Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

AmmattikorkeakouluVISIT

Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin vierailukäytäntöjä tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden aloihin ja koulutusohjelmiin osana lukiokursseja, jotta lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada paikan päällä tietoa ja tukea jatko-opintoja koskeviin pohdintoihin. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus AmmattikorkeakouluVISIT-toiminta on yksi Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaksi hakeutumisen erillisvalintaa tukevista käytännöistä. Kehitetyssä […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

TeemaTET

Vaasan Lyseon lukiossa kehitettiin malli, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua päivän ajan eri alojen työtehtäviin yrityksissä yhdistämällä TET-päivän yrityksessä osaksi minkä tahansa oppiaineen kursseja. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Aineenopettajat voivat hyödyntää eri oppianeisiin integroituja TET-päiviä osana kurssiensa toteutusta. Vastaavasti opinto-ohjaajat voivat lähettää opiskelijoita yrityksiin osana ammatinvalinta- ja uraohjausta. TET-vierailuja pilotoitiin äidinkielen, englannin, […]