Kamerapennans pedagogik och läroplanen

Kamerapennans koppling till läroplanen

Multiliteracitet och förmågan att hantera IKT har lyfts fram i såväl småbarnspedaogikens läroplan som förskolans. Mulitliteracitet innebär att tolka olika slags budskap och kunna producera dem.

Den innefattar text, tal, audovisuellt och digitala format. Det kan handla om att tolka bilder, numerisk förståelse och all annan läsförståelse.

Barnen ska uppmuntras att utforska, använda och producera meddelanden i olika, även digitala miljöer.

Kamerapennans pedagogik

  • Kameran används som ett enkelt men mångsidigt pennliknande verktyg
  • Målet är att fånga tänkandet bakom fotograferingen
  • Vanligtvis en fotograferings- och en visningsuppgift
  • Utrustningen kan vara en smartphone, surfplatta, videokamera, digitalkamera … det räcker med en kamera och en visningsskärm!
  • Foton och videoklipp redigeras vanligtvis inte och behöver inte sparas

För mera om vad det innebär och tips & idéer läs handboken. (På finska)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *