Viis-Aan ViLLe

Nummenpakan koulun 3B, 4B ja 5A –luokille avautui tilaisuus päästä mukaan pilotoimaan ViLLE –oppimispolkua matematiikan oppimisen välineenä. Einari Kurvisen järjestämän alkuinfon jälkeen projektiin halukkaita luokkia olisi ollut useampiakin, mutta lukujärjestysteknisistä syistä sekä koulumme IT-luokan puutteesta/olemattomuudesta johtuvia logistisia ratkaisuja silmälläpitäen arpaonni suosi allekirjoittaneita.

ViLLE oppimispolku on suunniteltu siten, että joka viikko opettaja aukaisee yhden uuden tehtäväsarjan. Tehtäväsarjasta pitää suorittaa tietty prosenttimäärä laskutoimituksia päästääkseen ansaitsemaan pokaaleja. Pronssia saa kun on saavuttanut tarjolla olevasta pistemäärästä 70%, hopea irtoaa 85 prosentilla ja kultatasolle pääsee kun plakkarissa on 95%. Nämä ViLLEN preset –arvoja, mutta niitä voi laskea tai nostaa joko koko ryhmän tai yksittäisen oppilaan osalta. Lisäksi valittavissa on kolme vaativuustaso (myös pronssi, hopea ja kulta). Vaativammat tehtävät antavat enemmän pisteitä, perustason tehtäviä pitää laskea enemmän ansaitakseen pokaaliin tarvittavan pistemäärän.

Pääsimme aloittamaan tunnit joulukuussa 2015 ja myös oppilaat osoittivat suurta innostusta uudenlaisia matematiikantunteja kohtaan. ViLLE –tunneilla vallitsi hieno tekemisen meininki; pelit oppimisympäristönä olivat motivoivia ja kun ainakin 5A –luokalla sallittiin myös taustamusiikin kuuntelu kuulokkeilla, oli työrauha myös poikkeuksellisen hyvällä tasolla.

Osaamisen riemua!

 

Nopeimmat oppilaat pääsivät jo oppitunnin aikana lähestulkoon pronssitasolle, jota pidettiin meillä vähimmäistasona. Jos ja kun pronssitasosta jäätiin, tehtäviä tuli jatkaa viikon aikana kotitehtävänä. Kultatasolle pääsemistä pidettiin suotavana, jos oppilaan tähtäimessä oli kiitettävä arvosana matematiikasta.

 

Oppilaat osallistuivat myös innokkaasti raportoimaan ”bugeista”, joita ajoittain ilmeni mutta pelien kulkua ne eivät isommin häirinneet.

Opettajia ehkä hieman jopa hämmensi alkuun loputtomalta tuntuvat mahdollisuudet. Ohjelma tarjoaa oppilaiden suorittamista tehtävistä todella runsaasti dataa. Opettaja saa tietoonsa suoritettujen tehtävien määrän lisäksi ajankohdan jolloin niitä on tehty ja se rekisteröi myös virheelliset laskut ja antaa opettajalle tietoa jos oppilaalla tuntuu olevan jossain matematiikan ”solmukohdassa” vaikeuksia. Infoähkystä kuitenkin selvittiin ja kevään aikana ViLLEN opettajan käyttöliittymää myös hieman selkeytettiin käyttäjäpalautteiden suuntaisesti.

apuvälineet
Laskukone ja ViLLE -vihko ovat tarpeellisia lisukkeita.

Kun kevät eteni ja ViLLE –tunteihin oli saatu sopivasti rutiinia, alkoi näkyviin tulla myös turnausväsymystä. Uutuuden viehätys oli ohi ja luokista alkoi kuulua myös kriittisiä näkemyksiä: ”Ope eiks me voida vaan laskea matikkaa ihan kirjan ja vihon avulla?”

Lisäksi into kotitehtävien hoitamiseen tuntui horjuvan ja energia kullan huuhdontaan hiipui alkumetrien huippulaskijoilta ja pronssinen pokaali tuntui riittävän monille. Kaikille pisteitä ei ollut kertynyt senkään vertaa.

Pientä säätöä aiheutti myös se, että ViLLEä käyttävät luokat jäivät jälkeen rinnakkaisluokkien tahdista. ViLLE ei korvaa opettajaa uuden asian opettajana vaan toimii opetetun asian harjoituskenttänä. Jos rinnakkaisluokka etenee perinteisessä aihe/aukeama oppitunnissa, jää ViLLeä käyttäessä yksi viikkotunti uuden asian opettamisesta helposti pois ja esimerkiksi kokeiden aikataulutus vaikeutuu, mutta luovalla rytmityksellä siitäkin selvitään.

Ollaan kuulolla!