Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämälähtöiset opintojaksot Yleinen

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön toimintamalli

Vaasan lyseon lukiossa kehitetyt eri oppiaineiden työelämälähtöiset käytännöt koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi lukion opetussuunnitelmaa. Työelämälähtöisten käytäntöjen kehittäminen aloitettiin LukioTEKO-hankkeessa ja työtä jatkettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Eri oppiaineiden työelämälähtöiset käytännöt kirjattiin lukion opetussuunnitelmaan ja Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön vuosikelloon. Lisäksi päivitettiin lukion Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön strategia sekä sovittiin toiminnan vastuuhenkilöistä (esim. työelämäkoordinaattori, […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset opintojaksot

Arbetslivskurs

I Vasa skapade vi ett nätverk för besök av professionella och insatta företag och organisationer, som på något vis kunde bidra med sina insikter om arbetslivet. Praxis utvecklades inom LukioTEKO-projektet. Käytännön kuvaus Vi hade besök från företag och organisationer som föreläste eller hade övningar och workshops för studerande. Vi besökte Österbottens museum för att se […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset opintojaksot

Asiakasprojektin toteuttaminen yrittäjyyskurssilla

Tampereen lukioissa kokeiltiin kurssitoteutusta, jossa lukiolaiset vastasivat tiimeittäin yrityskumppanin antamaan tehtävään. Pilottikurssina toteutettiin Pirkanmaan osuuskaupan antama markkinointiprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten asiakasomistajien määrää. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Pilottikurssina toteutettiin Pirkanmaan osuuskaupan antama markkinointiprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten asiakasomistajien määrää. Kurssipalautteen mukaan antoi opiskelijoille uuden näkökulman yritystoimintaan. Kurssimalli vakiinnutetaan myös muihin Tampereen lukioihin. […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Biokemian kurssi yhteistyössä PerkinElmerin ja yliopiston kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion biokemian kurssilla toteutettiin vierailu seulontatestejä ja diagnostisia laitteita kehittävällä PerkinElmerillä ja tehtiin kokeellinen harjoitus Turun yliopiston biokemian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Biokemian laitoksella opiskelijat pääsivät tutustumaan laboratoriotyön tekemiseen ja harjoittelemaan perustyöskentelymenetelmiä mm. DNA:n eristystä, plasmidin pilkkomista ja elektroforeesia. Lisäksi vierailun aikana esiteltiin biokemian opiskelua ja biokemistin työnkuvaa. Opiskelijoilta kerättiin […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Biologian työkurssi yhteistyössä Clewer Oy:n kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion biologian työkurssilla toteutettiin vierailu jätevedenpuhdistamoita valmistavaan Clewer OY yritykseen ja tehtiin harjoitustyö Turun yliopiston Biologian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Biologian laitoksella lehtori Christina Nokkala veti opiskelijoille banaanikärpästen risteytystyön, joka toteutettiin kahdella työkerralla. Samassa yhteydessä neuvoteltiin yliopiston virtuaalimikroskooppilisenssin käytöstä myös lukiossa ja saimme tunnukset sen joidenkin aineistojen käyttämiseksi. ”Erityisesti yliopistovierailu […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Business Schoolin uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin eli Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden yhteyteen suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä kehitettiin opintokokonaisuuteen Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden yhteyteen suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä yhdessä lukio-opiskelijoiden ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Digiterveyttä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijat pääsivät kuulemaan jatko-opintopaikasta Turun AMK:n Terveysteknologian koulutusohjelmassa sekä tekemään ns. käytettävyysdemon, jonka järjestivät AMK:n opiskelijat. AMK tarjosi luennon terveysteknologiasta yleisesti ja mahdollisti päästä testaamaan koulutusohjelman kautta kehitettyä kehonkoostumuslaitetta. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin alkaessa päätettiin yhteisesti muutamista kurssiin liittyvistä asioista. Opiskelijat päätyivät kukin oman blogin pitämiseen kurssin aikana ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

EnergyTour-kierros energia-alan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin EnergyTOUR eli kierros energia-alan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa Vaasassa. EnergyTourin tarkoitus oli olla osana energiatietouden lisäämistä ja antaa käsitys siitä, mitä työelämässä oikeasti tehdään ilmastonmuutoksen hyväksi ja mitkä ovat ne käytännön reunaehdot, joilla tämä onnistuu. Lisäksi tutustuttiin siihen, millaisten opiskelualojn kautta päästään alalle ja mitä ammatit pitävät sisällään käytännössä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Ensiapu ja turvallisuus -kurssi yhteistyössä työelämän ja korkeakoulun kanssa

Turun Luostarivuoren Lyseon lukiossa kehitettiin Ensiapu- ja turvallisuus -kurssi, jolla opiskelijat saivat tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä aloilla vierailuiden ja vierailijoiden välityksellä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssilaiset tutustuivat mm. Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan opintoihin sekä poliisin, palomiehen ja Finnhems-helikopterilääkärin työhön. Lisäksi opiskelijat suorittivat SPR:n auttajakurssin sekä AS1 alkusammutuskoulutuksen […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset opintojaksot

Fisenses-sijoitusalusta käyttöön talousmatematiikan kurssilla

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin yhteistyössä OCTOsolutions Oy:n kanssa Fisenses-sijoitusalustan käyttöä lyhyen matematiikan talousmatematiikan kurssilla. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Fisenses-sijoitusalusta on joukkoistukseen perustuva OCTOsolutions Oy:n kehittämä palvelu, jossa hyödynnetään ryhmän sisäistä joukkoälyä virtuaalisen osakesalkun hoitamisessa. Sijoitusalustan käyttäjät antavat viikoittaisia ”rankingeja” valitsemilleen pörssiosakkeille, jolloin palvelu antaa ennusteen hyvistä ostokohteista perustuen aikaisemmin arvioinneissaan onnistuneiden käyttäjien […]