Elevhälsa

 

 

 

 

 

Syftet med elevhälsan i Cygnaeus skola är att arbeta i förebyggande syfte för att främja elevernas välmående, hälsa och lärande. Vi erbjuder med låg tröskel stöd för välmående. Elevers och föräldrars delaktighet är viktig.

 

 

 

Skolans elevhälsa fungerar på två nivåer:

1) Den gemensamma elevhälsan:

Elevhälsan i Cygnaeus skola är en mångprofessionell expertgrupp bestående av skolkuratorn, skolpsykologen, skolläkaren, hälsovårdaren, specialläraren och läraren samt elevrådsrepresentant, KiVa teamets representant och representant för likabehandling. Skolans elevhälsa arbetar på ett förebyggande sätt för välbefinnandet och säkerheten i skolan.

2) Den individuella elevhälsan:

Den individuella elevhälsan finns till för att stöda enskilda elever när behov finns. En mångprofessionell expertgrupp bestående av skolkuratorn, skolpsykologen, skolläkaren, hälsovårdaren, specialläraren och läraren sammanträder med föräldrarnas tillstånd. Tillsammans med föräldrarna diskuteras olika lösningar på eventuella utmaningar eller svårigheter som eleven kan ha. Utöver detta erbjuder Cygnaeus skola även pedagogiskt stöd.

Elevvården i Abo (PDF 2MB)

Hälsovårdaren Monica Zetter 040- 8618055
monica.zetter@varha.fi
Anträffbar: måndag – fredag.

Skolkurator Aura Luukkonen 040-5445316
aura.luukkonen@varha.fi
Anträffbar: tisdag-fredag

Skolpsykolog William Forsén 044-7032842

Psykiatriska sjuksköterska Margareta Herrgård 044-4937940
Anträffbar: måndag-tisdag

SkKivateamets koordinator Pia Sidbäck 040-6301387
pia.sidback@edu.turku.fi eller via Wilma
Anträffbar: måndag-tisdag, torsdag-fredag