Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin Yrittäjyyden ja liiketalouden opintojen yhteyteen on suunniteltu uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Työelämälähtöisiä käytäntöjä kehitettiin seuraavien kurssien yhteydessä. Kyseiset kurssit muodostavat yhdessä Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden. Myynti, […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja kurssi

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöistä luentosarjaa, jossa yhdistyvät työelämä-, kansainvälisyys ja yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet. Etenkin globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen näkökulma toistui monissa luennoissa. Luentosarja toteutettiin kahden lukuvuoden aikana. Luentojen lisäksi on pidetty workshopeja ja paneelikeskusteluita. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Luentosarjan yhteyteen kehitettiin opinto-ohjaukseen […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Työelämälähtöinen opinto-ohjauksen kurssi

Keväällä 2020 aloitettiin kehittämään uutta, työelämälähtöistä opinto-ohjauksen ohjauskurssia Vaasan lyseon lukioon yhteistyössä TAT:n Yrityskylän Alakoulun kanssa. Yhteistyökumppanina toimi Yrityskylän Pohjanmaan aluekoordinaattori Kukka-Maaria Kallio, jonka kanssa kurssia suunniteltiin. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kurssi suunniteltiin toteutettavaksi keväällä 2021 helmi-maaliskuussa. Kurssin tavoitteena oli, että kurssille osallistuva opiskelija pääsisi […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kurssien ja teemapäivien yhteyteen on kehitetty uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Aktiivinen maailmankansalainen -kurssilla (KAK01) on toteutettu Kestävän kehityksen -elokuvafestivaali yhteistyössä Vaasan kaupungin kulttuuritoimen, Vaasan yliopiston Kvarken Space -hankkeen, Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n tekniikan alan, Eetti ry:n ja Visit Vaasa Oy:n kanssa maailman tiedepäivänä 10.11.2020. Käytäntöä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset kurssit

Lukion ammattikorkeakouluyhteistyömalli

Vaasan lyseon lukio ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n kehittivät yhteistyössä erillisvalintakäytäntöä sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketalouden aloille ja koulutusohjelmiin. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Yhteistyön lähtökohtana oli Vaasan Lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n luoma erillisvalintakäytäntö, joka mahdollistaa haun VAMK:n jatko-opintoihin ennen yhteishaun alkamista. Erillisvalinta […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Työelämälähtöisemmät tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan suoravalintakurssit lukioon

Turun yliopiston Tietotekniikan laitos kehitti LukioTEKO-hankkeen aikana luotuja suoravalintakurssejaan. LukioTEKO-hankkeessa Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitettiin lukioiden käyttöön kolmen kurssin kokonaisuus, jonka tavoitteena oli tarjota maistiaisia yliopistotasoisista kurssisisällöistä jo lukio-opintojen aikana. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Olemassa olevan kurssin kehittäminen työelämätaitojen lähtökohdista vaati suunnittelutyötä, jotta taitojen […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Säteilyfysiikkaa

Säteilyfysiikan hankkeessa Turun yhteiskoulun lyseon lukion ja Turun Klassillisen lukion opiskelijat tutustuivat taustasäteilyyn. Taustasäteilyä mitattiin tehdasvalmisteisilla säteilymittareilla sekä itsetehdyllä sumukammiolla. Hankkeen lopuksi järjestetään säteilyfysiikan kenttämittauspäivä 26.4.2021. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Hankkeessa tehtiin sumukammioiden valmistamisessa yhteistyötä Aga Center Turku Oy AB:n ja Kaarinan Trimet Oy:n […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Kestävään energiatekniikkaan perehtyminen

TSYKin energiakurssilla (TSYLYK2) tehtiin yhteistyötä Lounais-Suomen Jätehuollon, Turun AMK:n ja nollaE-yrityksen kanssa. Opiskelijat perehtyivät uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksiin Turun alueella. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Opiskelijat perehtyivät erilaisiin energialuonnonvaroihin ja nämä esiteltiin sekä vertaisarvioitiin. Opiskelijat tekivät mm. mittauksia eri maalajien lämmönjohtokyvyistä sekä esittelivät tuloksiaan yritysvierailulla sekä […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Geomedian kurssi ja Mapathon

Maantieteen syventävä kurssi ”GE4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta” käsittelee maantieteellisen tiedon esittämistä geomedian keinoin. Kurssi sisältää oman tutkimuksen teon tai vaikuttamisprojektiin osallistumisen. Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Liikennefysiikka

Kehitetyssä käytännössä luotiin liikennefysiikan kurssi, jolla opiskelijat tutustuivat liikenteeseen ja sen dynamiikkaan ja teknologiaan. Kurssin aiheisiin perehdyttiin fysiikan ja psykologiankin keinoin. Opiskelijoille annettiin mahdollisuus tutustua tulevaisuuden liikenteeseen ja siihen, miten liikennevirtoja ja julkista liikennettä suunnitellaan ja mitkä ovat liikennesuunnittelun perusteet. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus […]