Om mig

Björn Bergvall, digimentor.Jag jobbar sedan December 2018 som IKT-pedagog, eller digi-mentor, vid Åbo stad. Lärare inom småbarnspedogiken har jag varit sedan länge, i såväl Sverige som Finland. Jag är dessutom utbildad till yrkeslärare inom datavetenskap, med matematik och fysik som sidoämnen.

Jag arbetar även med en annan blog ”Science Ed” som är en samlingsplats för idéer kring hur man kan involvera naturvetenskap i pedagogiken.Science Ed - Mötespunkt för pedagoger att dela naturvetenskapliga idéer

 

EducatorBadge 2018-2020.

Ytterligare en blog jag driver är bloggen ”Småbarnssång” där jag samlat ihop sånger och rim passande för dagis och förskola.

Småbarnssång. Blogg för småbarnspedagogikens sånger och rim.