Om mig

Björn Bergvall, digimentor.Jag jobbar sedan December 2018 som IKT-pedagog, eller Digimentor, vid Åbo stad. Lärare inom småbarnspedagogiken har jag varit sedan länge, i såväl Sverige som Finland. Jag är dessutom utbildad till yrkeslärare inom datavetenskap, med matematik och fysik som sidoämnen.


Science Ed - Mötespunkt för pedagoger att dela naturvetenskapliga idéer

Jag arbetar även med en annan blog ”Science Ed” som är en samlingsplats för idéer kring hur man kan involvera naturvetenskap i pedagogiken.


 

Ytterligare en blog jag driver är bloggen  ”Småbarnssång” där jag samlat ihop sånger och rim passande för dagis och förskola.