Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Biokemian opiskelijat yritysvierailulla Orionilla

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion syventävällä biokemian kurssilla tehtiin yritysvierailu Orionin Turun toimipisteeseen. Vierailua ja sen tuloksia käsiteltiin oppitunnilla vierailun jälkeen. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus TSYKin lukiossa kehitettiin yritysyhteistyömalli, jossa opiskelijat pääsivät vierailemaan Turun Orionin toimipisteelle. Vierailun aikana tehtiin kokeellinen työ eli tutkittiin, miten tuotantotiloista voidaan poistaa lääkeainejäämiä. Vierailun aikana opiskelijat pääsivät myös haastattelemaan Turun […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Podcastien maailma

Turun klassillisessa lukiossa opiskeltiin yhden kurssin ajan podcastin tekemistä. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin aikana tehtiin yhteistyötä vaikuttajamarkkinointitoimisto Asennemedian kanssa. Asennemedian edustajat pitivät opiskelijoille luennon yrityksensä toiminnasta ja podcastien tekemisestä. Luennon aikana käytiin lävitse podcastin tekoa, julkaisua ja ansaintalogiikkaa. Käytännön hyödyt ja tulokset Kurssille osallistuneet opiskelijat saivat kattavan kuvan podcastien luomisesta ja vaikuttajamarkkinoinnista. […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Edu Game Jam -työpaja

Joukko Turun klassillisen lukion opiskelijoita osallistui yhteistyössä Finnish Game Jam ry:n, Tampereen yliopiston ja Growing Mind -hankkeen järjestämään Edu Game Jam -työpajaan. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Työpajassa opiskelijat saivat pienryhmissä suunnitella ja koodata pelin tarjotuilla työvälineillä ja ohjelmistoilla sovitun ajan puitteissa. Teknistä apua pelin kehittämiseen ryhmät saivat Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijalta. Työtapa on entuudestaan […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Lisättyä todellisuutta luomassa Aurajokirantaan

Kerttulin lukiossa Turussa kehitettiin 3D-mallinnuksen kurssi, jolla opeteltiin Blender-ohjelman käyttöä ja erilaisten objektien mallintamista osaksi lisätyn todellisuuden åppi-AR-mobiilisovellusta. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus 3D-kurssilla tehtiin Turun historiaan liittyviä mallinnuksia, jotka liitetään åppi AR-applikaatioon. Applikaation käyttäjät voivat nähdä Turun keskustassa Aurajoen rannalla muun muassa historiallisia henkilöitä ja kaupunkiympäristöä. Opiskelijat miettivät itse mallinnettavien objektien aiheita, […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö näkyväksi opiskelijoille Turussa

Turun lukioiden korkeakouluyhteistyön muodot kerättiin yhteiselle verkkosivustolle. Verkkosivut luotiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Jotta lukio-opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tulisi tutuksi se, millaista yhteistyötä Turun kaupungin lukiot tekevät yritysten ja korkeakoulujen kanssa, kuvattiin toiminta tätä tarkoitusta varten perustetulle verkkosivulle. Sivustolle tuotiin tietoa kaikille kaupungin lukioissa opiskeleville tarjolla olevista mahdollisuuksista, kuten korkeakoulujen maistiaisopintotarjonnasta ja suoravalintaväylistä sekä yhdessä […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

TeemaTET

Vaasan Lyseon lukiossa kehitettiin malli, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua päivän ajan eri alojen työtehtäviin yrityksissä yhdistämällä TET-päivän yrityksessä osaksi minkä tahansa oppiaineen kursseja. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Aineenopettajat voivat hyödyntää eri oppianeisiin integroituja TET-päiviä osana kurssiensa toteutusta. Vastaavasti opinto-ohjaajat voivat lähettää opiskelijoita yrityksiin osana ammatinvalinta- ja uraohjausta. TET-vierailuja pilotoitiin äidinkielen, englannin, […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

AmmattikorkeakouluVISIT

Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin ammatikorkeakouluVISIT-vierailukäytäntö tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden aloihin ja koulutusohjelmiin osana lukiokursseja. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus AmmattikorkeakouluVISIT-toiminta on yksi Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistä opiskelijaksi hakeutumisen erillisvalintaa tukevista käytännöistä. AmmattikorkeakoulutVISIT-vierailut toteutetaan Liiketalouden Yritystietokurssin (YH05) Sosiaali- ja terveysalan Sosiaalipsykologian (PS06) ja Terveystiedon Terveyttä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

3D-mallinnusta AMK-opiskelijoiden johdolla

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin malli,  jossa lukio-opiskelijat perehtyvät tekniikan alan jatko-opiskeluun toiminnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opastamana. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat opettivat lukiolaisille 3D-mallintamista Autodesk Inventor ohjelmalla sekä auttoivat lukiolaisia mallintamansa kappaleen muokkaamisessa tulostettavaksi. Kurssiin kuului myös vierailu ammattikorkeakoululla, jossa lukiolaiset näkivät 3D-tulostimen toiminnassa ja saivat tietää enemmän opiskelusta konetekniikan koulutusalalla. Vierailun päätteeksi lukiolaisille jaettiin […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolku

Vaasan lyseon lukion aineenopettajat verkostoituivat yritysten ja korkeakoulujen kanssa sekä kehittivät lukiokursseihin integroitavia työelämälähtöisiä käytäntöjä. Tavoitteena oli vahvistaa lukion aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista ja kehittää työelämälähtöisempää toimintakulttuuria. Toimintamallin kehittäminen aloitettiin LukioTEKO-hankkeessa ja sitä jatkettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Aineenopettajin työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolun vaiheet: Verkostoituminen Lukion aineryhmiä edustavat kehittäjäopettajat verkostoituivat korkeakoulujen, yritysten sekä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Yliopistolla lukio-opiskelijat viettivät koulupäivän yhdessä heitä kiinnostavaa alaa opiskelevan […]