Likabehandling

 En lärande organisation ska främja likabehandling och jämlikhet.
                                                Lag om likabehandling  

 

För att främja elevernas likabehandling har likabehandlingsteamet planerat fem likabehandlingslektioner. Lektionerna hålls av skolans personal, och de hålls varannan månad. Temat på lektionerna är samma för alla årskurser, men innehållet varierar beroende på årskursen.  

 

Tema 1 – Kön 

Tema 2 – Sexualitet (åk 1-2 familjeförhållanden)  

Tema 3 – Etnicitet 

Tema 4 – Kroppsform 

Tema 5 – Funktionsvariation  

 

Skolans likabehandlingsteam träffas för att utvärdera och planera skolans likabehandlingsverksamhet. Likabehandlingsteamet är representerat i skolans elevhälsa och gör därmed samarbete med elevhälsan för att främja elevernas välmående och trygghet i skolan.  


Till likabehandlingsteamet hör:   

Anton Sundén, (Cyg) (anton.sunden@edu.turku.fi) 

Jutta Maunula, (Cyg) (jutta.maunula@edu.turku.fi) 

Monika Sandberg, (Cyg) (monika.sandberg@edu.turku.fi) 

Petra Lapela, (Brahe) (petra.lapela@edu.turku.fi) 

 

Har du frågor om arbetet kring likabehandling, eller vill du diskutera med någon från likabehandlingsteamet, så är du välkommen att kontakta oss.