Läroplaner

Cygnaeus skola har samarbetat med Sirkkala skola, St. Olofsskolan samt den finskspråkiga undervisningssektorn i Åbo med utformandet av innehållet i de enskilda läroämnena utgående ifrån Grunderna för läroplanen utgivna av Utbildningstyrelsen.
Läroplanen är ett levande dokument som ständigt genomgår en granskning och bearbetning.
Den ny läroplan har trätt i kraft hösten 2016. Grunderna för den nya läroplanen finns till påseende (http://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen)

Läroplan (se Åbo stads)

Åbo stads kommunala läroplan

Cygnaeus skolas och Braheskolans läroplan (PDF 2 MB)

Cygnaeus Läroplan ämnesvis åk1-2 (2016) (PDF)

Cygnaeus skola läroplan åk 3-6 ämnesvisa (2016) (PDF) uppdaterad 2021

ikt-plan-2019-2022 (PDF 1MB)

bilaga1-ak-1-6 (PDF 2MB)