Nepsy

Vad är nepsy?

Nepsy innebär neuropsykiatrisk funktionsvariation. I dagligt prat används ordet nepsy, vilket är ett samlingsnamn för diagnoser inom det neuropsykiatriska spektrumet. De mest kända är ADHD, ADD, autismspektrumstörning och Tourette.

Cygnaeus skolas nepsy- handledarens främsta uppgift är att stöda personalen i nepsy-relaterade frågor. Fokus är att tillsammans med ett positivt synsätt utveckla en mer optimal miljö och varierande tillvägagångssätt med olika mål för elever med nepsy utmaningar. Därtill fundera kring struktur i skolvardagen samt hur bemöta eleverna, så att de kan nå sin fulla potential.

Åbo skolornas nepsy-handledare har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella frågor.

Cygnaeus skolas nepsy- handledare: Ami Missi-Kristiansson