Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolku

Vaasan lyseon lukion aineenopettajat verkostoituivat yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja kehittivät lukiokursseihin integroitavia työelämälähtöisiä käytäntöjä. Tavoitteena oli vahvistaa lukion aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista ja kehittää työelämälähtöisempää toimintakulttuuria.

Toimintamallin kehittäminen aloitettiin LukioTEKO-hankkeessa ja sitä jatkettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa.

Käytännön kuvaus

Aineenopettajin työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolun vaiheet:

Verkostoituminen
Lukion aineryhmiä edustavat kehittäjäopettajat verkostoituivat korkeakoulujen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Verkostoitumisessa hyödynnettiin erityisesti alumniverkostoja sekä erilaisia tilaisuuksia, kuten yritysvierailuja, messuja ja lukion teemapäiviä, jolloin aineenopettajat kohtasivat luontevasti korkeakoulujen, yritysten ja sidosryhmien edustajia. Tavoitteena oli hyödyntää myös mahdollisimman paljon sidosryhmien, kuten Teknologiateollisuus, Nuori Yrittäjyys sekä Talous ja nuoret TAT, yhteistyömalleja ja käytäntöjä.

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivät
Aineryhmiä edustavat kehittäjäopettajat suunnittelivat ja toteuttivat teemapäivän, jonka aikana kuultiin työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa avaavia asiantuntijapuheenvuoroja ja aineenopettajille tarjoutui tilaisuuksia verkostoitua mukana olleiden korkeakoulujen ja yritysten edustajien kanssa. Päivän aikana aineenopettajat suunnittelivat yhdessä omaan oppiaineeseen työelämälähtöisiä käytäntöjä (esim. yhdessä toteutettu oppitunti tai kokonainen kurssi, projekti, työpaja, luentosarja, leirikoulu, seminaari), joita voitaisiin toteuttaa yrityskumppaneiden kanssa. Opettajia kannustettiin myös miettimään ratkaisuja siihen, miten opiskelijat voidaan osallistaa jo varhaisessa vaiheessa yhteiseen toimintaan.

Yritysvierailut
Aineenopettajat vierailivat yrityksissä sekä sopivat työelämäkumppanien kanssa yhteistyöstä työelämälähtöisten käytäntöjen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi osana oman aineen lukiokurssia. Yhteistyön lähtökohtana pidettiin sitä, että myös yrityskumppani kokee hyötyvänsä yhteistyöstä. Käytännöt vaihtelivat aina yritysvierailuista lukio-opiskelijoille avautuviin tilaisuuksiin osallistua oikeisiin työtehtäviin yrityksessä.

Toiminnan juurruttaminen
Kehitetyt oppiaineiden työelämälähtöiset käytännöt kirjattiin lukion opetussuunnitelmaan ja Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön vuosikelloon. Lisäksi päivitettiin Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön strategia sekä sovittiin vastuuhenkilöistä tehtävineen.

Käytännön hyödyt ja tulokset

  1. Toimintamalli lukion aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamisen vahvistamiseksi ja työelämälähtöisemmän toimintakulttuurin kehittämiseksi.
  2. Aineenopettajien verkostoituminen työelämän ja yritysten kanssa ja lukiokoulutuksen olemassa olevan verkoston laajentamisen.
  3. Uudet työ- ja elinkeinoelämälähtöiset oppimistehtävät ja käytännöt eri oppiaineisiin
  4. Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön toimintamalli, strategia ja vuosikello

Tutustu lisää

Lue lisää toimintamallin kehittämisestä:

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke starttasi Vaasassa kokonaisella kehittämispäivällä – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Vaasan lukiokoulutuksessa toteutettiin ja mallinnettiin Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke – LukioTEKO-hankkeen blogi (linkki)

Lue lisää aineenopettajien kehittämistä työelämälähtöisistä käytännöistä:

Vaasan lyseon lukion englannin kurssin opiskelijat mukana Prohoc Oy:n arvojen ja brändin uudistamisprojektissa – Lukion työelämäkumppanit (koulutustakuu.fi) (linkki)

Kehittäjäopettajan mietteitä Vaasasta OP02-kurssin kehittämisestä Lukion työelämäkumppanit –hankkeessa – Lukion työelämäkumppanit (koulutustakuu.fi)(linkki)

Yrittäjyys-oppitunti Vaasan lyseon lukiossa opinto-ohjauksen kurssilla yhteistyössä Vaasa Entrepreunership Societyn kanssa – Lukion työelämäkumppanit (koulutustakuu.fi) (linkki)

Vaasan lyseon lukiossa toteutettiin kiertotalousoppitunti ruotsin kurssilla – Lukion työelämäkumppanit (koulutustakuu.fi)(linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Mika Jokiaho

etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi

16.4.2021

Liitteet

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispolku (pdf)

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen ja korkeakouluyhteistyön strategia (pdf)

Organisaatiomalli ja vuosikello