Personal

Cygnæus skola
Lärare och personal 2016-2017

Rektor

Nicke Wulff

1a Braheskolan

Anton Sundén
1b Braheskolan
Nina Snell
1c
Ida Enqvist
1d
Maria Peräsalo
1e Jennie Koivunen
1f Malin Gullqvist
2a Braheskolan
Charlotta Häggblom
2b Braheskolan Mari-Susann Grandell
2c Nina Hyvönen/ Eivor Hellström
2d Monika Sandberg
2f Malin Gullqvist
3a Lena Viljanen
3b  Pia Sidbäck
3c Maria Nylund
4a Tessa Mäki
4b Rebecca Lujan
4c Jonas Sonntag
5a Johan Pelo
5b Minna Muallim
5c Lena Lehvonen
6a Kenneth Zweigberg
6b Johan Hesselgren
6c  Michaela Mannström
småklass 5-6 Per-Olov Wirsjö
specialundervisning Ann-Sofie Selin
specialundervisning Camilla Särs-Lundin
resurslärare Braheskolan Ann-Louise Hägglund
musik Clara Reinikainen
textilslöjd Riina Tarvis-Gräsbeck
engelska/tyska/IKT Tessa Westerstråhle
skolgångshandledare Justus Ahnola
skolgångshandledare  Björn Bergvall
skolgångshandledare Pia Ek
skolgångshandledare Pia Grönholm
franska/skolgångshandledare Martina Gustavsson
skolgångshandledare Henrik Malmström
skolgångshandledare Ira Paulig
skolgångshandledare Christoffer Sell
skolgångshandledare Helen Österlund
hälsovårdare Monica Zetter
kurator Lilian Rönnqvist
skolpsykolog Nilla Frankenhaeuser-Henry
skolsekreterare Tuula Aali
fastighetsskötare Jari Mannila
medfostrare Kaj Dunderfelt
medfostrare Juhani Löflund
medfostrare Nylund Roger
medfostrare Lars Sucksdorff
medfostrare GustavWickström
kökspersonal Dani Popova
kökspersonal Eeva Rantasalo
städpersonal Mervi Hällström