Speciella ord

Appen tränar förmågan att memorera hela ord. Användaren tränar ord genom att matcha dessa med bilder, text eller ljud. Det är möjligt att lägga in eget bilder, foton och spela in eget ljud i appen, vilket utökar användningsområdet rejält.

Operativsystem: iOS 8.2+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: 21,99e
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/speciella-ord/id451723454

Knäck läskoden

Appen är ett verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Tanken är att man ska få träna både på bokstävers ljud och form och grundförutsättningarna för läsning: hur bokstäver och ljud hör ihop. Bra övningar med bokstäver, ord och nonsensord som ska kännas igen, läsas och skrivas. Bra ljudstöd finns.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4-10 år
Pris: 4,49€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/kn%C3%A4ck-l%C3%A4skoden-l%C3%A4r-dig-l%C3%A4sa/id455929768

Touch the sound

Vad är det som låter? Peka på rätt bild. Utmärkt app för att öva ordkunskap och språkförståelse. Bra och anpassningsbar. Det går relativt enkelt att lägga till och ta bort bilder och ljud och göra egna övningar.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 1+ år
Pris: 1,09€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/touch-the-sound/id506593890

Little Matchups

Liknande men inte identiska bilder matchas ihop. Bra för generaliseringsförmågan, att förstå vad en kategori är, likhet mellan begrepp. Inget talstöd men man kan spela in eget tal och ge instruktionen: ”vilka är lika/olika?” eller benämna föremålen.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 0-4 år
Pris: 1,09€
Länk: https://apps.apple.com/fi/app/little-matchups-the-matching-game-for-toddlers/id443843013

Färger och fordon

Bygg bilar i olika färger och lär in begrepp. Kör flygplan och lär in färger. Följ muntliga instruktioner och leta fordon i olika färger som försvunnit. Bra, trevlig app som även övar språkförståelse (följa instruktioner).

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: 4,49€
Länk: https://apps.apple.com/se/app/f%C3%A4rger-och-fordon/id596399713

Fantastiska pussel 123

Bra pussel för att öva ordförråd. Svenskt tal och flera andra språk. Svårighetsgrad kan varieras från enkel till svårare. Finns också enklare gratisversioner.

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 1-6 år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/fantastiska-pussel-123-f%C3%B6r-barn/id504776631

Räkning för småbarn 123

I Räkning för småbarn får man upp ett visst antal likadana saker som man skall räkna. När man trycker på respektive sak får man hjälp av en svensk röst att räkna från ett och uppåt. Man kan trycka på sakerna i vilken ordning som helst. Som mest kan man räkna till tjugo.

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 2 år
Pris: 1,09€
Länk: https://apps.apple.com/se/app/r%C3%A4kning-f%C3%B6r-sm%C3%A5barn-123/id536475199

Tittut för småbarn

Alla djur och fordon har gömt sig, genom att klicka på skärmen avslöjas vem som gömmer sig och en rolig animation spelas upp, samtidigt som en röst säger vad objektet föreställer.

Operativsystem: iOS 5.1.1+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 1-3 år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/tittut-f%C3%B6r-sm%C3%A5barn-spel-barn/id591622040