Medfostrare

Medfostrare

Rektor emeritus Pehr-Olof Rönnholm gjorde ett upprop år 1999 om att äldre medborgare borde få en synligare roll i skolarbetet, för att återskapa den kontakt mellan generationerna som ofta saknas i dagens finländska samhälle. Hans tanke var och är att de äldre skulle få en medfostrande roll i skolarbetet. År 2000 nappade primus motor pensionär Börje Gorschelnik på uppropet och tillsammans med honom började skolan planera verksamheten. Gorschelnik värvade senare pensionärerna Anders Rosendahl, Ralle Lundberg, Rainer Lindgren och Roger Nylund för verksamheten samt Gustav wickström.

En medfostrare (eller klassmorfar) är ingen lärare, utan ett stöd för barnen, en person som har tid att lyssna på barnen. Barn har behov av att bli sedda och hörda och våra medfostrare kan med sin närvaro visa att de bryr sig och har tid att lyssna. Dessutom förstärks också vuxennärvaron i skolan. Medfostrarna får ingen ekonomisk ersättning för sitt arbete i skolan.

Vid Cygnaeus skola verkar idag tre medfostrare. Medfostrarnas uppgifter och roller i skolan är varierande och i viss mån koncentrerad till medfostrarnas intresseområden. Två dagar i veckan fungerar medfostrarna  som en del av elevernas skoldag. Då läser de ofta med elever ur de yngre årskurserna, samt lyssnar till elevernas läsning. Inom slöjdundervisningen är medfostrarnas stöd ovärderligt. Ibland berättar de om sitt yrkesliv och livserfarenheter, till exempel om hur livet under kriget fungerade. Medfostrarna arrangerar även olika temaveckor och kampanjer. Som exempel kan nämnas artighetskampanjen. Kampanjerna  är uppskattade bland såväl elever som lärare. På rasterna går de runt bland eleverna, diskuterar, lyssnar och finns till hands.