Verksamhetsidé

Cygnaeus skola är en grundskola (årskurserna 1-6) i en språklig glesbygd för svensk- och tvåspråkiga elever i Åbo med omnejd. Lärarna ser som sin uppgift att fostra eleverna till goda studievanor och att medvetet satsa på språk och skapande verksamhet.

Allmänt om Cygnæus skola

Cygnaeus skola grundades den 15 januari 1872 och verkade först  vid Salutorget (dåtida Alexanderstorget). Efter det låg skolan i gamla flickskolans fastighet på Eriksgatan 18 (fastigheten som numera är känd som Restaurang Skolan). Vi har verkat i Turun Lyseo-huset på Mariegatan 7 sedan 1997.

I Cygnaeus skola arbetar cirka 480 elever, rektor Nicke Wulff, över 30 lärare  (klasslärare, språklärare, lärare i textil och teknisk slöjd, speciallärare och resurslärare) och 12 skolgångsbiträden, en skolsekreterare, en vaktmästare. Skolan har en fantastisk skolrestaurang där Eeva, Dani och Marjo ser till att vi kan fylla våra magar. Skolan har också tillgång till en egen skolhälsovårdare, Monica är anträffbar från måndag till fredag. Läkare, psykolog och kurator delar skolan med de svenskspråkiga skolorna i staden.

Eleverna har ett elevråd som väljs bland eleverna i skolan. I byggnaden verkar dessutom Folkhälsans ”eftis” och församlingens eftermiddagsvård finns tvärs över gatan. Cygnaeus morgonklubb r.f. ordnar morgonklubb för skolans elever samt eftermiddagsvård för elever på åk 3-4. I huset hålls klubbverksamhet, arbetarinstitutets kurser och kvällsverksamhet i stadens regi. Fastigheten uthyrs även för kurser, fester med mera.