag ögonen och tittar på världen genom ”kameraögat”.

Det är lämpligt att söka efter objekt t.ex. golv och de kan vara mycket små detaljer. När kameran förs närmare sitt eget öga eller längre bort kan kamerabilder övas .

Kameran kan också tillverkas genom att klippa en liten öppning (t.ex. 10 cm bred och 6 cm hög) i mitten av kartongen eller kartongen för att fungera som kamerabildområdet.

Uppvärmningsövning

Du kan skapa en imaginär kamera med dina egna fingrar. Anslut pekfingret på höger hand till slutet av vänster hand och spetsen på den vänstra pekfingret till slutet av den högra handen. Räta fingrarna och kameran är klar. Efter det stänger jag ögonen och tittar på världen genom ”kameraögat”.

Det är lämpligt att söka efter objekt t.ex. golv och de kan vara mycket små detaljer. När kameran föras närmare sitt eget öga eller längre bort kan kamerabilder övas .

Kameran kan också tillverkas genom att klippa en liten öppning (t.ex. 10 cm bred och 6 cm hög) i mitten av kartongen eller kartongen för att fungera som kamerabildområdet.

Bokstäver

Söker efter objekt i omgivningen baserat på den valda initialen och sparar dem med videokameran.

Syftet med denna övning är att studera, observera och observera miljön enligt föremål med samma initialbokstav.

Gruppen väljer en bokstav för att söka efter ämnen som ska fotograferas: t.ex. t = tavla, telefon, trasa, etc.

Färger

Filma objekt och saker efter färg. Söker efter olika färgobjekt i miljön och spela in dem med videokameran.

Syftet med uppgiften är att studera, observera och observera miljön och att tänka på betydelsen av färger i miljön och i visuell kommunikation.

Gruppen väljer en färg för att observera miljön.

Former

Filma med videokameran motiv som har en viss geometrisk form, till exempel en cirkel, triangel eller fyrkant.

Läraren kan rita dessa tre former på tavlan och eleverna namnger formerna.

Syftet med uppgiften är att studera, observera och observera miljön och att tänka på syftet med geometriska former i miljön och i visuell kommunikation.

Beskriv en process

Fotouppgift:

Välj en enkel arbetsprocess som du kan beskriva i sin helhet. Till exempel vikning av kläder eller tvätt av händerna. Dela upp processen i sex viktiga steg och namnge dem. Oavsett arbetsprocessen måste det finnas exakt sex olika stadier.

  • Beskriv varje steg i processen som ett videoklipp på 5-10 sekunder. Tänk på hur detta steg bäst illustreras med fotografering för varje scen.
  • Förklara stegets titel med tal när du spelar in.

Visningsuppgift:

Berätta först för tittarna vad arbetsprocessen handlar om. Titta på stegen i processen utan ljud. Det är upp till tittarna att tolka vad som händer i bildens scen. Fotograferna kan hjälpa till med tips och ledtrådar vid behov. Men sträva efter att tittarna slutligen ser innehållet själva.

Cristopher Columbus vlog

Fotouppgift:

Beskriv den 60 sekunders videobloggen som Cristopher Columbus skulle ha publicerat när han anlände till Amerika först. (Eller ta någon annan person barnen känner till). Stilen är fri. Videon måste visa minst tre fakta relaterade till resan.

Visningsuppgift:

Se filmen två gånger. Tittarna väljer ut tre fakta om Columbus resa från vloggen. Se till att källan är korrekt.

Människan har…

Fotouppgift:

Leta efter tre olika tecken på skolgården att människan har format miljön. Vad har människan förändrat?

  • Spela in varje observation med en video på 10 sekunder.
  • Förklara samtidigt: ”Människan har …”

Visningsuppgift:

Titta på videon utan ljud. Tittarna tolkar bilden hur människan har format miljön. När observationen har känts igen skrivs den ned på en gemensam lista.

Vad gör en maskin till en maskin?

Fotouppgift:

  1. a) Hitta en sak på skolan som är en maskin. Beskriv en video på cirka 10 sekunder som illustrerar hur maskinen fungerar eller vad den gör.
  2. b) Hitta en sak på skolan som du inte är säker på om det är en maskin eller inte. Beskriv den med en video.

Visningsuppgift:

Tänk tillsammans vilka av de saker som beskrivs är maskiner. Vad gör dem till maskiner?