Elevråd

Elevrådet finns till för att främja demokrati i skolan. ​ Elevrådet funderar på hur man kan öka skoltrivseln och skoltryggheten i skolan, genom att diskutera kring skolans styrkor och utvecklingsmöjligheter. I elevrådet är alla elevers röster lika mycket värda. Elevrådet ordnar olika temadagar som t.ex. Rocka sockorna.

Cygnaeus skola har ett elevråd som består av elever från åk 1-6. Varje klass har röstat fram en representant och en suppleant. ​Elevrådet håller möte 1 gång i månaden och representanterna delger skolans övriga elever om de ärenden som diskuterats. ​

Elevrådsverksamheten leds av lärarrepresentanterna Jutta Maunula och Caroline Grönqvist.