Människan har…

Fotouppgift:

Leta efter tre olika tecken på skolgården att människan har format miljön. Vad har människan förändrat?

  • Spela in varje observation med en video på 10 sekunder.
  • Förklara samtidigt: ”Människan har …”

Visningsuppgift:

Titta på videon utan ljud. Tittarna tolkar bilden hur människan har format miljön. När observationen har känts igen skrivs den ned på en gemensam lista.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *