Läroplaner

Cygnaeus skola har samarbetat med Sirkkala skola, St. Olofsskolan samt den finskspråkiga undervisningssektorn i Åbo med utformandet av innehållet i de enskilda läroämnena utgående ifrån Grunderna för läroplanen utgivna av Utbildningstyrelsen.
Läroplanen är ett levande dokument som ständigt genomgår en granskning och bearbetning.
Den ny läroplan har trätt i kraft hösten 2016. Grunderna för den nya läroplanen finns till påseende (http://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen)

Läroplan (se Åbo stads)

Åbo stads kommunala läroplan

Cygnaeus skolas och Braheskolans läroplan (PDF 2 MB)

Cygnaeus Läroplan ämnesvis åk1-2 (2016) (PDF)

Cygnaeus skola läroplan åk 3-6 ämnesvisa (2016) (PDF) uppdaterad 2021

Mobbningsförebyggande plan i Cygnaeus skola (PDF 167kB)

ikt-plan-2019-2022 (PDF 1MB)

bilaga1-ak-1-6 (PDF 2MB)

Mobbningsförebyggande arbete

I skolan strävar vi efter att alla skall kunna känna sig trygga under skoldagen. För att uppnå detta jobbar vi i alla klasser regelbundet med aktiviteter vars syfte är att förbättra och upprätthålla en god gemenskap och sammanhållning. Det råder nolltolerans i skolan vad gäller bråk, trakasserier och otrevliga ord och uttryck riktade mot andra. 

Det går inte helt att undvika att barn ibland blir osams. De flesta bråk går att reda upp med detsamma och så är saken över. Det är viktigt att komma ihåg skillnaden mellan tillfälliga bråk och mobbning. Det senare är det frågan om då trakasserierna riktas mot en bestämd person systematiskt och oftast av vissa speciella personer. I mobbningsfall kan man så gott som alltid hitta en ledare som har stöd av s.k. medlöpare.

Om det hemma framkommer att ert barn mår dåligt av t.ex. trakasserier och bråk i skolan skall ni i första hand kontakta barnets klasslärare. Klassläraren kommer då att tala först med den utsatta eleven och därefter med de som utpekats som bråkiga. Klassläraren förväntar sig att trakasserierna upphör genast. Ifall så inte sker kontaktas allas föräldrar så att man tillsammans skall kunna försöka finna en lösning på problemen. Lyckas det ändå inte kan klassläraren be mobbningsgruppen ta över.

Skolans antimobbningsgrupp har ersatts av ett KiVa-team.

 I skolan skall alla kunna känna sig trygga och må bra!

Cygnaeus skola har en handlingsplan mot mobbning (rev. 2007-2008)