Språkundervisning

Språkprogrammet

Från och med årskurs 1  läser eleverna  A1 finska

Från och med åk 3 läser eleverna A2 engelska.

Det betyder att från och med årskurs 3 läser eleven två språk: A1 finska och A2 engelska

I åk 6 kan eleven välja mellan franska, spanska och tyska som frivilligt B-språk.

B-språkundervisningen sker i Cygnaeus skola.