4B:n ympäristöopin ryhmätyöt

4B-luokka on ympäristöopissa perehtynyt Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Luokka jaettiin ryhmiin, ja jokainen ryhmä teki esittelyn yhdestä maasta. Työ koostui kartongille tehdystä julisteesta ja sähköisestä lisämateriaalista, jonka sai auki lukemalla älylaitteella julisteessa olevan QR-koodin.