Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

3D-mallinnusta AMK-opiskelijoiden johdolla

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin malli,  jossa lukio-opiskelijat perehtyvät tekniikan alan jatko-opiskeluun toiminnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opastamana. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat opettivat lukiolaisille 3D-mallintamista Autodesk Inventor ohjelmalla sekä auttoivat lukiolaisia mallintamansa kappaleen muokkaamisessa tulostettavaksi. Kurssiin kuului myös vierailu ammattikorkeakoululla, jossa lukiolaiset näkivät 3D-tulostimen toiminnassa ja saivat tietää enemmän opiskelusta konetekniikan koulutusalalla. Vierailun päätteeksi lukiolaisille jaettiin […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolku

Vaasan lyseon lukion aineenopettajat verkostoituivat yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja kehittivät lukiokursseihin integroitavia työelämälähtöisiä käytäntöjä. Tavoitteena oli vahvistaa lukion aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista ja kehittää työelämälähtöisempää toimintakulttuuria. Toimintamallin kehittäminen aloitettiin LukioTEKO-hankkeessa ja sitä jatkettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Aineenopettajin työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolun vaiheet: Verkostoituminen Lukion aineryhmiä edustavat kehittäjäopettajat verkostoituivat korkeakoulujen, yritysten ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Opiskelijat voivat suorittaa TET:n missä tahansa opintojen vaiheessa ottamalla yhteyttä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

AmmattikorkeakouluVISIT

Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin vierailukäytäntöjä tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden aloihin ja koulutusohjelmiin osana lukiokursseja, jotta lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada paikan päällä tietoa ja tukea jatko-opintoja koskeviin pohdintoihin. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus AmmattikorkeakouluVISIT-toiminta on yksi Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaksi hakeutumisen erillisvalintaa tukevista käytännöistä. Kehitetyssä […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Biokemian opiskelijat yritysvierailulla Orionilla

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion syventävällä biokemian kurssilla tehtiin yritysvierailu Orionin Turun toimipisteeseen. Vierailua ja sen tuloksia käsiteltiin oppitunnilla vierailun jälkeen. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus TSYKin lukiossa kehitettiin yritysyhteistyömalli, jossa opiskelijat pääsivät vierailemaan Turun Orionin toimipisteelle. Vierailun aikana tehtiin kokeellinen työ eli tutkittiin, miten tuotantotiloista voidaan poistaa lääkeainejäämiä. Vierailun aikana opiskelijat pääsivät myös haastattelemaan Turun […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Edu Game Jam -työpaja

Joukko Turun klassillisen lukion opiskelijoita osallistui yhteistyössä Finnish Game Jam ry:n, Tampereen yliopiston ja Growing Mind -hankkeen järjestämään Edu Game Jam -työpajaan. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Työpajassa opiskelijat saivat pienryhmissä suunnitella ja koodata pelin tarjotuilla työvälineillä ja ohjelmistoilla sovitun ajan puitteissa. Teknistä apua pelin kehittämiseen ryhmät saivat Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijalta. Työtapa oli entuudestaan […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Fysikaaliset mittaukset – avoin AMK-opintojakso lukiolaisille

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin lukio-opiskelijoille suunnattu avoimen AMK:n Fysikaaliset mittaukset -opintojakso, joka perustui tieto- ja viestintätekniikan vastaavaan opintoon. Lukiolaiset suorittivat korkeakoulutasoisia opintoja viiden opintopisteen verran avoimen AMK:n kautta. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Fysikaalisen mittaukset -opintojakson sisältö kehitettiin yhdessä Luostarivuoren Lyseon lukion  fysiikan opettajan ja yhteistyöyritys Solar Simulator Finland Oy:n kanssa, ja se […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Harrastemessut opiskelijavoimin Raision lukiossa

Raision lukion yrittäjyysopintojen opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat koko lukion yhteiset Harrastemessut yhteistyössä Turun AMK:n BisnesAkatemian ja alan yritysten kanssa. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Raision lukion yrittäjyysopintojen opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat lukion yhteiset Harrastemessut, joilla opiskelijat esittelivät toinen toisilleen yhdessä alan yritysten kanssa erilaisia harrastusmahdollisuuk- sia kädentaidoista musiikki- ja liikuntaharrastuksiin. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ilmaisutaitolinjan kolmivuotinen työelämäTET

Turun klassillisen lukion ilmaisutaitolinjan opiskelijoille kehitettiin oma kolmivuotinen TET-malli, joka kumpusi tarpeesta lisätä yhteistyötä teatteri-, tanssi-, musiikki- ja mediailmaisualojen yritysten kanssa ja tehdä alan työtehtäviä tutuksi lukio-opiskelijoille. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Mallin tavoitteena on, että opiskelijan työelämätaidot kasvavat vuosi vuodelta yhteistyön syventyessä kummiyrityksen kanssa. opintovuosi: Kummiyritykset esittäytyvät koululla, jossa työelämän edustajat ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ilmastotalkoot-webinaari Satakunnan AMK:n kanssa

Porin Lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa käytäntö, jossa lukio-opiskelijat pääsevät osallistumaan biologian ja maantieteen kursseilla korkeakouluopiskelijoille suunnattuun Ilmastotalkoot-webinaariin. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Porin Lyseon lukion noin 70 opiskelijaa osallistui Ilmastotalkoot-webinaariin, jonka Satakunnan ammattikorkeakoulu järjesti omille opiskelijoilleen. Ennen webinaaria lukio-opiskelijoiden kanssa kerrattiin lyhyesti kasvihuonekaasujen vaikutusmekanismi ja ilmastonmuutoksen perusfaktat. Webinaarissa […]