Skolans ordningsregler

Skolans ordningsregler (Godkända av personal och föräldrar augusti 2014)

  • Alla har rätt till en trygg studiemiljö
  • Alla har rätt att få studera ostört
  • Vi accepterar inte våld i någon form
  • Vi accepterar inte någon form av mobbning
  • Vi accepterar inte skadegörelse av skolans eller någon annans egendom
  • Vi tar inte med oss förbjudna eller farliga föremål till skolan
  • Vi uppträder korrekt och utför våra uppgifter samvetsgrant