Analoga programmeringsidéer

 • Programmera en robot.
  Ett barn får ge instruktioner som en annan får följa. Pröva att ge skapa hela ”programmet” innan den andra gör det. Det kan vara att göra enkla saker som att sätta sig på en stol, breda en smörgås…
 • Bygg samma byggnad.
  Två barn sitter rygg mot rygg, den ena bygger en figur och ger den andre instruktioner till att bygga en likadan. Sedan kan ni jämföra om de blev likadana.
 • Hemliga handslag.
  Låt barnen göra serier av olika typer av hälsningar; en kram, en klapp, en… Man kan skriva ut bilder av olika typer av hälsningar.
  Vill man kan man dela ut korten som de har använt så får de som ser handslaget lägga korten i rätt ordning för att den ska bli samma. Sen kan de ju göra samma hälsning också.
 • Skattkartor.
  Skattkartor är bra sätt att ge steg-för-steg instruktioner.
 • Kodcentrum.se har ”kodningsberättelser” man kan jobba med.
 • FlödesschemaAnvänd flödesscheman i uppgifter till barnen.
  (Se exempel här vid sidan.) De kan lätt göras i Powerpoint med deras SmartArt.
 • Bygg en bana
  Ett lag gömmer en skatt under en kon, det andra söker den. Kan gå igenom själv, eller sitta vid sidan och se vart det hamnar.
  Man kan inkludera ”monster” man inte får gå på.
  (Se bild längst ner.)
 • Programmera en dans
  Skaffa ett ”bibliotek” med dansrörelser. Låt barnen kombinera dem till en dans, här kan man även inkludera repetitioner av samma rörelse, eller ha en valfri rörelse.

 

 

 

 

Hello Ruby

Hello Ruby ”Rubys värld handlar om fantasi och äventyr. Hon är en liten tjej som gör vänner med Snöleoparden och pingviner medan hon man löser problem.”

Hej Ruby är världens mest nyckfulla sätt att lära sig om teknik, databehandling och kodning. Vi handlar om nyfikenhet, lekfullhet och logik.

Vi erbjuder verktyg för barn, föräldrar och lärare att lära sig att förstå programmering på ett roligt och kreativt sätt.

 
Hello RubyDet finns en bok att köpa (på svenska också), och material med aktiviteter att ladda ned från deras sida.
 
Skellefteå kommun har tagit fram ett pedagogiskt material för att komma igång med programmering och datalogiskt tänkande i förskolan och skolan med mera material att ladda ned knutet till det här
 

Kodknäck

KodKnäck Kodknäck är Årstaskolans sajt där de samlar allt material de jobbar med i deras arbete mot ett mer systematiskt sätt att jobba med datalogiskt tänkande och programmering. På sajten finns ett gäng olika ramverk, ordet de använder för att beskriva ett lektionspass. Det är alltså inte en färdig lektionsplanering, utan mer en typ av design eller ram där läraren får en grund att stå på.

Länk

Programmering – Mycket mer än bara kod

När man programmerar behöver man gå igenom följande sekvens:

 1. Analysera problemet
 2. Jämför olika lösningsalternativ
 3. Designa en lösning
 4. Skriv programkoden (“koda”)
 5. Testa programmet
 6. Debugga programmet

Tänk på att ”problemet” kan vara att beskriva hur man ska vässa en penna – det behöver inte vara programmering på dator.

Nosa på nätet

Nosa på nätet är ett paket som syftar till att öka mediekunnigheten bland i barn i 5-8-årsåldern. Materialet riktar sig i första hand mot barnen men även mot deras lärare och föräldrar.

Statens medieråd har i samarbete med Skolverket givit ut detta material.

Paketet består av:

 • En sagobok om källkritik för barnen.
 • En lärarhandledning med fakta om barnens datoranvändning
 • Ett presentationsmaterial  (powerpoint) för föräldrar som läraren kan använda på t.ex. föräldramöten.

Materialet finns inte längre på statensmedieråds sidor (åtminstone inte lätthittat).  Här finns i alla fall sagoboken och  Lärarhandledning.