Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa.

Käytännön kuvaus

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Opiskelijat voivat suorittaa TET:n missä tahansa opintojen vaiheessa ottamalla yhteyttä opinto-ohjaajaansa, joka sopii asiasta korkeakoulujen yhteyshenkilöiden kanssa.

TET-mahdollisuutta markkinoitiin ryhmänohjaajan tuokioissa ja koulun sisäisessä viestinnässä. Koordinoiva opettaja kokosi opiskelijoiden ilmoittautumiset, vastasi lisäkysymyksiin, kirjoitti opiskelijoiden saatekirjeet, huolehti aikatauluista, vastaanotti opiskelijat paikan päällä sekä piti yhteisen koontitilaisuuden.

Yliopistolla lukio-opiskelijat viettivät koulupäivän yhdessä heitä kiinnostavaa alaa opiskelevan opiskelijan kanssa. Ammattikorkeakoululla lukiolaiset seurasivat puolestaan heitä kiinnostavan koulutusalan opetusta päivän ajan tai varjostivat alan opiskelijaa. Lukio-opiskelijoille avautui tilaisuus keskustella korkeakouluopiskelijoiden kanssa paikan päällä jatko-opintoihin liittyvistä kysymyksistä ja saada tukea uravalintoihin.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Lukio-opiskelijat saivat konkreettisen tavan tutustua korkeakouluopintoihin. He kokivat TET-päivän lisänneen heidän jatko-opintovalmiuksiaan.

TET-päivän kehittäminen ja toteutus lisäsi yhteistyötä vaasalaisten korkeakoulujen kanssa entisestään. Oppilaitokset hyötyvät siitä, että lukiolaiset saivat TET-päivän aikana arvioida koulutusohjelman, oppilaitoksen ja kurssien kiinnostavuutta ja soveltuvuutta itselleen. Korkeakouluopiskelijat ja -opettajat saivat TET:n kautta mahdollisuuden auttaa lukiolaisia pohtimaan jatko-opintosuunnitelmiaan.

Tutustu lisää 

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-päivä taksvärkkipäivän yhteyteen – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita taksvärkkipäivänä ammattikorkeakouluTET:ssä ja yliopistoTET:ssä – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Taru Leikas

taru.leikas@edu.vaasa.fi

14.4.2020

 Liitteet

AmmattikorkeakouluTET ja YliopistoTET koontitilaisuus (linkki)

AmmattikorkeakouluTET – Saatekirje lukio-opiskelijalle (linkki)

YliopistoTET – Saatekirje korkeakouluopiskelijalle (linkki)